angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to deserve"

EN to deserve angielskie tłumaczenie

to deserve {czas.}

EN to deserve
play_circle_outline
[deserved|deserved] {czasownik}

Our financial management is steadily improving and it is certainly good enough to deserve discharge.
Nasze zarządzanie finansami stale się poprawia i bez wątpienia jest dostatecznie dobre, by zasługiwać na absolutorium.
to deserve
If we are to deserve even a shred of respect from our taxpayers back at home, then in this dire economic time, we must treat their money with respect.
Jeśli chcemy, by zasłużyć choćby na odrobinę szacunku podatników w naszych krajach ojczystych, to w tych okropnych czasach dla gospodarki musimy traktować ich pieniądze z szacunkiem.

Przykłady użycia - "to deserve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.
Tak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.
EnglishUkraine's aspirations to become a member of the World Trade Organization deserve support.
Należy wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu.
EnglishPeople who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.
EnglishAll these areas deserve our full attention and an effective solution.
Wszystkie te dziedziny wymagają naszej pełnej uwagi i skutecznych rozwiązań.
EnglishThe proposals contained in the mini-package are sensible and deserve support.
Propozycje zawarte w mini-pakiecie są słuszne i należy je wesprzeć.
EnglishI talk about race and this question of whether we deserve to kill.
Rozmawiam o problemach rasowych i o tym, czy zasługujemy na to, by zabijać.
EnglishIf we don't do that, we're going to get the generation we deserve.
Jeśli tego nie zrobimy, przyszłe pokolenie będzie takim, na jakie sobie zasłużyliśmy.
EnglishAll victims of the crimes against humanity deserve the same status.
Wszystkim ofiarom zbrodni przeciwko ludzkości należy się taki sam status.
EnglishIf we vote in favour of this today, we deserve to be congratulated.
Jeżeli zagłosujemy dzisiaj na "tak”, będziemy mogli sobie pogratulować.
EnglishWe all deserve a say on the referendum on the Constitution.
Wszyscy mamy prawo wypowiedzieć się w sprawie referendum dotyczącego konstytucji.
EnglishI saw some excellent things there and the Spanish authorities deserve to be congratulated on this.
Zobaczyłem tam wspaniałe rzeczy, za które władzom hiszpańskim należą się gratulacje.
EnglishWe are winning the trust of European citizens; now we must show that we deserve that trust.
Zyskujemy zaufanie obywateli europejskich; nadszedł czas, by udowodnić, że na nie zasługujemy.
EnglishThe rapporteur and the transport committee deserve to be congratulated on their work.
Należy pogratulować pracy sprawozdawcy i Komisji Transportu.
EnglishWith every picture, there are individuals who have full lives and stories that deserve to be told.
Każde zdjęcie to osoby, które mają swoje życie i historie warte tego, by je opowiedzieć.
EnglishOtherwise, we will be treated with the contempt we deserve.
W przeciwnym wypadku będziemy traktowani z pogardą, na jaką zasługujemy.
EnglishWe deserve the right to work under safe and healthy conditions.
Walczymy o lepsze środki bezpieczeństwa w naszym " miejscu pracy ".
EnglishTherefore, women working in what is known as precarious employment deserve special protection.
W związku w tym kobietom zatrudnionym w tzw. niepewnym charakterze należy się szczególna ochrona!
EnglishAt the same time, I think religions don't deserve all the credit.
Jednak, myślę, że współczucie nie jest jedynie zasługą religii.
EnglishIn addition, we are pleased that Parliament believes that projects in the energy sector deserve our support.
Ponadto wyrażamy zadowolenie, że Parlament popiera projekty w sektorze energetycznym.
EnglishWe need to give them the tools to continue their development and gain the rewards they deserve.
Musimy zapewnić jej narzędzia, które pozwolą na jej dalszy rozwój oraz zdobywanie należnych nagród.