Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dinner"

 

"dinner" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 34

dinner {rzeczownik}

dinner {rzecz.} (też: lunch, midday meal)

obiad {m.}

This is not to say you have license to bring R. Kelly home for dinner, okay?

To nie jest też przyzwolenie na przyprowadzenie R. Kelly do domu na obiad, okay?

So we walked away from this dinner really not knowing where to go at that point.

Skończyliśmy obiad, tak naprawdę nie wiedząc, dokąd nas to zaprowadzi.

Now it's evening, and my dinner first grew cold -- and then grew mold.

Teraz jest wieczór i mój obiad najpierw wystygł - potem porósł pleśnią.

Heart-healthy dinner is a very important part of restorative seafood.

Zdrowy dla serca obiad jest bardzo ważną częścią odnawialnych owoców morza.

And I was free for dinner, and I went out to dinner with the Minister of Fisheries in Kiribati.

Miałem czas na obiad i zjadłem go razem z Ministrem Rybołówstwa Kiribati.

dinner {rzecz.} (też: supper, evening meal, tea)

kolacja {f.}

Nateglinide should be taken within 1 to 30 minutes before meals (usually breakfast, lunch and dinner).

Nateglinid powinien być przyjmowany 1 do 30 minut przed posiłkami (zwykle przed śniadaniem, obiadem i kolacją).

Example: from:amy (dinner OR movie)Meaning: Messages from Amythat contain either the word "dinner" or the word "movie"

Przykład: from:ania (kolacja OR kino)Czyli: wiadomości od Ani zawierające jedno ze słów – „kolacja” lub „kino”

Dinner, dancing, Paris...

Kolacja, tańce, Paryż...

1 dose before dinner

1 dawka przed kolacją

Dinner`s ready.

Kolacja gotowa.

dinner {rzecz.} (też: feast, banquet, party, reception)

I find this very interesting. ~~~ If you're at a dinner party, and you say you work in education -- actually, you're not often at dinner parties, frankly, if you work in education.

Myślę, że to bardzo ciekawe.. Jeśli wybierzecie się na przyjęcie i powiecie, że pracujecie w oświacie - choć szczerze mówiąc, raczej nie bywa się na przyjęciach pracując w oświacie...

dinner {rzecz.}

dinner {rzecz.}

Today is day number 233 in which I only eat dinner.

Dziś jest dzień numer 233, kiedy jem tylko późny obiad.

dinner {przymiotnik}

dinner {przym.} (też: output)

wyjściowy {przym. m.}

dinner {przym.}

  koktajlowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dinner":

 

Podobne tłumaczenia

"dinner" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dinner" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I tried taking the dried food waste, putting it to the worms, going, "There you go, dinner."

Próbowałem włożyć tam suche odpadki spożywcze nakarmić robaki mówiąc "Nadchodzi obiadek."

And I was having dinner with this guy called Timothy Chan.

To jeden z 2500 wieżowców zbudowanych w Szanghaju w ostatniej dekadzie.

I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.

Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.

So Darwin, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations.

Darwin na przykład odbywał w samotności długie spacery po lesie i zdecydowanie unikał towarzyskich spotkań.

We're not top on people's lists for dinner party guests and conversations and so on.

Nie królujemy na listach gości i towarzyszy rozmowy.

I want to know the people behind my dinner choices.

Chcę znać ludzi stojących za moim obiadowym wyborem.

We also learned at this time that you could eat an oyster about the size of a dinner plate in the Gowanus Canal itself.

Wtedy pojęliśmy, że można było wyłowić i zjeść ostrygę wielkości talerza z samego Kanału Gowanus.

Indeed, they sell books about potluck dinners.

Tak -- nawet sprzedają o tym książki.

I still now go back to the occasional reunion dinner and most of them come up to me and say, 'My god, Godders, you were right'.

Widuję ich niekiedy na roboczych kolacjach i większość z nich podchodzi do mnie i mówi: "o mój Boże, miał Pan rację”.

Go upstairs and dress for dinner.

Idż na górę i nakryj do stołu.

For patients with type 2 diabetes, the recommended starting dose of NovoMix 30 is 6 U at breakfast and 6 U at dinner (evening meal).

U pacjentów z cukrzyc typu 2, dawka pocz tkowa NovoMix 30 to 6 j. przed niadaniem i 6 j. przed kolacj (posiłkiem wieczornym).

For patients with type 2 diabetes, the recommended starting dose of NovoMix 30 is 6 U at breakfast and 6 U at dinner (evening meal).

U pacjentów z cukrzyc typu 2, zalecana dawka pocz tkowa NovoMix 30 to 6 j. przed niadaniem i 6 j. przed kolacj (posiłkiem wieczornym).

So this is the true cost of a shrimp dinner, maybe seven or eight shrimp and 10 pounds of other animals that had to die in the process.

Zginęły mimo, że nie mają żadnej wartości na rynku.

I love the way that they'll spend hours picking dandelions in the backyard and putting them into a nice centerpiece for Thanksgiving dinner.

Godzinami zbierają mlecze w ogródku, by włożyć je do wazonu zdobiącego stół w Święto Dziękczynienia.

If you go out for dinner, like in a fish restaurant, where you can select which fish you want to eat, you can select which insects you would like to eat.

Gdy idzie się tam do restauracji, na przykład rybnej, oprócz ryb można także wybrać owady, na które ma się ochotę.

As I said, this will be next Thursday at our summit meeting with an early dinner to meet all your requests for as quick a process as possible.

Jak już wspomniałem, w przyszły czwartek, podczas naszego posiedzenia przyjrzymy się wszystkim wnioskom w sprawie jak najszybszego przeprowadzenia procesu.

The closest thing I'll ever have to that... is someone inviting me to their Christmas dinner... because they feel guilty, I might be spending the holiday alone.

The closest thing Ja nigdy nie będę tego miała... jeśli ktoś mnie zapraszałał na wigilię... to tylko z poczucia winy, Wolałabym spędzać je sama.

Consumers can still find cloned products on their dinner tables, unsolicited and unlabelled, even though 77% of European citizens are opposed to this.

Konsumenci nadal mogą znaleźć produkty pochodzące z klonowania na swoich stołach, nieproszone i nieoznaczone, chociaż 77 % obywateli Europy jest temu przeciwnych.

Compared to biphasic human insulin 30, administration of NovoMix 30 before breakfast and dinner resulted in lower postprandial blood glucose after both meals (breakfast and dinner).

W porównaniu do podania dwufazowej insuliny ludzkiej 30, podanie NovoMix 30 przed niadaniem i kolacj skutkowało zmniejszeniem poposiłkowego st enia glukozy we krwi po obu posiłkach.

Commissioner Damanaki's recent announcement of a new fishing control system, which will mean fish can be traced from their place of capture to the dinner table, is encouraging.

Niedawne ogłoszenie przez panią komisarz Damanaki nowego systemu kontroli rybołówstwa, który oznacza możliwość prześledzenia połowu od miejsca połowu do stołu, jest bardzo zachęcające.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

dinghy · dingle · dingleberry · dingus · dingy · dining · dining-room · dinkey · dinkum · DINKY · dinner · dinnertime · dinnerware · dinosaur · diocesan · diocese · diode · Dione · diopside · diopter · dioptometer

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.