Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "downside"

 

"downside" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 50

downside {rzeczownik}

downside {rzecz.} (też: minus, disadvantage, con)

minus {m.}

We are aware of the downsides of austerity policies: how they affect employment and have left growing numbers of citizens despairing.

Zdajemy sobie sprawę z minusów polityki oszczędności: jej wpływ na zatrudnienie i rosnącą liczbę zrozpaczonych obywateli.

However, it carries with it certain downsides and these include the increased possibilities for fraudsters to avoid paying taxes and duties.

Niesie jednakże ze sobą określone minusy, w tym zwiększenie możliwości unikania płacenia podatków i ceł przez oszustów.

So it had its downsides.

Były więc minusy.

downside {rzecz.} (też: fault, disadvantage, flaw, drawback)

wada {f.}

The downside is that it also divides the population.

Wadą referendum jest to, że dzieli ono społeczeństwo.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "downside" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Commission's proposals had their downsides, but they also had their positive sides.

Wnioski Komisji miały słabe strony, ale miały też strony pozytywne.

It's a whole new way of doing things, which includes new downsides.

Jest to zupełnie nowy sposób robienia rzeczy, włączając w to jego wady.

It's the downside correlation of their fortunes that will become more and more possible.

To ujemna korelacja ich losów stanie się bardziej prawdopodobna.

Such intensification has the potential to affect the balance of risks on the downside.

Takie nasilenie przechyliłoby bilans czynników ryzyka związanych z inflacją w stronę jej spadku.

Not just at how you would do it better, but also what all the risks and downsides of it are.

Właśnie teraz mamy kilku entuzjastów mówiących o tym, jedni pochwalający pomysł drudzy krytykujący go.

Downside risks also relate to possibly renewed increases in commodity prices over the medium term.

Ujemne czynniki ryzyka wiążą się także z możliwością ponownych wzrostów cen surowców w średnim okresie.

The only downside is that it requires you to know how to text -- send a text message.

Szkopuł w tym, że trzeba wiedzieć, co napisać w SMSie...

Risks to the growth outlook remain on the downside, while risks to the inflation outlook are on the upside.

Zagrożenia perspektyw wzrostowych maleją, podczas gdy rośnie ryzyko wzrostu inflacji.

The economic outlook remains subject to particularly high uncertainty and intensified downside risks.

Perspektywy gospodarcze są nadal obciążone przez wyjątkowo dużą niepewność i nasilenie czynników negatywnych.

The risks surrounding the economic outlook for the euro area continue to be on the downside.

Wśród czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro nadal przeważają czynniki ujemne.

The economic outlook continues to be subject to particularly high uncertainty and intensified downside risks.

Perspektywy gospodarcze nadal obciąża wyjątkowo duża niepewność i nasilenie ujemnych czynników ryzyka.

For me the downside is that we were not able to regulate a much larger number of airports.

Dla mnie słabą stroną jest to, że nie byliśmy w stanie objąć proponowaną regulacją prawną większej liczby lotnisk.

Risks to economic growth lie on the downside.

Bilans czynników ryzyka związanych z tempem wzrostu gospodarczego przechyla się na stronę jego spowolnienia.

Our task as MEPs is to address the downside.

Naszym zadaniem jako posłów PE jest zajęcie się ujemną stroną tego zjawiska.

And even a tiny probability of catastrophe is unacceptable when the downside could be of global consequence.

Nawet nikłe prawdopodobieństwo wywołania katastrofy jest niedopuszczalne, kiedy w grę wchodzą globalne konsekwencje.

On balance, risks to the outlook for growth are judged to lie on the downside.

Ocenia się, że bilans czynników ryzyka związanych ze wzrostem gospodarczym przechyla się na stronę jego spowolnienia.

On the downside, concerns remain relating to renewed tensions in some financial market segments.

Po stronie negatywnej nadal występują obawy, że ponownie pojawią się napięcia w niektórych segmentach rynku finansowego.

The circular mill is the downside.

Moim zdaniem o to pierwsze warto walczyć.

The risks to these projections for economic growth are judged to lie on the downside.

Ocenia się, że bilans czynników ryzyka związanych z projekcjami wzrostu gospodarczego przechyla się na stronę jego spowolnienia.

The risks surrounding the economic outlook for the euro area are assessed to be on the downside.

Ocenia się, że wśród czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro nadal przeważają czynniki stagnacyjne.
 

Wyniki z forum

"downside" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.