angielsko-polskie tłumaczenie słowa "desktop"

EN desktop angielskie tłumaczenie

desktop {rzecz.}

PLdesktop polskie tłumaczenie

desktop {m.}

EN desktop
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

desktop
volume_up
pulpit {m.} (do pisania)
When I come back to my desk I can just pinch that information back to my desktop so I can use my full-size computer.
W domu mogę podnieść informacje i wrzucić na pulpit, żeby pracować dalej na dużym komputerze.
And when I say desktop, I don't just mean the actual desk where his mouse has worn away the surface of the desk.
I kiedy mowię pulpit to mam na myśli więcej niż samą powierzchnię biurka, “wygryzioną” przez myszkę jego komputera.
Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.
Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.
desktop (też: countertop, slab, top)

2. IT

desktop
volume_up
pulpit {m.} [komp.]
When I come back to my desk I can just pinch that information back to my desktop so I can use my full-size computer.
W domu mogę podnieść informacje i wrzucić na pulpit, żeby pracować dalej na dużym komputerze.
And when I say desktop, I don't just mean the actual desk where his mouse has worn away the surface of the desk.
I kiedy mowię pulpit to mam na myśli więcej niż samą powierzchnię biurka, “wygryzioną” przez myszkę jego komputera.
Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.
Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.
desktop (też: desktop computer, desktop PC)
volume_up
desktop {m.} [komp.]
desktop (też: desktop computer, desktop PC)
When I bought my first desktop, it was a DEC Rainbow.
Kiedy kupiłem pierwszy komputer stacjonarny, był to DEC Rainbow.
desktop (też: desktop computer, desktop PC)

Synonimy (angielski) dla "desktop":

desktop

Przykłady użycia - "desktop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishApple Desktop Bus
EnglishApple Desktop Interface
EnglishDesktop Management Interface
EnglishDesktop Management Task Force
Konsorcjum ds. Standardów Zarządzania Pulpitem
EnglishYou can drag images from your desktop or a website to your Google document.
Obrazy do dokumentu Google można przeciągać z własnego komputera lub ze strony internetowej.
EnglishSo I'm going to show you one that can be run on a desktop in two days in the next picture.
Pokażę wam teraz taką, która może być odtworzona na pececie w 2 dni.
EnglishThese are parts of a RepRap machine, which is a kind of desktop printer.
To części do urządzenia RepRap, które jest drukarką desktopową.
EnglishApps have the following advantages over desktop applications:
Aplikacje mają następujące zalety w porównaniu z programami komputerowymi:
EnglishThis is actually a desktop inkjet printer, but instead of using ink, we're using cells.
Widzicie teraz głowicę, która porusza się i "drukuje" tkankę.
EnglishThe +1 button shows up for signed-in users of google.com in English who use a modern desktop browser.
Przycisk +1 jest wyświetlany zalogowanym użytkownikom witryny google.com
EnglishFor example, let's say you have a folder on your desktop called "Photos."
Załóżmy, że na komputerze masz folder o nazwie „Zdjęcia”.
EnglishThis is a typewriter, a staple of every desktop for decades.
Oto maszyna do pisania, przez całe dziesięciolecia była podstawowym elementem na każdym biurku.
EnglishThey're also now small enough to sit on a desktop.
Są obecnie wystarczająco małych rozmiarów, by zmieścić się na biurku.
EnglishWhen I bought my first desktop, it was a DEC Rainbow.
Kiedy kupiłem pierwszy komputer stacjonarny, był to DEC Rainbow.
EnglishThis is just some stuff you can do on the computer from the desktop.
Takie rzeczy można zrobić na zwykłym komputerze.
EnglishOnce in History, you are shown a list of your most recent desktop and mobile searches.
Po przejściu do historii wyświetlona zostanie lista ostatnich wyszukiwań przeprowadzonych na komputerze i w telefonie.
EnglishThe factory in Ireland focuses on producing desktop computers.
Fabryka w Irlandii produkuje komputery stacjonarne.
EnglishDesktop view isn't available for Google spreadsheets.
W dowolnej chwili możesz jednak przejść do widoku Komputer.
EnglishDesktop label printers can create visitor badges, parking passes, and other temporary documents.
Biurkowe drukarki etykiet mogą drukować identyfikatory dla gości, bilety parkingowe i inne tymczasowe dokumenty.
EnglishTo access list view from your desktop computer, go to the View menu in your spreadsheet and select List.
Aby uzyskać dostęp do widoku listy na komputerze, otwórz menu Wyświetl w arkuszu kalkulacyjnym i wybierz Lista.