Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dreams"

 

"dreams" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 107

dreams {rzeczownik}

dreams {l.mn.}

sny {niemęskoos.}

abnormal dreams nightmares, depression, insomnia, sleep disorder, euphoric mood

niezwykłe sny koszmary nocne, depresja, bezsenność, zaburzenia snu, euforia

sleep disorders, abnormal dreams, confusion, disorientation, nervousness

zaburzenia snu, dziwne sny, uczucie zagubienia, dezorientacja, nerwowość

altered mood, abnormal dreams, decrease in sexual drive, restlessness

zmiany nastroju, dziwne sny, osłabienie popędu płciowego, niepokój ruchowy

Confusion and disorientation Anxiety reaction Abnormal dreams Depression Hallucinations

Splątanie i dezorientacja Reakcje lękowe Niezwykłe sny Depresja Omamy

confusion, disorientation, anxiety reactions, strange dreams, depression, or hallucinations

splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy

dream {rzeczownik}

dream {rzecz.} (też: sleep)

sen {m.}

dream {rzecz.} (też: daydream, fantasy)

marzenie {n.}

dream {rzecz.} (też: vision)

mara (przywidzenie senne) {f.}

to dream {czasownik}

he/she/it dreams (Present)

on/ona/ono marzy (Czas teraźniejszy)

he/she/it dreams (Present)

on/ona/ono śni (Czas teraźniejszy)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dream":

 

Podobne tłumaczenia

"dreams" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dreams" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I am afraid that everybody will go back to Nice and not to illusory dreams.

Obawiam się, że wszyscy będą chcieli zachować system nicejski, a nie złudne marzenia.

All that is left are the dreams of thousands of people, many of whom died as refugees.

Pozostały jedynie marzenia tysięcy ludzi, z których wielu straciło życie na uchodźstwie.

Literature makes one sensitive, sensitive to people, to their dreams and to their ideas."

Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.”

(ES) Mr President, this Parliament is the palace of the imagination, the palace of dreams.

(ES) Panie przewodniczący! Ten parlament jest pałacem wyobrażeń, pałacem marzeń.

So, for this girl to have these dreams is simply how we preserve a sense of what home is.

Dla tej dziewczyny te marzenia są tym jak postrzegamy pojęcie domu.

Mo Ibrahim said at a debate we were at that he dreams one day when Africa will be giving aid.

Nie sądzę, że Afrykanie popaść w drugą skrajność i wstydzić się dotacji.

There are people with enough dreams and skills in poor countries.

W ubogich krajach są ludzie, którzy mają niezbędną wizję i umiejętności.

And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.

Program dał im scenę Program dał im scenę do realizacji marzeń.

Feeling agitated or nervous, aggressive behaviour, feelings of apathy, confusion, unusual dreams,

Uczucie pobudzenia lub nerwowości, zachowania agresywne, uczucie apatii, splątanie,

There is a new leadership, a new idea of politics which reflects the dreams of many young people.

Są nowi przywódcy, nowa idea polityki, która stanowi odzwierciedlenie marzeń wielu młodych ludzi.

Oh, cursed foolishness, that I had flattered and pleased myself... with vain dreams of repentance.

Byłoby głupie już teraz posypać głowę popiołem... i żałować za grzechy.

They were sitting in a circle, talking about the dreams for the village.

Siedzieli w kręgu rozmawiając o swoich życzeniach dla wioski.

And I think we need to support all of the dreams of the kids out there doing these crazy things.

I uważam, że powinniśmy wspierać wszystkie marzenia dzieciaków, które robią te wszystkie wariactwa.

Even as a child, it seemed, Lincoln dreamed heroic dreams.

Już jako dziecko, wydaje nam się, Lincoln miał heroiczne marzenia.

And so the present self can trounce all over its dreams.

W takim razie teraźniejsze „ja” może bezkarnie podeptać wszystkie marzenia przyszłego „ja”.

Today's text will enable us to make the dreams of many people who wish to own their own homes come true.

Dzisiejszy tekst umożliwi nam zrealizowanie marzeń wielu osób, które pragną mieć własny dom.

These are nice dreams, but now we need sensible action.

To są ładne marzenia, ale obecnie potrzebujemy rozsądnych działań.

Now, the most optimistic dreams can get dented by the prospect of people plundering the planet.

I nawet najbardziej optymistyczne wizje mogą być zrujnowane przez widok ludzi plądrujących naszą planetę.

Sometimes it's a global view, to see our common roots and how we can use them to catch dreams.

Czasem patrzę globalnie aby zobaczyć nasze wspólne korzenie i użyć ich do ujęcia naszych wspólnych marzeń.

Abnormal dreams Confusional state Hallucinations Insomnia

Niezwykłsny e Stany splątania Halucynacje Bezsennoś ć
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

dreadlocks · dreadnought · dream · dream-book · dreamboat · dreamcatcher · dreamed-of · dreamer · dreamily · dreamlike · dreams · drear · dreariness · dreary · dreck · dredger · dregs · dreich · dreigh · drenched · drenching

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.