Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "discount"

 

"discount" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-55 z 71

discount {rzeczownik}

discount {rzecz.}

rabat {m.}

If you've seen a deal or rebate advertised on a third-party website, and you have questions or concerns, please contact the seller or manufacturer offering the discount.

Otrzymany rabat może nie być uwzględniany w korespondencji wysyłanej bezpośrednio przez sprzedawcę. ~~~ Szczegółowe informacje można znaleźć na swoim koncie usługi Portfel Google.

Orders placed as a Google Wallet guest are not eligible for promotions and discounts at this time.

Osoby, które zamówienia w usłudze Portfel Google składają jako goście, nie mogą obecnie korzystać z promocji ani rabatów.

Moreover, it is right that no country is given discounts and that no distinction is made between good and bad debt.

A ponadto, to słuszne, że żadnemu państwu nie przyznaje się rabatów ani że nie dokonuje się rozróżnienia między dobrym a złym długiem.

The various discounts that are granted to the United Kingdom, Sweden, Austria, the Netherlands and Germany should be abolished altogether.

Należałoby znieść różnorodne rabaty udzielane Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, Holandii i Niemcom.

discount {rzecz.} (też: rebate, reduction in price)

discount {rzecz.} [fin.]

dyskonto {n.} [fin.]

discount {rzecz.} (też: reduction)

opust {m.}

discount {rzecz.} (też: cash discount)

skonto {n.}

to discount {czasownik}

to discount [discounted|discounted] (suggestion, advice, possibility) {czas.} (też: to ignore, to leave out, to escape, to pass over)

pominąć {czas. dk}

to discount [discounted|discounted] (suggestion, advice, possibility) {czas.} (też: to omit, to overlook, to ignore, to leave out)

pomijać [pomijam|pomijał] {czas. ndk}

So it tends to get discounted.

Tak więc intuicja bywa pomijana.
dyskontować {czas. ndk} [ekon.]
zdyskontować {czas. dk} [ekon.]

to discount [discounted|discounted] (bill of exchange, invoice) {czas.} [fin.]

dyskontować {czas. ndk} [fin.]

to discount [discounted|discounted] (suggestion, advice, possibility) {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "discount":

 

Podobne tłumaczenia

"discount" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "discount" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There's really no dispute about progress, if we discount the cost of that.

Postęp jest tak naprawdę bezdyskusyjny, jeśli nie bierzemy pod uwagę jego kosztów.

It is not about privileges or discounts - that has rightly been said - but about fairness.

Nie chodzi tu o przywileje czy ulgi - jak ktoś słusznie zauważył - ale o sprawiedliwość.

We listen to differences, we discount sounds that remain the same.

Wysłuchujemy różnic, dewaluujemy dźwięk, który brzmi ciągle tak samo.

Germany has a tradition or number of discount supermarkets.

W Niemczech jest tradycja lub wiele dyskontów spożywczych.

Thirdly, people are generally willing to discount their future and sacrifice current living standards.

Po trzecie, co do zasady, ludzie są chętni, aby dla przyszłych korzyści obniżyć obecny standard życia.

You know, I discount half of what you're saying from then on.

I od tej chwili- bum! Przestanę wierzyć w to, co mówisz.

And this one that was in Kenya, they went around and distributed to people vouchers, discount vouchers.

Prowadzący rozdawali kupony zniżkowe na zakup moskitier.

In addition, the supermarket sells milk at a discount, but it is the farmer who loses money.

Ponadto, kiedy supermarkety sprzedają mleko po obniżonej cenie, to rolnicy płacą za to ze swoich kieszeni.

The further role of the European Parliament in the fight against Alzheimer's disease should not be discounted.

Uzupełniająca rola Parlamentu Europejskiego w walce z chorobą Alzheimera nie powinna być lekceważona.

Discounts may also be granted to users who open new routes in accordance with competition law.

Można będzie również przyznawać upusty użytkownikom, którzy otwierają nowe trasy zgodnie z prawem konkurencji.

Discount that back to the present, at five percent: over two million dollars for a stop sign, in each direction.

Dyskontując przy 5% do dzisiaj: ponad dwa miliony dolarów za znak „stop", w każdą stronę.

One of them asked us if we would stay with hybrids and they would give us a discount.

Jedna oferowała zniżkę, jeśli wrócimy do hybryd.

It's a difficult theory to discount, I think you'll agree.

Trudno obalić taką teorię, chyba się zgodzicie.

Did Saint pay for each one, or does he get a group-rate discount?

Tak samo zapłacę każdemu, macie zniżkę grupową.

We cannot discount the possibility that there is a breach of international law in relation to criminal proceedings.

Nie możemy wykluczyć możliwości, że doszło do naruszenia międzynarodowych przepisów dotyczących postępowania karnego.

Do you want to discover the country and have access to essential websites on accommodation, transports and discounts?

Chcesz poznać kraj i wejść na potrzebne witryny o noclegach, transporcie i zniżkach?

I am discounting the reports of UFOs.

Sceptycznie traktuję raporty o UFO.

Most likely, if Ireland votes against this Treaty, ways and means will also be found to discount that vote.

Jeżeli Irlandia zagłosuje przeciwko Traktatowi, najprawdopodobniej znajdzie się jakiś sposób, żeby zdyskredytować i ten wynik.

And some people get 100 percent discount, and some people get 20 percent discounts, and some people get 50 percent discount, etc.

Jedni dostali 100% zniżki, inni 20% zniżki, kolejni 50% zniżki, i tak dalej.

Your offer must be a deal. ~~~ Offers should provide a monetary discount or an additional good or service not normally included.

kuponu musi być związany z ofertą, ułożony w logiczne zdania, a także zawierać odstępy między wyrazami zgodne z zasadami gramatyki.Użycie
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.