EN drain
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Medycyna

1. ogólne

drain
The next issue is the question of the brain drain, which is an important consideration.
Kolejnym, jakże istotnym zagadnieniem, jest drenaż mózgów.
Brain drain is a major problem for many developing countries.
Drenaż mózgów to poważny problem dla wielu krajów rozwijających się.
An application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.
Wniosek o błękitną kartę może zostać odrzucony, jeśli drenaż mózgów stanowi autentyczny problem.
drain (też: effluvium, gutter, sewage, effluent)
drain (też: filter)

trending_flat
"of people"

drain
volume_up
odpływ {m.} [przen.]
However, there is no evidence that there will be any such drain to non-EU countries.
Nie ma jednak dowodów, że nastąpi taki odpływ do krajów nienależących do UE.
Due to its policy of cuts, the current government in Bucharest is encouraging the brain drain abroad.
W wyniku polityki cięć aktualny rząd w Bukareszcie tworzy warunki nasilające odpływ mózgów za granicę.
Then after every episode, I had to go up to the bathtub and swim around the bathtub and look at the drain, because that's all there was to look at.
Potem po każdym odcinku szedłem na górę do łazienki i pływałem w wannie, patrząc na odpływ, ponieważ nie było tam nic innego do obserwowania.

trending_flat
"in street"

drain

trending_flat
"in sink, tub"

drain
volume_up
ściek {rzecz.}
drain

trending_flat
"of money"

drain
volume_up
topnienie {rzecz.} [przen.]

trending_flat
"in street, house"

drain

trending_flat
"in washing machine"

drain

trending_flat
"ditch"

drain

2. Medycyna

drain
volume_up
dren {m.} [med.]
If a surgical drain is required, place the drain remote from the implantation site or, preferably, one layer superficial to the implantation site.
Jeśli konieczny jest drenaż chirurgiczny, należy umieścić dren w pewnej odległości od miejsca implantacji, a jeszcze korzystniej w warstwie powyżej miejsca implantacji.
If a surgical drain is required, place the drain remote from the implantation site or, preferably, one layer superficial to the implantation site.
Jeśli konieczny jest drenaż chirurgiczny, należy umieścić dren w pewnej odległości od miejsca implantacji lub, co jest preferowane, w warstwie powyżej miejsca implantacji.
drain
volume_up
sączek {rzecz.} [med.]

Synonimy (angielski) dla "drain":

drain

Przykłady użycia - "drain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto go down the drain
Englishto throw money down the drain
Englishto drain a bitter cup
Englishto drain a bitter cup
Englishto drain a bitter cup
Englishto drain a bitter cup
Englishto drain a bitter cup
Englishto drain the bitter cup of sorrow
Englishto drain the bitter cup of sorrow
Englishto drain the bitter cup of sorrow
Englishto drain the bitter cup of sorrow
Englishto drain the bitter cup of sorrow
EnglishMedicines should not be disposed of down the drain or with household rubbish.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
EnglishAs we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.
Jako że nie chcemy wspierać "drenażu mózgów”, głosowaliśmy za tą poprawką.
EnglishMedicines should not be disposed of down the drain or in household rubbish.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
EnglishCombating the brain drain must remain a priority for the European Union.
Zwalczanie zjawiska drenażu mózgów musi pozostać dla Unii Europejskiej priorytetem.
EnglishSince joining the EU, Lithuania has experienced a massive 'brain drain'.
Od czasu przystąpienia do UE Litwa doświadczyła potężnego "drenażu mózgów”.
EnglishRe-injecting funds into an unrestrained economy is just throwing money down the drain.
Ponowne wstrzykiwanie środków w niekontrolowaną gospodarkę to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
EnglishIf the liquid cannot drain out quickly enough, the pressure inside the eye builds up.
Jeśli płyn nie może być wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta.