Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "drive on"

Tłumaczenie

"drive on" tłumaczenie polskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"drive on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drive on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

After all, if you can fly like that, why are you going to drive around on a highway?

W końcu, skoro będziecie mogli latać, po co mielibyście jeździć po autostradzie?

And here you have just the number of songs that can be stored on a hard drive.

A tutaj widzicie liczbę piosenek, które mogą być zapisane na twardym dysku.

Let them be as chaff before the wind, And the angel of Jehovah driving [them] on.

Niech będą jako plewy przed wiatrem, a Anioł Pański niechaj ich rozproszy.

And then my dad would drive me on Saturdays to a scrap metal recycler where I got paid.

Tata zawoził mnie w soboty do skupu złomu, gdzie dostawałem pieniądze.

But it's this irrational view of things that drives us on to the next thing.

I to irracjonalne podejście doprowadza nas do następnej sprawy.

The vaccine is unlikely to produce an effect on the ability to drive and use machines.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

OPTRUMA has no known effects on driving or using machines.

Brak danych, wskazuj cych e lek OPTRUMA wpływa na zdolno urz dze mechanicznych.

You drive along. ~~~ You get out. ~~~ You drive on to a proboscis. ~~~ You get out. ~~~ It lifts you up.

Wjeżdżasz na trąbę, wysiadasz, auto zostaje podniesione.

No hassle, no fussYou need to get where you’re going, and Jabra Drive helps you on your way.

Bez problemów, bez wysiłkuMusisz ruszyć w drogę i dotrzeć do celu, a zestaw Jabra Drive pomaga w podróży.

You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.

Nie możesz prowadzić pojazdu w innym kraju, jeżeli posiadasz tylko tymczasowe prawo jazdy lub zaświadczenie.

And if you really have a long day you can switch, and keep on driving around the island.

Na dłuższych trasach wystarczy wymienić akumulator.

RELISTOR may cause dizziness, and this may have an effect on driving and use of machines.

Lek RELISTOR może powodować zawroty głowy, a to może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dizziness may occur, and this may have an effect on driving and use of machines (see section 4.8).

Mogą wystąpić zawroty głowy, co może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn (patrz punkt 4. 8).

So with this success, we decided to take the next big step, to develop a real car that can be driven on real roads.

Po takim wstępnym sukcesie zdecydowaliśmy się pójść dalej i zrobić prawdziwy samochód na prawdziwe drogi.

More than ever before it is these types of ideas which are driving growth on the cutting edge.

I wydaje mi się, że mamy powód do optymizmu.

One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.

Wystarczy przejechać się po drogach Belgii czy Holandii, aby zdać sobie sprawę, że system osiągnął swój kres.

In my homeland, Sweden, the last filling station on a drive to the north is in Uppsala, which is in the middle of the country.

W mojej ojczyźnie, Szwecji, ostatnia stacja w drodze na północ jest w Uppsali, która znajduje się w środku kraju.

Hawaii you can drive around the island on one battery.

Akumulator starcza na całą wyspę.

If you are given other medicines as part of your treatment, you should ask your doctor for advice on driving and using machines.

Jeśli w ramach terapii stosowane są inne leki, należy zapytać lekarza o radę w sprawie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

That is what must drive us on, and that is what has ensured that everyone has made the compromises necessary to reach an agreement.

Tym powinniśmy się kierować i to spowodowało, że każdy przystał na kompromis konieczny dla osiągnięcia porozumienia.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

drillmaster · Drina · drink · drinker · drinking · drinks · drip · drippy · drips · drive · drive-on · drive-through · drive-thru · drivel · driveline · driver · driverless · drivers · drivetrain · driveway · driving

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.