angielsko-polskie tłumaczenie słowa "day-to-day"

EN day-to-day angielskie tłumaczenie

EN day-to-day
volume_up
{przymiotnik}

day-to-day (też: casual, common, conventional, everyday)
volume_up
zwykły {przym. m.}
It is about ordinary people whose day-to-day struggle has been made even harder during the last four months.
Ten kryzys to codzienna walka zwykłych ludzi o przetrwanie, która w ciągu ostatnich czterech miesięcy została dodatkowo utrudniona.
Its roots lie primarily in the fact that policy all too often bypasses the day-to-day interests of the citizens.
Wynika on przede wszystkim z tego, że polityka zbyt często pomija interesy zwykłych obywateli, którzy słusznie domagają się większego udziału w jej stanowieniu.
day-to-day (też: casual, daily, diurnal, everyday)
volume_up
codzienny {przym. m.}
We stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
W związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.
I know full well that the day-to-day work here is mainly about practical details.
Wiem aż nadto dobrze, że na codzienną pracę tutaj składają się głównie praktyczne detale.

Synonimy (angielski) dla "day-to-day":

day-to-day

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "day-to-day"

day rzeczownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "day-to-day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThree separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.
Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.
EnglishSing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
EnglishOn Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Europy, dzień europejskiej wspólnoty.
EnglishDay in day out you decide to save banks; meanwhile, the Irish are sinking.
Dzień w dzień podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie.
EnglishThree separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.
Leczenie powtórzyć po 14 i 60 dniach od rozpoczęcia podawania interferonu.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nie działamy pod presją czasu po to, by z dnia na dzień tworzyć nowe uregulowania prawne.
EnglishAnd he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?
Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?
EnglishThe day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.
Do obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących.
EnglishSo, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?
Więc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?
EnglishWhat I want to present to you is what I call state building, day by day.
To, co chcę wam zaprezentować, nazywam budowaniem państwa dzień po dniu.
EnglishNot to mention the local administration which handles the problems on a day-to-day basis.
Nie wspominając o administracji lokalnej, która zajmuje się tymi problemami na co dzień.
EnglishThe number of casualties among the hospitalised cases is increasing sharply day by day.
Liczba ofiar śmiertelnych wśród osób hospitalizowanych z dnia na dzień gwałtownie wzrasta.