Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "drum"

 

"drum" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 55

drum {rzeczownik}

drum {rzecz.} (też: mandrel, mandril)

bęben {m.}

Now we owe the idea that space can ring like a drum to Albert Einstein -- to whom we owe so much.

To, że przestrzeń może brzmieć jak bęben, powiedział Albert Einstein.

Nor is it sufficient to beat the drum for causes such as a better balance between family and working life.

Nie wystarcza również bicie w bęben, by spowodować na przykład równowagę między rodziną a życiem zawodowym.

This is a steel drum here that has been modified, and that's what happens when you put Africa in a piano.

To jest bęben stalowy, steel pan, po przeróbce. ~~~ Takie rzeczy się dzieją, gdy włożycie Afrykę do fortepianu.

My heart and drum beat as one.

Moje serce i bęben uderzają razem.

I will craft my own drum.

I stworzę mój własny bęben.

drum {rzecz.}

bębenek {m.}

drum {rzecz.} [geol.] (też: drumlin)

  drumlin (grzbiet moreny dennej) {m.} [geol.]

to drum {czasownik}

to drum [drummed|drummed] {czas.} (też: to drill)

wdrożyć (uczyć, wpajać) {czas.}

to drum [drummed|drummed] {czas.} (też: to drill)

wdrażać (uczyć, wpajać) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "drum":

 

Podobne tłumaczenia

"drum" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But it comes in like a mallet, and it literally cracks space, wobbling it like a drum.

Jest jak młoteczek, robi też wyrwy w przestrzeni, chybotając nią jak bębnem.

I am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.

Cieszy mnie, że widzę jak pacjenci wypowiadają się, bo właśnie ich wkładu potrzebujemy.

"Picked a lightning bug off the drum." ~~~ "Running at two kilocycles."

„Zdrapałem robaczka świętojańskiego z bębna” – „przy szybkości dwóch kilocykli”.

If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum.

Jeśli to zrobią w odpowiednim czasie czarne pudełko zaświeca się i miś panda gra na bębenku.

Psychoanalysis has been drumming home this message for about 80 years.

A kobiety od matek. ~~~ Psychoanalitycy trąbią o tym od 80 lat.

I'm not quite sure whether I really want to see a snare drum at nine o'clock or so in the morning.

O dziewiątej rano werbel to nie najprzyjemniejszy widok. ~~~ Ale cieszę się, że mamy pełną salę.

He was a philosopher; he was a drum player; he was a teacher par excellence.

Był filozofem, grał na bębnach, był wyjątkowym nauczycielem.

You can almost hear the drums throbbing back in that little cottage where we stay when we're there.

Możecie niemal usłyszeć dźwięki bębenków dochodzące z domku, w którym mieszkamy, kiedy tam jesteśmy.

And I'm also being told that the drum is without snares.

Widzę też, że w werblu mają być zwolnione sprężyny.

And I just feel, at last, one with the stick and one with the drum.

Wtedy dopiero czuję jedność z pałeczką i werblem.

And yet black holes may be heard even if they're not seen, and that's because they bang on space-time like a drum.

Ale czarne dziury można usłyszeć, chociaż ich nie widać, bo bębnią na czasoprzestrzeni.

Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.

Panele słoneczne w kraju dzikiej zwierzyny, żyraf i bębnów bongo pozbawią Pana statusu AAA w mgnieniu oka.

He stayed up all night with them, drumming and dancing.

Całą noc grali razem na bębnach i tańczyli.

DM: And now I'll attach the filter to the drums, so I can control the effect live.

DM: Filtr na perkusji kontroluję na żywo.

I will not dance to your drummed-up war.

Nie będę tańczyć do twojej słynnej wojny.

Then they switched to a magnetic drum.

Następnie zastąpili ją bębnem magnetycznym.

At that time, drum triggers were new.

W tamtym czasie, pady perkusyjne był czymś nowym.

I'm being told where to play on the drum.

W nutach widzę, że utwór jest szybki.

I will not dance to your war drum.

Nie będę tańczyć do twych wojennych bębnów.

So you start with the bagasse, and then you take a very simple kiln that you can make out of a waste fifty five-gallon oil drum.

Najpierw bierzemy bagassę, potem bardzo prosty piec, który można zrobić ze zużytej 208-litrowej metalowej beczki po oleju.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

drubbing · drudgery · drudgework · drug · drugged · druggist · druggist's · drugs · drugstore · druid · drum · drumbeat · drumbeater · drumlin · drummer · drumming · drumroll · drums · drumstick · drumsticks · drunk

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.