Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dinner"

 

"dinner" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 49

dinner {rzeczownik}

dinner {rzecz.} (też: lunch, midday meal)

obiad {m.}

I was taken out to dinner after the contract for this little restaurant was signed.

Zaproszono mnie na obiad po podpisaniu kontraktu na projekt tej małej restauracji.

This is not to say you have license to bring R. Kelly home for dinner, okay?

To nie jest też przyzwolenie na przyprowadzenie R. Kelly do domu na obiad, okay?

So we walked away from this dinner really not knowing where to go at that point.

Skończyliśmy obiad, tak naprawdę nie wiedząc, dokąd nas to zaprowadzi.

Now it's evening, and my dinner first grew cold -- and then grew mold.

Teraz jest wieczór i mój obiad najpierw wystygł - potem porósł pleśnią.

Heart-healthy dinner is a very important part of restorative seafood.

Zdrowy dla serca obiad jest bardzo ważną częścią odnawialnych owoców morza.

dinner {rzecz.} (też: supper, evening meal, tea)

kolacja {f.}

If I get next door and there's a candlelight dinner, I'm calling security.

Ale jeśli za ścianą czeka na mnie kolacja przy świecach natychmiast wzywam ochronę.

And tonight, since you are our guests, dinner will be in the company hall.

I dziś wieczorm, skoro jesteście naszymi gośćmi, kolacja bedzie w sali towarzyskiej.

"Leonardo, dinner's ready, put down those books and take your pills."

"Leonardo, kolacja gotowa! Odłóż te książki i weź swoje lekarstwa!" "Tak, mamo".

If you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."

Gdybyś spał 5 godzin, ta kolacja byłaby dużo bardziej interesująca."

Yeah, that's particularly gorgeous -- it's the TV dinner of 2001.

To jest szczególnie dobre, to telewizyjna kolacja z 2001 roku.

dinner {rzecz.} (też: feast, banquet, party, reception)

I find this very interesting. ~~~ If you're at a dinner party, and you say you work in education -- actually, you're not often at dinner parties, frankly, if you work in education.

Myślę, że to bardzo ciekawe.. Jeśli wybierzecie się na przyjęcie i powiecie, że pracujecie w oświacie - choć szczerze mówiąc, raczej nie bywa się na przyjęciach pracując w oświacie...

dinner {rzecz.}

dinner {rzecz.}

Today is day number 233 in which I only eat dinner.

Dziś jest dzień numer 233, kiedy jem tylko późny obiad.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dinner":

 

Podobne tłumaczenia

"dinner" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dinner" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

She was an hour late for a dinner because she expected her question to be taken.

Godzinę spóźniła się na kolację, bo czekała na odpowiedź na swoje pytanie.

Hope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results.

Nadzieja jest bardzo dobra na śniadanie, ale bardzo zła na kolację, więc oczekujemy rezultatów.

And I tried taking the dried food waste, putting it to the worms, going, "There you go, dinner."

Próbowałem włożyć tam suche odpadki spożywcze nakarmić robaki mówiąc "Nadchodzi obiadek."

He has already invited them to a working dinner next Thursday.

Premier zaprosił już wszystkich na roboczą kolację w przyszły czwartek.

I calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.

Wyliczyłem sobie, że odpowiedź na moje pytanie zostanie udzielona i odmówiłem zaproszenia na kolację.

I have been asked to represent the European Parliament at the dinner of Heads of State or Government.

Zostałem zaproszony, aby reprezentować PE podczas kolacji głów państw i szefów rządów.

Their wine glass at dinner is different from every other wine glass at the dinner party.

To tak, jakby ktoś szalenie zakochany wchodził na parking.

And I was having dinner with this guy called Timothy Chan.

To jeden z 2500 wieżowców zbudowanych w Szanghaju w ostatniej dekadzie.

I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.

Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.

So Darwin, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations.

Darwin na przykład odbywał w samotności długie spacery po lesie i zdecydowanie unikał towarzyskich spotkań.

We're not top on people's lists for dinner party guests and conversations and so on.

Nie królujemy na listach gości i towarzyszy rozmowy.

I want to know the people behind my dinner choices.

Chcę znać ludzi stojących za moim obiadowym wyborem.

They will even invite him to dinner with chopsticks.

Nawet zaproszą go na kolacje z pałeczkami.

There was one notable large business I had dinner with a few years ago that described small businesses as freeloaders.

Kilka lat temu jadłem kolację z przedstawicielem jednej w wielkich firm, który określił małe firmy mianem darmozjadów.

We also learned at this time that you could eat an oyster about the size of a dinner plate in the Gowanus Canal itself.

Wtedy pojęliśmy, że można było wyłowić i zjeść ostrygę wielkości talerza z samego Kanału Gowanus.

I admired him for Dayton, met him once for a fascinating dinner in Brussels and was very much impressed by him.

Podziwiałem go za to, co zrobił w Dayton. Poznałem go w trakcie fascynującej kolacji w Brukseli i bardzo mi zaimponował.

Indeed, they sell books about potluck dinners.

Tak -- nawet sprzedają o tym książki.

To prove that we would continue with the dialogue, I met him, had dinner with him and explained that to him.

Aby udowodnić, że będziemy kontynuować ten dialog, spotkałem się z panem Dżalilim na kolacji i wyjaśniłem mu nasze stanowisko.

I still now go back to the occasional reunion dinner and most of them come up to me and say, 'My god, Godders, you were right'.

Widuję ich niekiedy na roboczych kolacjach i większość z nich podchodzi do mnie i mówi: "o mój Boże, miał Pan rację”.

Go upstairs and dress for dinner.

Idż na górę i nakryj do stołu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

din · diner · dingbats · dinge · dingey · dinghy · dingle · dingy · dining · dining-room · dinner · dinnertime · dinosaur · diocesan · diocese · diode · Dione · dioptometer · dioxide · dioxin · DIP

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.