Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "diastolic"

 

"diastolic" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 44

diastolic {przymiotnik}

diastolic {przym.} [med.]

rozkurczowy {przym. m.} [med.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"diastolic" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "diastolic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.

Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.

The corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.

Dodatkowe obniżenie ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiło 7 mm Hg.

The corresponding change in supine diastolic blood pressure was 5.5 mmHg.

Odpowiadająca temu zmiana ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiła 5, 5 mm Hg.

In this respect data concerning diastolic blood pressure (DBP) are inconsistent.

W przypadku ciśnienia rozkurczowego dane są sprzeczne.

hours after dosing) by an average of 8-13/ 5-8 mm Hg (systolic/ diastolic) greater than those associated with placebo.

godziny od podania dawki) średnio o 8- 13/ 5- 8 mmHg (skurczowe/ rozkurczowe) więcej niż w grupie placebo.

At the recommended dose of 20 mg three times a day no reductions in systolic or diastolic pressure were seen.

Po podawaniu zalecanej dawki 20 mg trzy razy na dobę nie obserwowano obniżenia wartości ciśnienia skurczowego ani rozkurczowego.

Severe hypertension (> 200 mmHg systolic or 110 mmHg diastolic) occurred in 4.7 % of this patient population.

Ciężkie nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe > 200 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe > 110 mmHg) wystąpiło u 4, 7 % pacjentów.

In patients with hypertension telmisartan reduces both systolic and diastolic blood pressure without affecting pulse rate.

Telmisartan podany chorym z nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie rozkurczowe i skurczowe, nie wpływając na częstość akcji serca.

The main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).

Główną miarą skuteczności było obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi (ciśnienie krwi mierzone pomiędzy dwoma uderzeniami serca).

The main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).

Główną miarą skuteczności było obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi (mierzone pomiędzy dwoma uderzeniami serca).

In patients with hypertension telmisartan reduces both systolic and diastolic blood pressure without affecting pulse rate.

Telmisartan podany chorym z nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie rozkurczowe i skurczowe krwi, nie wpływając na częstość akcji serca.

At present, little data are available on the use of Rapilysin in patients with diastolic blood pressure higher than 100 mmHg

W obecnej chwili istnieje niewiele danych, dotyczących stosowania leku Rapilysin u chorych z ciśnieniem rozkurczowym większym niż 100 mmHg.

PritorPlus was more effective than placebo and than telmisartan alone in reducing diastolic blood pressure.

Preparat PritorPlus okazał się skuteczniejszy od placebo i telmisartanu przyjmowanego w monoterapii w obniżeniu rozkurczowego ciśnienia krwi.

Kinzalkomb was more effective than placebo and than telmisartan taken alone in reducing diastolic blood pressure.

Preparat Kinzalkomb okazał się skuteczniejszy od placebo i telmisartanu przyjmowanego w monoterapii w obniżeniu rozkurczowego ciśnienia krwi.

MicardisPlus was more effective than placebo and than telmisartan taken alone in reducing diastolic blood pressure.

Preparat MicardisPlus okazał się skuteczniejszy od placebo i telmisartanu przyjmowanego w monoterapii w obniżeniu rozkurczowego ciśnienia krwi.

At present, insufficient data in patients with a diastolic blood pressure > 100 mmHg prior to thrombolytic therapy are available for reteplase.

Obecnie brak wystarczających danych, dotyczących stosowania leczenia trombolitycznego reteplazą u chorych z ciśnieniem rozkurczowym > 100 mmHg.

In all studies, the main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).

We wszystkich badaniach główną miarą skuteczności było obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi (ciśnienie krwi mierzone pomiędzy dwoma uderzeniami serca).

For diastolic blood pressure, mean change from baseline were - 0.1 mmHg for lumiracoxib and +0.5 mmHg for NSAIDs (p < 0.0001).

Dla rozkurczowego ciśnienia krwi, średnia zmiana względem wartości wyjściowych wynosiła – 0, 1 mmHg dla lumirakoksybu i +0, 5 mmHg dla NLPZ (p < 0, 0001).

Decreases in diastolic and systolic pressure and heart rate were noted in the mini pig, and a tendency to an hypotensive effect was discerned in the monkey.

Zaobserwowano obniż ciś enie nienia rozkurczowego i skurczowego krwi oraz zmniejszenie czę ci akcji stoś serca u ś winek miniaturowych, a u mał obniż ciś

In all studies, the main measure of effectiveness was the reduction in diastolic blood pressure (the blood pressure measured between two heartbeats).

We wszystkich badaniach główną miarą skuteczności było zmniejszenie rozkurczowego ciśnienia krwi (mierzonego w fazie spoczynku pomiędzy dwoma uderzeniami serca).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

diaphoretic · diaphragm · diapir · diarchy · diaries · diarrhea · diarrhoea · diary · diastema · diastole · diastolic · diathermy · diatomite · diatribe · diazotrophs · dibber · dibble · DIBs · dice · diced · dicephalous

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.