Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dope"

 

"dope" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-66 z 74

dope {rzeczownik}

dope {rzecz.} (też: varnish, lacquer)

lakier {m.}

dope {rzecz.} [pot.] (też: drug, narcotic, opiate)

narkotyk {m.}

dope {rzecz.} [techn.]

domieszka {f.} [techn.]

dope {rzecz.} [pot.] (też: douchebag, douche, asshole, tit)

palant {m.} [pej.]

dope {rzecz.} [pot.]

cielak {m.} [pej.]

dope {rzecz.} [pot.] (też: intoxicant)

dope {rzecz.} (też: information, heads-up, an item of news, information desk)

dope {rzecz.} (też: accompaniment, addendum, addition, additive)

dodatek {m.}

dope {rzecz.}

cynk {m.}

dope {rzecz.} [pej.] (też: oaf, ass, idiot, dork)

idiota {m.} [pej.]

dope {przymiotnik}

dope {przym.} (też: zappy, snazzy, awesome, bangarang)

odlotowy {przym. m.} [pot.]

dope {przym.} (też: awesome, phat, rad, radical)

odjazdowy {przym. m.} [pot.]

dope {przym.} (też: great, fine, excellent, beautiful)

świetny {przym. m.}

dope {przym.} (też: revelational, exceptionally good, blinding)

rewelacyjny {przym. m.}

dope {przym.} (też: fine, great, hunky-dory, nice)

fajny {przym. m.}

dope {przym.} (też: zappy, amazing, awesome, cool)

bombowy {przym. m.} [pot.]

dope {przym.}

zajebisty {przym. m.}

dope {przym.}

  odjechany {przym. m.}

dope {przym.} (też: awesome, amazing)

  fajowy {przym. m.} [pot.]

dope {przym.} (też: awesome, radical, rad, cool)

  zawalisty {przym. m.} [slg.]

to dope {czasownik}

to dope {czas.} (też: to make dizzy, to stun)

odurzyć {czas.}

to dope {czas.} (też: to take drugs, to do drugs)

ćpać [ćpam|ćpał] {czas. ndk} [pot.]

to dope {czas.}

to dope {czas.}

  brać w żyłę {czas.} [slg.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dope":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dope" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So she rips off the dope and the cash thinking she can build a new future with it.

Więc podprowadziła narkotyki i kasę, i myślała, że może na tym zbudować nową przyszłość.

Athletes must be aware that this medicine may cause a positive reaction to ‘ anti-doping’ tests.

Sportowcy muszą być świadomi, że lek ten może dawać dodatnią reakcję w testach antydopingowych.

Doping is a daily problem and there have even been fatalities.

Doping jest problemem powszechnym i odnotowano już nawet ofiary śmiertelne.

Hydrochlorothiazide contained in this medicine could produce a positive result in an anti-doping test.

Hydrochlorotiazyd, zawarty w tym leku, może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

It is also in regular contact with relevant bodies, including the World Anti-Doping Agency.

Utrzymuje też regularne kontakty z odpowiednimi instytucjami, takimi jak Światowa Agencja Antydopingowa.

Athletes should be informed that treatment with pseudoephedrine could lead to positive doping tests.

Sportowcy powinni być poinformowani, że leczenie pseudoefedryną może powodować dodatnie wyniki testów dopingowych.

So on anti-doping I think we need more internal cooperation in order to make Europe more credible.

Tak więc w sprawie antydopingu potrzeba nam więcej wewnętrznej współpracy, aby uczynić Europę bardziej wiarygodną.

This will help in the fight against the side-effects of professional sport, such as racism, doping and hooliganism.

Pomoże to w walce ze skutkami ubocznymi sportu zawodowego, takimi jak rasizm, doping i chuligaństwo.

We will support the Anti-Doping Conference.

Będziemy popierać zwołanie konferencji antydopingowej.

This is a step in the right direction, as is joining forces to combat doping and coordinating activities at international level.

Jest to krok w dobrym kierunku, podobnie jak łączenie sił w walce z dopingiem i stosowanie koordynacji międzynarodowej.

The clearest example is the discussion on the amended Anti-Doping Code of the World Anti-Doping Agency (WADA).

Najdobitniejszym tego przykładem są dyskusje wokół zmienionego kodeksu antydopingowego Światowej Organizacji Antydopingowej (WADA).

Athletes Hydrochlorothiazide may produce a positive analytic result in the anti-doping test.

Ramipryl, jak i inne inhibitory ACE, może mniej skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Athletes should be aware that this medicine, due to its active substance, may cause a positive reaction to “ anti-doping tests”.

Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek ten, dzięki swojej substancji czynnej, może dawać dodatnią reakcję w testach antydopingowych.

Anti-doping test: hydrochlorothiazide contained in this medicinal product could produce a positive analytic result in an anti-doping test.

Testy antydopingowe: hydrochlorotiazyd obecny w tym produkcie leczniczym może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

You want some more dope?

Chcesz więcej leku?

Doping is once again the focus of attention because there are unfortunate examples of it every year in almost every sport.

Ponownie w centrum naszej uwagi znajduje się doping, ponieważ co roku w niemal każdej dyscyplinie sportu zdarzają się jego niefortunne przypadki.

We have many reasons to be more coherent in our contribution to the world of anti-doping or a world which fights more efficiently against doping.

Mamy wiele powodów, by uczynić nasz wkład w walkę z dopingiem lub w bardziej skuteczną walkę przeciwko dopingowi bardziej spójnym.

No one can reasonably be opposed to EU Member States taking strong action against doping and xenophobia within sport.

Nikt nie może słusznie przeciwstawiać się temu, że państwa członkowskie UE podejmują zdecydowane działania przeciwko dopingowi i ksenofobii w sporcie.

Trying to limit what the report calls the excessively busy schedules of athletes will probably not get them to resist doping.

Próby ograniczenia tego, co sprawozdanie nazywa przeładowanymi programami ćwiczeń dla atletów, prawdopodobnie nie pomoże im oprzeć się pokusie dopingu.

I would also like to congratulate the rapporteur, Mr Mavrommatis, for his concern and knowledge of this subject, especially regarding doping in sport.

Chciałbym również pogratulować sprawozdawcy, posłowi Mavrommatisowi, za jego troskę i znajomość tego tematu, a zwłaszcza jeśli chodzi o doping w sporcie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

doorman · doormat · doornail · doorplate · doorpost · doors · doorstep · doorway · doozy · dopamine · dope · doped · dopey · doping · doppelganger · Dor · Dorado · dorgi · Doric · dork · dorky

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.