Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "day-to-day"

 

"day-to-day" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 111

day-to-day {przymiotnik}

day-to-day {przym.} (też: common, normal, ordinary, simple)

zwykły {przym. m.}

day-to-day {przym.} (też: daily, every-day, quotidian, everyday)

codzienny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"day-to-day" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "day-to-day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Raise an army when you need it, and maintain a navy for day-to-day connectivity.

Zbierzcie armię, kiedy jest potrzebna, a marynarce zostawcie spójność na co dzień.

Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.

W związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.

We stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.

Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.

Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

It must involve the stakeholders in the day-to-day management of stocks.

Musi obejmować zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w codzienne zarządzanie zasobami.

Not to mention the local administration which handles the problems on a day-to-day basis.

Nie wspominając o administracji lokalnej, która zajmuje się tymi problemami na co dzień.

I know full well that the day-to-day work here is mainly about practical details.

Wiem aż nadto dobrze, że na codzienną pracę tutaj składają się głównie praktyczne detale.

We are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.

Nie działamy pod presją czasu po to, by z dnia na dzień tworzyć nowe uregulowania prawne.

So, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?

Więc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?

This is a concrete example of how the EU affects our day-to-day lives.

Jest to konkretny przykład oddziaływania UE na nasze życie codziennie.

We are duty bound to answer their day-to-day concerns and their anxieties over the future.

Jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na ich codzienne troski i ich niepokój o przyszłość.

And he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?

Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?

The day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.

Do obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących.

Sing unto Jehovah, bless his name; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

But what you find are not the human remains, such as Selam and Lucy, on a day-to-day basis.

Jednak nie znajduje się tam skamieniałości ludzkich, takich jak Selam i Lucy, nie codziennie.

We were able to cooperate very closely on the day-to-day agendas.

Byliśmy w stanie współpracować bardzo ściśle nad bieżącymi programami działań.

The overall responsibility for day-to-day business lies with the Executive Board.

Struktura organizacyjna odzwierciedla zadania pełnione przez EBC.

In day-to-day practice, even though we really want to help, it truly is very difficult in reality.

Jeśli chodzi o codzienne zwyczaje, mimo tego że chcemy bardzo pomóc, jest to w istocie bardzo trudne.

All of these will equip the EU to better promote the interests of its citizens on a day-to-day basis.

Ich realizacja pomoże UE lepiej chronić interesy swoich obywateli w codziennym działaniu.

Rotating the site of patch application may result in day-to-day differences in plasma levels.

Zmiana miejsca naklejenia plastra może powodować różnice w stężeniach osoczowych leku z dnia na dzień.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

daunting · dauntless · Dave · daved · David · dawdler · dawn · day · day-care · day-long · day-to-day · daybed · daybook · daybreak · daycare · daydream · daydreamer · daydreams · daylight · days · daytime

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.