Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "drive on"

Tłumaczenie

"drive on" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"drive on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drive on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And here you have just the number of songs that can be stored on a hard drive.

A tutaj widzicie liczbę piosenek, które mogą być zapisane na twardym dysku.

And then my dad would drive me on Saturdays to a scrap metal recycler where I got paid.

Tata zawoził mnie w soboty do skupu złomu, gdzie dostawałem pieniądze.

But it's this irrational view of things that drives us on to the next thing.

I to irracjonalne podejście doprowadza nas do następnej sprawy.

As you know, this House, together with the Council, has adopted new rules on driving time.

Jak państwo wiecie, ta Izba wraz z Radą przyjęły nowe zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu.

The vaccine is unlikely to produce an effect on the ability to drive and use machines.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Another objective will be driving on with financial market reform.

Kolejnym celem będzie kontynuacja reform rynków finansowych.

The best way to do this is to show we mean business by driving on with our own proposals.

Najlepszym sposobem jest pokazanie, że to nie są żarty, poprzez forsowanie naszych własnych wniosków.

OPTRUMA has no known effects on driving or using machines.

Brak danych, wskazuj cych e lek OPTRUMA wpływa na zdolno urz dze mechanicznych.

You drive along. ~~~ You get out. ~~~ You drive on to a proboscis. ~~~ You get out. ~~~ It lifts you up.

Wjeżdżasz na trąbę, wysiadasz, auto zostaje podniesione.

You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.

Nie możesz prowadzić pojazdu w innym kraju, jeżeli posiadasz tylko tymczasowe prawo jazdy lub zaświadczenie.

And if you really have a long day you can switch, and keep on driving around the island.

Na dłuższych trasach wystarczy wymienić akumulator.

RELISTOR may cause dizziness, and this may have an effect on driving and use of machines.

Lek RELISTOR może powodować zawroty głowy, a to może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

I wonder just how far they will have to be pushed before they are driven out on the streets like the Egyptians.

Zastanawiam się jedynie, jak bardzo trzeba będzie ich nacisnąć, by wyszli na ulice niczym Egipcjanie.

Dizziness may occur, and this may have an effect on driving and use of machines (see section 4.8).

Mogą wystąpić zawroty głowy, co może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn (patrz punkt 4. 8).

So with this success, we decided to take the next big step, to develop a real car that can be driven on real roads.

Po takim wstępnym sukcesie zdecydowaliśmy się pójść dalej i zrobić prawdziwy samochód na prawdziwe drogi.

More than ever before it is these types of ideas which are driving growth on the cutting edge.

I wydaje mi się, że mamy powód do optymizmu.

One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.

Wystarczy przejechać się po drogach Belgii czy Holandii, aby zdać sobie sprawę, że system osiągnął swój kres.

In my homeland, Sweden, the last filling station on a drive to the north is in Uppsala, which is in the middle of the country.

W mojej ojczyźnie, Szwecji, ostatnia stacja w drodze na północ jest w Uppsali, która znajduje się w środku kraju.

Year on year, we drive down TACs and push up the discards as a result, and so perpetuate this self-defeating eco-crazy policy.

Rokrocznie obniżamy TAC, zwiększając wskutek tego odrzuty i kontynuując tę bezskuteczną politykę "ekoszaleństwa”.

Hawaii you can drive around the island on one battery.

Akumulator starcza na całą wyspę.
 

Wyniki z forum

"drive on" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

drinkable · drinker · drinking · drinks · drip · drippy · drips · dripstone · drivable · drive · drive-on · drive-through · drive-thru · driveable · drivel · driveline · driven · driver · driverless · drivers · drivetrain

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.