angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to discover"

EN to discover angielskie tłumaczenie

to discover {czas.}

EN to discover
play_circle_outline
[discovered|discovered] {czasownik}

to discover (też: to hit upon, to reveal, to unveil, to upturn)
If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
Jeśli ten obraz jest prawdziwy, musimy odkryć te cząstki Higgsa w LHC.
To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.
Aby odkryć moc dawania i dzielenia się, musisz dawać i dzielić się.
And hopefully we'll be able to use this to discover more truth, and more beauty.
I miejmy nadzieję, że będziemy w stanie wykorzystać to aby odkryć więcej prawdy i więcej piękna.
to discover (też: to find, to hit upon, to unveil, to upturn)
You're helping him discover the garden by just pointing out these snails.
. ~~~ Pomagamy mu odkrywać ogród wskazując na ślimaki.
We're just starting to really discover the laws of nature and science and physics.
Zaczynamy odkrywać prawa natury, nauki, fizyki.
We want to navigate, explore, discover information.
Chcemy nawigować, eksplorować, odkrywać informacje.
to discover (też: to find out, to interpret)
to discover (też: to find, to trace, to track down)
We've been discovering these along ancient trade routes, where they're not supposed to be.
Odnajdujemy je wzdłuż starożytnych szlaków handlowych, gdzie nie powinno ich być.
More than in the past she is interested in texts by contemporary writers and she has also discovered a surprising lightness in her dealings with the classics.
Bardziej niż w dawniejszych okresach interesują ją teksty współczesnych autorów, natomiast w inscenizacjach klasyków odnajduje zaskakującą lekkość
to discover (też: to find out, to interpret)
to discover
to discover (też: to invent)
This one we actually first discovered back in the air days -- the bad old air days, as we used to say -- when we were doing these kind of dives with air.
Ten okaz odkryliśmy jeszcze w zamierzchłych czasach nurkowania z tlenem, jak zwykle mawiamy o okresie przed wynalezieniem oddycharek.
Now I met a fisherman recently who said that he had discovered or invented a net that would put an end to discards with regard to tuna fishing.
Niedawno spotkałem rybaka, który powiedział mi, że odkrył czy wynalazł sieć, która mogłaby zakończyć problem odrzutów podczas połowów tuńczyka.
Although the concept of producing sound by allowing the tongue to oscillate freely was discovered early on, the invention of the mouth organ was still a long way off.
Pomimo tego, że sposób wytwarzania dźwięku przez unoszące się swobodnie języczki został wynaleziony wcześnie, droga do harmonijki ustnej była jeszcze daleka.

Przykłady użycia - "to discover" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto discover a cure for a cancer
EnglishMr President, in times of need, you discover who your friends are, as the saying goes.
Panie przewodniczący! Stare przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie.
EnglishWorking for the ECB Discover the different work opportunities at the ECB.
Praca w EBC Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami podjęcia pracy w EBC.
EnglishIf we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.
Jeżeli to zrobimy, stwierdzimy, że byliśmy ofiarami nasilonej propagandy.
EnglishThe question arises as to what we can actually discover from this data.
Nasuwa się pytanie o to, czego możemy się właściwie dowiedzieć z tych danych.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Kiedy odkrywają one, że jest to oszustwo, otrzymują żądanie zapłaty.
EnglishAnd you'll suddenly discover what it would be like to be unable to speak your own language.
I nagle odkryjecie jakby to było gdybyście nie mogli mówić własnym językiem.
EnglishHowever, every year, we discover that the funds have not gone where they were supposed to go.
Co roku jednak okazuje się, że fundusze nie trafiły tam, gdzie miały dotrzeć.
EnglishAnd you'll discover that there are parts of the globe that are systematically cut off.
Odkryjecie, że niektóre części świata są systematycznie odcinane.
EnglishAnd when you get there you are shocked to discover what you are truly capable of.
A gdy dokonacie tego, poraża Was odkrycie swoich możliwości.
EnglishAnd it doesn't take much time to discover some really astonishing statistics with this issue.
Odkrycie niewiarygodnych statystyk było tylko kwestią czasu. ~~~ było tylko kwestią czasu.
EnglishThen we will discover that very little should be done at EU level.
Wówczas dowiemy się, że na szczeblu UE należy zrobić bardzo niewiele.
EnglishBut you can aggregate this and you can discover things about treatments.
Możecie się skupić na tym i dowiadywać się więcej o leczeniu.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Job opportunities > Discover the ECB
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Praca w EBC > Informacje o EBC
EnglishSince covert cameras are almost impossible to discover, they are protected from tampering.
Jako że dyskretne kamery są praktycznie niemożliwe do wykrycia, zabezpiecza je to przez sabotażem.
EnglishAs I have said to you, the efforts and initiatives to discover the truth of the matter are welcome.
Jak już mówiłem, wysiłki i inicjatywy na rzecz odkrywania prawdy są zawsze mile widziane.
EnglishSitemaps help Google discover pages on your site our crawlers might otherwise miss.
Mapy witryn umożliwiają Google wykrycie stron w witrynie, których nie udałoby się odnaleźć naszym robotom.
EnglishYou will discover that within infinite myths lies the eternal truth.
Odkryjecie, że wśród nieskończonych mitów leży prawda wieczna.
EnglishThere is also the fact that the amount of energy that we get back from the oil that we discover is falling.
Nie zapominajmy, że ilość energii jaką uzyskujemy z odkrywanych złóż ropy obniża się.
EnglishAny mechanism that may help discover possible attacks is essential to success in this fight.
Dla zwycięstwa w tej walce kluczowe znaczenie ma każdy mechanizm, który pozwoli wykryć możliwe ataki.