"district" po polsku

EN

"district" - polskie tłumaczenie

EN district
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Historia

1. ogólne

district (też: circumscription, region, ward, precinct)
For weeks, we have heard that in this small district, more than 100 000 people have simply been seized.
Od tygodni słyszymy, że w tym małym okręgu zwyczajnie uwięziono ponad 100 ludzi.
Do you agree with a State of 45 million inhabitants having only one electoral district for the European Parliament elections?
Czy akceptuje pani to, że czterdziestopięciomilionowe państwo posiada tylko jeden okręg wyborczy na potrzeby wyborów do PE?
Centralny Okręg Przemysłowy
Rabet is a street at the edge of a ghost district that does not even appear on maps of Leipzig.
Rabet to ulica w dzielnicy duchów, która nawet nie pojawia się na planach Lipska.
Today, the wholesale market is located in the Frischezentrum, a new complex in the district of Kalbach.
Dziś targ hurtowy mieści się we Frischezentrum, nowym kompleksie handlowym w dzielnicy Kalbach.
Poor districts are also to be found within large conurbations.
W dużych aglomeracjach miejskich mamy także do czynienia z dzielnicami ubóstwa.
district (też: circuit, circumference, girth, girt)
According to the latest research, the residents of at least two Ukrainian districts are still eating contaminated food.
Według najnowszych badań mieszkańcy co najmniej dwóch ukraińskich obwodów nadal jedzą skażoną żywność.
district (też: circle, circumference, orb)
Today, ironically in the Dublin district court, sex assault charges against this individual were dropped.
Jak na ironię, dziś w Dublinie sąd okręgowy oddalił zarzuty o molestowanie seksualne wobec tej osoby.
. - (DE) The Polish citizen and Member of the European Parliament, Krzysztof Lisek, has been accused of three crimes by the district prosecutor in Koszalin in Poland.
na piśmie. - (DE) Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, w Polsce, oskarżyła obywatela Polski i posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Liska, o popełnienie trzech przestępstw.
district (też: precinct)
It's no longer the poorest district, and there is a huge development of biodiversity.
To już nie jest najbiedniejszy dystrykt i kwitnie tam bioróżnorodność.
This was the poorest district in the whole province and it was a total extinction of wildlife.
To był najbiedniejszy dystrykt w prowincji, a dzika przyroda uległa całkowitej zagładzie.

2. Historia

district
volume_up
rejencja {f.} [hist.]

Synonimy (angielski) dla "district":

district

Przykłady użycia - "district" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Central District Court of Buda opened renewed proceedings on 31 March 2010.
Centralny Sąd Rejonowy dla Budy wznowił postępowanie 31 marca 2010 r.
EnglishThe case is being heard next Monday at the Helsinki District Court.
Rozprawa odbędzie się w sądzie okręgowym w Helsinkach w najbliższy poniedziałek.
EnglishThe issue of state property in the Brčko district is still unresolved.
Nierozwiązana pozostaje kwestia własności państwowej w dystrykcie Brczko.
EnglishThe original proposal of the European Commission did not extend to investments in district heating.
Pierwotny wniosek Komisji Europejskiej nie obejmował nakładów na ciepłownictwo.
EnglishFirst of all, you send the original to the district office. ~~~ So, you send the copy to the main office.
Po pierwsze, wysyłacie oryginał do biura lokalnego, a kopię do biura głównego.
EnglishDistrict heating is mainly a social question in many new Member States.
Miejska energetyka cieplna to przede wszystkim kwestia socjalna w wielu nowych państwach członkowskich.
EnglishProceedings by writ of payment based on documents are handled by the appropriate district and regional courts.
Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.
EnglishAfter him repaired their brethren, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.
Za nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.
EnglishGoodness knows what they make of the Lake District weather.
Bóg jeden wie co sobie myślą o pogodzie w Krainie Jezior.
EnglishWill the supervisory authority produce regulations suitable for the world's largest financial district?
Czy urząd nadzoru stworzy przepisy regulacyjne odpowiednie dla największego regionu finansowego świata?
EnglishAt the top of the international league table according to the latest PISA study, is the Shanghai district of China.
Na czele międzynarodowego zestawienia, wg. ~~~ ostatnich badań PISA, znajduje się chiński Szanghaj.
EnglishHere's Udaipur District, Rajasthan. ~~~ Beautiful.
Oto region Udaipur w Radżastanie, piękne miejsce.
EnglishIt was a train loaded with frozen turkeys -- they say, at Thanksgiving -- from the meatpacking district.
Mówi się, że był wypełniony mrożonymi indykami - było to w Święto Dziękczynienia, transport jechał z centrum pakowania.
EnglishThe ECB’s move to the Grossmarkthalle site constitutes one key component in the urban development of the Ostend district.
Przeprowadzka EBC do Grossmarkthalle jest jednym z kluczowych czynników rozwoju urbanistycznego Ostendu.
EnglishThird, don't waste your time on kids who moved into the district too late for their scores to be counted.
Po trzecie, nie marnujcie czasu na dzieci, które właśnie przeniosły się do was, bo za późno by ich wyniki były uwzględnione.
EnglishImagine you are a mother in Udaipur District, Rajasthan.
Matka w regionie Udaipur w Radżastanie Matka w regionie Udaipur w Radżastanie musi iść kilka kilometrów, by zaszczepić dzieci.
EnglishWe must not forget that in new Member States, district heating plays a significant role in serving the population.
Nie wolno zapominać, że w nowych państwach członkowskich centralne ogrzewanie odgrywa znaczącą rolę w obsłudze ludności.
EnglishOur last day in Portugal, we were in the district capital of Faro, and Catherine decided that she wanted to go to the beach one last time.
Ostatniego dnia w Portugalii byliśmy w stolicy dystryktu Faro.
EnglishAnd next unto him repaired Shallum the son of Hallohesh, the ruler of half the district of Jerusalem, he and his daughters.
A podle niego poprawiał Sallum, syn Hallochesowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego, sam i córki jego.
EnglishMr President, I would like to speak about only one aspect of energy prices, namely the price of district heating.
Panie przewodniczący! Chciałbym mówić wyłącznie o jednym aspekcie cen energii, a mianowicie o cenach ogrzewania komunalnego.