"dream" po polsku

EN

"dream" - polskie tłumaczenie

volume_up
dream {rzecz.}

EN dream
volume_up
{rzeczownik}

dream (też: sleep)
volume_up
sen {m.}
I said, "Is this like a dream?" ~~~ And she said, "No, it's not like a dream.
Spytałem: "Czy to przypomina sen?" Odpowiedziała: "Nie, raczej film.
At the beginning of the show, for example, Zero deejays dream and reality.
Na początku przedstawienia Zero miksuje jak DJ sen i rzeczywistość.
William Shakespeare "A Midsummer Night's Dream"2006, Munich Volkstheater
William Szekspir "Ein Sommernachtstraum" („Sen nocy letniej“)2006, Volkstheater, Monachium
dream (też: daydream, fantasy)
that started out as a dream -- a childhood dream.
która zaczęła się jako marzenie -- dziecięce marzenie.
So this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.
Europejskie marzenie to jak najszybsza emerytura na Lazurowym Wybrzeżu.
dream (też: vision)
volume_up
mara {f.} (przywidzenie senne)
How many of you still dream like that and believe in the possibilities?
Jak wielu dorosłych nadal marzy o takich rzeczach i wierzy w ich spełnienie?
That's the kind of thing most children of divorce dream about.
To jest coś o czym marzy.. większość dzieci po rozwodzie rodziców.
The dream of a future in Europe is a strong one for many people.

Synonimy (angielski) dla "dream":

dream

Przykłady użycia - "dream" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishlike a dream come true
Englishto dream away
EnglishIt is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.
Miło jest pomarzyć, ale trzeba zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce.
EnglishSecurity and stability must not remain a pipe dream for Sri Lankans.
Bezpieczeństwo i stabilizacja nie mogą pozostać dla lankijczyków tylko mrzonką.
EnglishIn the Europe we dream about, freedom of expression is a fundamental value.
Europa, o jakiej marzymy, to miejsce, w którym fundamentalną wartością jest wolność słowa.
EnglishOn the other hand, Slovak children in Hungary can only dream of having Slovak schools.
Z drugiej strony, dzieci słowackie na Węgrzech mogą jedynie pomarzyć o słowackich szkołach.
EnglishPeople are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.
Ludzie mówią, że jest to przejście z idei wymarzonego domu do wymarzonego sąsiedztwa.
EnglishSomeone said earlier that I must be the idealist around here, the dream maker.
Ktoś powiedział wcześniej, że muszę być idealistą, marzycielem.
EnglishAnd I believe you'll get to the next step, the real dream of listeners.
Mam nadzieję że pójdziecie o krok dalej w stronę prawdziwego marzenia.
EnglishRegrettably, many of them pay for their European dream with their lives.
Niestety, wielu z nich płaci za te swoje nadzieje, które pokładają w Europie, swoim życiem.
EnglishIt is not appropriate for the Europe that we need, of which we dream.
Nie jest to stosowne dla Europy, jakiej potrzebujemy, o jakiej marzymy.
EnglishIt is an important step in the direction of fulfilling the dream of a unified and peaceful Europe.
To istotny krok w kierunku spełnienia marzenia o zjednoczonej i pokojowej Europie.
EnglishA united Europe in the fight against tax fraud remains a pipe dream to a large extent.
Europa zjednoczona w walce z oszustwami podatkowymi w znacznym stopniu wciąż pozostaje mrzonką.
EnglishModal change remains a dream and is far from becoming reality.
Zmiany intermodalne nadal pozostają tylko w sferze marzeń i są dalekie od realizacji.
EnglishThe people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears.
Ludzie, którzy wierzyli w marzenia braci Wright, pracowali z pełnym poświęceniem.
EnglishAnd that's a good thing because in order to make anything a reality, you have to dream about it first.
To dobrze, ponieważ żeby wprowadzić coś w życie trzeba to sobie najpierw wyobrazić.
EnglishAnd that's not because of anything, but because we believed in our dream.
Wygraliśmy tylko dlatego, że zawierzyliśmy naszym marzeniom.
EnglishThat is the difference between the reality of the situation and the European Parliament's pipe dream.
Parlament Europejski buduje zamki na piasku, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.
EnglishWe have to make sure that smart energy does not remain a dream.
Nie możemy dopuścić, żeby zielona energia pozostała w sferze marzeń.
EnglishBut unfortunately, he died prematurely in 1970, and so he wasn't really able to live that dream completely.
Niestety, zmarł przedwcześnie w 1970. ~~~ Nie mógł urzeczywistnić marzenia.