Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "detected"

 

"detected" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 156

detected {przymiotnik}

detected {przym.}

wykryty {przym. m.}

Rosiglitazone has been detected in the milk of experimental animals.

Rozyglitazon został wykryty w mleku zwierząt eksperymentalnych.

It has been detected in the Sétubal region of Portugal, and has already spread to other areas of Portugal and Spain.

Został on wykryty w portugalskim regionie Sétubal i rozprzestrzenił się już na inne obszary Portugalii i Hiszpanii.

This metabolite has not been detected in plasma.

Ten metabolit nie został wykryty w osoczu.

Lactation Sitaxentan sodium was detected in the plasma of breast fed pups from female rats treated with sitaxentan sodium, indicating that sitaxentan sodium was present in the breast milk.

Laktacja Sitaksentanu sodu został wykryty w osoczu szczurzych osesków, karmionych mlekiem matek, którym podawano sitaksentanu sodu, co wskazuje na obecność sitaksentanu sodu w mleku.

to detect {czasownik}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to uncover)

wykryć {czas.}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to sense, to intuit, to psych)

wyczuć {czas.}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to pick up)

wychwycić (błędy, wady) {czas.}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to discern)

doszukiwać się [doszukuję się|doszukiwał się] (dopatrzyć się) {czas. zwr.}

I detected (Simple past)

ja (m) doszukiwałem się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (m) doszukiwałeś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

on doszukiwał się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (m) doszukiwaliśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (m) doszukiwaliście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

oni doszukiwali się (Czas przeszły)

I detected (Simple past)

ja (f) doszukiwałam się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (f) doszukiwałaś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ona doszukiwała się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (f) doszukiwałyśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (f) doszukiwałyście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

one doszukiwały się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ono doszukiwało się (Czas przeszły)

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to discern)

doszukać się (dopatrzyć się) {czas. zwr.}

I detected (Simple past)

ja (m) doszukałem się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (m) doszukałeś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

on doszukał się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (m) doszukaliśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (m) doszukaliście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

oni doszukali się (Czas przeszły)

I detected (Simple past)

ja (f) doszukałam się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

ty (f) doszukałaś się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ona doszukała się (Czas przeszły)

we detected (Simple past)

my (f) doszukałyśmy się (Czas przeszły)

you detected (Simple past)

wy (f) doszukałyście się (Czas przeszły)

they detected (Simple past)

one doszukały się (Czas przeszły)

he/she/it detected (Simple past)

ono doszukało się (Czas przeszły)

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to pick up)

wychwytywać (błędy, wady) {czas.}

to detect [detected|detected] {czas.} (też: to pick up)

wychwytać (błędy, wady) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "detect":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "detected" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

No metabolites of cidofovir have been detected in serum or urine of patients.

Nie znaleziono żadnych metabolitów cydofowiru w surowicy ani w moczu pacjentów.

Anidulafungin crossed the placental barrier in rats and was detected in foetal plasma.

Anidulafungina przenikała przez łożysko u szczurów i była wykrywalna w osoczu płodu.

Desloratadine plasma concentrations can be detected within 30 minutes of administration.

Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.

Cytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected.

możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego.

Both rosiglitazone and glimepiride have been detected in the milk of experimental animals.

Zarówno rozyglitazon, jak i glimepiryd wykrywano w mleku badanych zwierząt.

Metabolism Prasugrel is not detected in plasma following oral administration.

Metabolizm Po podaniu doustnym prasugrel nie jest wykrywany w osoczu.

Immunogenicity Antibodies to infliximab were detected in 3 (2.9 %) paediatric patients.

Immunogenność U 3 (2, 9 %) badanych dzieci stwierdzono przeciwciała przeciw infliksymabowi.

It diffuses across the placenta and has been detected in breast milk.

Cefuroksym przechodzi przez barierę łożyska i jest wykrywany w mleku matki.

No clinically relevant antibody formation was detected at 30 days.

Nie stwierdzono wytwarzania przeciwciał w ilości klinicznie istotnej w okresie 30 dni.

* Frequency for adverse reactions detected by spontaneous reports is described as “ not known”

* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na jako „ nieznana ”.

The metabolites, which could not be detected in plasma, are devoid of anticonvulsant activity.

Metabolity niewykrywalne w osoczu nie mają aktywności przeciwdrgawkowej.

* Frequency for adverse reactions detected by spontaneous reports is described as “ not known”

* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na jako “ nieznana ”.

If pregnancy is detected during therapy, Rasilez should be discontinued accordingly.

W przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, stosowanie preparatu Rasilez należy przerwać.

If pregnancy is detected during therapy, Riprazo should be discontinued accordingly.

W przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, stosowanie preparatu Riprazo należy przerwać.

If pregnancy is detected during therapy, Sprimeo should be discontinued accordingly.

W przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, stosowanie preparatu Sprimeo należy przerwać.

If pregnancy is detected during therapy, Enviage should be discontinued accordingly.

W przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, stosowanie preparatu Enviage należy przerwać.

Can you tell me more about the invalid click activity you detected?

Czy mogę dowiedzieć się więcej o wykrytej działalności związanej z nieprawidłowymi kliknięciami?

If pregnancy is detected during therapy, Tekturna should be discontinued accordingly.

W przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, stosowanie preparatu Tekturna należy przerwać.

Cytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected.

Nie było możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego.

Now in the pre-industrial ocean, as we were mentioning, this whale call could be easily detected.

Tutaj głośność zawołania wieloryba. ~~~ Gdy się oddalamy, dźwięk jest coraz cichszy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.