Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to discover"

 

"to discover" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 307

to discover {czasownik}

to discover [discovered|discovered] {czas.} (też: to reveal, to unveil, to unlock, to upturn)

odkryć {czas.}

They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark discover that brand personality.

Pomogli firmom takim jak Nestle, Febreze i Hallmark odkryć osobowość ich marek.

If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.

Jeśli ten obraz jest prawdziwy, musimy odkryć te cząstki Higgsa w LHC.

To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.

Aby odkryć moc dawania i dzielenia się, musisz dawać i dzielić się.

And hopefully we'll be able to use this to discover more truth, and more beauty.

I miejmy nadzieję, że będziemy w stanie wykorzystać to aby odkryć więcej prawdy i więcej piękna.

Give up some of your spare time to discover your native country and help others at the same time.

Poświęć trochę swojego wolnego czasu aby odkryć swój kraj i pomóc innym.

to discover [discovered|discovered] {czas.} (też: to find, to unveil, to unlock, to upturn)

As the child grows, it begins to discover that the person trusted is violating the trust.

W miarę jak dziecko rośnie, zaczyna odkrywać, że osoba której ufa, tego zaufania nadużywa.

You're helping him discover the garden by just pointing out these snails.

Odkrywa ogród. ~~~ Pomagamy mu odkrywać ogród wskazując na ślimaki.

We want to navigate, explore, discover information.

Chcemy nawigować, eksplorować, odkrywać informacje.

We're just starting to really discover the laws of nature and science and physics.

Zaczynamy odkrywać prawa natury, nauki, fizyki.

And I really kind of want them to be presented in a way to where kids can kind of explore and discover their own principles.

Chcę, żeby widziano je jako coś, co pozwala samodzielnie odkrywać zasady.

to discover [discovered|discovered] {czas.} (też: to invent)

wynaleźć {czas.}

Now I met a fisherman recently who said that he had discovered or invented a net that would put an end to discards with regard to tuna fishing.

Niedawno spotkałem rybaka, który powiedział mi, że odkrył czy wynalazł sieć, która mogłaby zakończyć problem odrzutów podczas połowów tuńczyka.

This one we actually first discovered back in the air days -- the bad old air days, as we used to say -- when we were doing these kind of dives with air.

Ten okaz odkryliśmy jeszcze w zamierzchłych czasach nurkowania z tlenem, jak zwykle mawiamy o okresie przed wynalezieniem oddycharek.

Although the concept of producing sound by allowing the tongue to oscillate freely was discovered early on, the invention of the mouth organ was still a long way off.

Pomimo tego, że sposób wytwarzania dźwięku przez unoszące się swobodnie języczki został wynaleziony wcześnie, droga do harmonijki ustnej była jeszcze daleka.

to discover [discovered|discovered] {czas.} (też: to find, to track down, to trace)

odnajdować {czas. ndk}

We've been discovering these along ancient trade routes, where they're not supposed to be.

Odnajdujemy je wzdłuż starożytnych szlaków handlowych, gdzie nie powinno ich być.

More than in the past she is interested in texts by contemporary writers and she has also discovered a surprising lightness in her dealings with the classics.

Bardziej niż w dawniejszych okresach interesują ją teksty współczesnych autorów, natomiast w inscenizacjach klasyków odnajduje zaskakującą lekkość

to discover [discovered|discovered] {czas.} (też: to find out, to interpret)

doczytać się {czas. zwr.}

to discover [discovered|discovered] {czas.} (też: to find out, to interpret)

doczytywać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "discover":

 

Podobne tłumaczenia

"to discover" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to discover" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We discovered a profusion of life, in a world that it should not exist [in].

Odkryliśmy obfitość organizmów żywych w świecie, w którym nie powinno ich być.

Mr President, in times of need, you discover who your friends are, as the saying goes.

Panie przewodniczący! Stare przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie.

And we eventually discovered molecules that were specifically labeling nerves.

I w końcu odkryliśmy cząsteczki, które w specjalny sposób oznaczały nerwy.

In one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.

Okryliśmy go w jednej z binarnych gwiazd naszej galaktyki, o nazwie FH Leo.

Working for the ECB Discover the different work opportunities at the ECB.

Praca w EBC Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami podjęcia pracy w EBC.

If we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.

Jeżeli to zrobimy, stwierdzimy, że byliśmy ofiarami nasilonej propagandy.

If a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.

W razie wykrycia sfałszowanego produktu leczniczego można teraz wysłać ostrzeżenie.

There are still many species in Europe that are waiting to be discovered and described.

W Europie jest wciąż wiele gatunków, które czekają na odkrycie i opisanie.

The question arises as to what we can actually discover from this data.

Nasuwa się pytanie o to, czego możemy się właściwie dowiedzieć z tych danych.

And you'll suddenly discover what it would be like to be unable to speak your own language.

I nagle odkryjecie jakby to było gdybyście nie mogli mówić własnym językiem.

Then, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.

Kiedy odkrywają one, że jest to oszustwo, otrzymują żądanie zapłaty.

According to a Commission spokesman, no signs of fraud were discovered during the recount.

Według rzecznika Komisji, podczas ponownego liczenia nie stwierdzono żadnych śladów nadużyć.

And it doesn't take much time to discover some really astonishing statistics with this issue.

Odkrycie niewiarygodnych statystyk było tylko kwestią czasu. ~~~ było tylko kwestią czasu.

However, every year, we discover that the funds have not gone where they were supposed to go.

Co roku jednak okazuje się, że fundusze nie trafiły tam, gdzie miały dotrzeć.

Then we will discover that very little should be done at EU level.

Wówczas dowiemy się, że na szczeblu UE należy zrobić bardzo niewiele.

The other piece of good news, for a scientist at least, is that much remains to be discovered.

Jeśli połączenie jest mocne, silniki uruchomią się, a mucha zacznie zawracać.

And you'll discover that there are parts of the globe that are systematically cut off.

Odkryjecie, że niektóre części świata są systematycznie odcinane.

It is not only that the likelihood of being discovered is small.

Dzieje się tak tylko dlatego, że prawdopodobieństwo ujawnienia takiego procederu jest małe.

We made a chip that has every known virus ever discovered on it.

Zrobiliśmy chip, który zawiera każdego kiedykolwiek odkrytego wirusa.

So there was the COBE satellite, which was launched in 1989, and we discovered these variations.

Dzięki satelicie COBE, wystrzelonemu w 1989 roku, odkryliśmy te nieregularności.
 

Wyniki z forum

"to discover" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.