Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "day-to-day"

 

"day-to-day" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 53

day-to-day {przymiotnik}

day-to-day {przym.} (też: common, normal, ordinary, simple)

zwykły {przym. m.}

day-to-day {przym.} (też: daily, every-day, quotidian, everyday)

codzienny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"day-to-day" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "day-to-day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

Not to mention the local administration which handles the problems on a day-to-day basis.

Nie wspominając o administracji lokalnej, która zajmuje się tymi problemami na co dzień.

So, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?

Więc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?

We are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.

Nie działamy pod presją czasu po to, by z dnia na dzień tworzyć nowe uregulowania prawne.

This is a concrete example of how the EU affects our day-to-day lives.

Jest to konkretny przykład oddziaływania UE na nasze życie codziennie.

The day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.

Do obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących.

And he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?

Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?

Sing unto Jehovah, bless his name; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

The overall responsibility for day-to-day business lies with the Executive Board.

Struktura organizacyjna odzwierciedla zadania pełnione przez EBC.

We were able to cooperate very closely on the day-to-day agendas.

Byliśmy w stanie współpracować bardzo ściśle nad bieżącymi programami działań.

Rotating the site of patch application may result in day-to-day differences in plasma levels.

Zmiana miejsca naklejenia plastra może powodować różnice w stężeniach osoczowych leku z dnia na dzień.

For from day to day men came to David to help him, until there was a great host, like the host of God.

Nawet na każdy dzień ściągali się do Dawida na pomoc jemu, aż było wojsko wielkie jako wojsko Boże.

More needs to be done to fold this kind of approach into our day-to-day considerations at this level.

Należy uczynić więcej, aby przenieść tego typu podejście do naszych bieżących rozważań na tym poziomie.

These are the things I constantly think about from day to day.

To są rzeczy, o których ciągle myślę - dzień po dniu.

We are day-to-day politicians who are short-sighted.

Jesteśmy krótkowzrocznymi politykami myślącymi tylko w kategoriach bieżących.

The results of these tests allow your doctor to choose the correct dose of Puregon from day to day.

Wyniki tych badań pozwalają lekarzowi prowadzącemu odpowiednio dostosować dawkę leku Puregon na każdy dzień.

Every EU state should nominate a body to cooperate with OLAF on a day-to-day basis.

Każdy kraj Unii powinien wskazać organy swojej administracji, które będą na bieżąco współpracować z OLAF-em.

The results of these tests allow your doctor to choose the correct dose of Fertavid from day to day.

Wyniki tych badań pozwalają lekarzowi prowadzącemu odpowiednio dostosować dawkę leku Fertavid na każdy dzień.

At present, unfortunately, this is not part of day-to-day reality there.

Obecnie nie jest tam tak niestety na co dzień.

We know that there is a desire in the European Union to ensure the security of our power stations from day to day.

Wiemy, że UE pragnie zapewnić bezpieczeństwo naszych elektrowni na co dzień.
 

Wyniki z forum

"day-to-day" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

daved · David · davit · dawdler · dawg · dawn · day · day-care · day-fly · day-long · day-to-day · daybed · daybook · daybreak · daycare · daydream · daydreamer · daydreams · daylight · dayroom · days

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.