Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "donated"

Bezokolicznik czasownika donated: to donate
 

"donated" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 25

to donate {czasownik}

to donate [donated|donated] {czas.} (też: to make a donation, to give)

I donated (Simple past)

ja (m) ofiarowałem (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

ty (m) ofiarował (Czas przeszły)

he/she/it donated (Simple past)

on ofiarował (Czas przeszły)

we donated (Simple past)

my (m) ofiarowaliśmy (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

wy (m) ofiarowaliście (Czas przeszły)

they donated (Simple past)

oni ofiarowali (Czas przeszły)

I donated (Simple past)

ja (f) ofiarowałeas (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

ty (f) ofiarowa (Czas przeszły)

he/she/it donated (Simple past)

ona ofiarowała (Czas przeszły)

we donated (Simple past)

my (f) ofiarowałyśmy (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

wy (f) ofiarowałyście (Czas przeszły)

they donated (Simple past)

one ofiarowały (Czas przeszły)

he/she/it donated (Simple past)

ono ofiarowało (Czas przeszły)

donated (Past participle)

ofiarowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to donate [donated|donated] {czas.} (też: to help out, to contribute to, to prop up, to support)

I donated (Simple past)

ja (m) wspomagałem (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

ty (m) wspomagałeś (Czas przeszły)

he/she/it donated (Simple past)

on wspomagał (Czas przeszły)

we donated (Simple past)

my (m) wspomagaliśmy (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

wy (m) wspomagaliście (Czas przeszły)

they donated (Simple past)

oni wspomagali (Czas przeszły)

I donated (Simple past)

ja (f) wspomagałam (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

ty (f) wspomagałaś (Czas przeszły)

he/she/it donated (Simple past)

ona wspomagała (Czas przeszły)

we donated (Simple past)

my (f) wspomagałyśmy (Czas przeszły)

you donated (Simple past)

wy (f) wspomagałyście (Czas przeszły)

they donated (Simple past)

one wspomagały (Czas przeszły)

he/she/it donated (Simple past)

ono wspomagało (Czas przeszły)

donated (Past participle)

wspomagany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to donate [donated|donated] {czas.} (też: to give)

ofiarowywać {czas. ndk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "donated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I was wearing hospital scrubs. ~~~ And somebody donated tennis shoes for me.

Miałam na sobie szpitalny fartuch i tenisówki, które ktoś mi oddał.

You were very happy when my father donated the building for the town.

Byłby pan szczęśliwy, gdybym zbudowała jeszcze pół miasta.

However, it is not the Commission's money that is being donated.

Dotacje jednak nie pochodzą z pieniędzy Komisji.

Required amount of pre-donated blood [ units ]

Kobiety Wymagana ilość krwi do autotransfuzji [ jednostki ]

Required amount of pre-donated blood [ units ]

Mężczyźni Wymagana ilość krwi do autotransfuzji [ jednostki ]

Max has kindly donated his photograph to me.

Max uprzejmie podarował mi swoje zdjęcie.

With reference to Ireland, we need an independent body to monitor the transplantation and harvesting of donated organs.

Jeżeli chodzi o Irlandię, potrzebny nam jest niezależny organ, który będzie monitorował przeszczepy i dawstwo narządów.

Books came from donated schoolbooks.

Książki pochodziły z darowanych podręczników.

We get a lot of donated equipment.

Wytłumaczmy sobie kilka rzeczy.

The required amount of pre-donated blood is expressed in units whereby one unit in the nomogram is equivalent to 180 ml red cells.

Wymaganą ilość krwi autologicznej wyraża się w jednostkach; jedna jednostka na nomogramie odpowiada 180 ml krwinek czerwonych.

Stationery was donated.

Materiały biurowe były darowane.

Indeed, in order to ensure equal access to available organs, organs must only be donated on a voluntary basis, without any payments being made.

Dla zapewnienia jednakowego dostępu do dostępnych organów faktycznie muszą one być oddawane wyłącznie dobrowolnie i nieodpłatnie.

The dose of NeoRecormon depends on your condition, red blood cell levels and how much blood will be donated before surgery.

Dawka leku NeoRecormon zależy od stanu chorego, od liczby krwinek czerwonych oraz od ilości krwi, jaka będzie pobrana przed zabiegiem chirurgicznym.

A kindergarten teacher I know, her son donated all of his toys to her, and when he did, she had to go through and pull out all the little plastic guns.

Syn znajomej przedszkolanki przekazał jej wszystkie zabawki, które ona przebrała i wyciągnęła wszystkie plastikowe bronie.

The new law will save many lives and optimise the organs donated by allowing Member States to share organs.

Nowe prawo pozwoli uratować wiele istnień ludzkich i zoptymalizować oddawane narządy poprzez zezwolenie państwom członkowskim na dzielenie się narządami.

The required amount of pre-donated blood depends on the anticipated blood loss, use of blood conserving procedures and the physical condition of the patient.

Ilość krwi wymagana do autotransfuzji zależy od przewidywanej utraty krwi, sposobu ewentualnego konserwowania krwi oraz od stanu ogólnego pacjenta.

Last year around 2 400 people in the UK benefited from an organ transplant, but more than 1 000 people die every year waiting for a suitable donated organ.

W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii z przeszczepów narządów skorzystało około 2400 osób, lecz ponad tysiąc rocznie umiera oczekując na odpowiedni narząd od dawcy.

According to the last figures, the Chinese mainland has so far donated to the typhoon victims about a CNY 1 billion, which is the equivalent of nearly USD 150 million.

Z ostatnich danych wynika, że Chiny jak dotychczas przekazały ofiarom tajfunu pomoc w wysokości około 1 miliarda yuanów, czyli równowartość blisko 150 milionów dolarów.

Such cooperation can improve transplant services across Europe, ensuring improved access to donated organs on a non-commercial basis.

Współpraca taka może doprowadzić do poprawy jakości usług transplantologicznych w całej Europie, gwarantując tym samym lepszy dostęp do narządów oddawanych niekomercyjnie.

The very first mission of the Cornwall Air Ambulance involved a person who had drowned and donated four of their organs - organs that would have been lost without an air ambulance.

Pierwsza misja Kornwalijskiego Pogotowia Lotniczego dotyczyła osoby, która utonęła i oddała swoje cztery narządy, które zostałyby utracone bez pogotowia lotniczego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tits · titter · tittle-tattle · titty · tittynope · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to donate · toad · toadfish · toadflax · toadies · toadstool · toady · toadying · toast · toaster · tobacco

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.