Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dice"

 

"dice" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-16 z 16

dice {rzeczownik}

dice {l.mn.} (też: bones)

kości {niemęskoos.}

These are ancient dice, made out of sheep's knuckles.

To starożytne kości do gry, zrobione ze stawów owiec.

And he comes around the corner -- finds a group of young African-American men playing dice.

Za rogiem widzi młodych Murzynów, grających w kości.

Herodotus says that games, particularly dice games, were invented in the kingdom of Lydia during a time of famine.

Herodot powiada, że gry, konkretnie gry w kości, wynaleziono w królestwie Lidii, gdy panował tam głód.

According to Herodotus, after 18 years the famine wasn't getting better, so the king decided they would play one final dice game.

Według Herodota, po 18 latach klęska głodu nie ustępowała, więc król postanowił, że rozegrają ostateczną partię kości.

So, according to Herodotus, they invented dice games and they set up a kingdom-wide policy: On one day, everybody would eat, and on the next day, everybody would play games.

Więc – według Herodota – wynaleźli gry w kości i wprowadzili w całym królestwie zasadę: Jednego dnia wszyscy jedli. ~~~ Następnego dnia wszyscy grali w kości.

dice {rzecz.} (też: cube, ossicle, bar)

kostka {f.}

Is God punishing me or rewarding me, or is this the roll of the dice?

Czy Bóg mnie karze czy nagradza, a może to kwestia rzutu kostką?

We have two rolls of the dice to get this right.

Mamy dwa rzuty kostką, żeby to naprawić.

dice {rzecz.}

to dice {czasownik}

to dice [diced|diced] (game) {czas.}

to dice [diced|diced] {czas.} [gastr.]

pokroić w kostkę {czas.} [gastr.]

to dice [diced|diced] {czas.} [gastr.]

kroić w kostkę {czas.} [gastr.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "dice":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Things were so sliced up, diced up and repackaged that no one knew where the real risk was.

Informacje zostały tak podzielone, wymieszane i przeorganizowane, że nikt nie wiedział, gdzie leży prawdziwe ryzyko.

Speculators are still active, and I do not rule out the possibility that they may still try to have one last throw of the dice.

Nadal aktywni są spekulanci i nie wykluczam możliwości, że mogą znowu podjąć próbę, żeby mieć ostatnie słowo.

The dice is loaded in their favour, not in the favour of those who, like Mr Duff, would want a much more speedy integration.

Szala przechyla się na ich stronę, nie na korzyść tych, którzy tak, jak pan poseł Duff, życzyliby sobie o wiele szybszej integracji.

Making better climate protection targets dependent on the prior concessions of other States is playing dice with the future of humanity.

Uzależnienie celów ochrony klimatu od wcześniejszego ustąpienia innych krajów to igranie z przyszłością ludzkości.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.