Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "cute"

 

"cute" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 48

cute {przymiotnik}

cute {przym.} (też: nice, nice-looking, pretty, beautiful)

ładny {przym. m.}

cute {przym.} (też: sweet, gentle, soft, tender)

słodki {przym. m.}

as cute as a button

słodki jak cukierek

cute as a button

słodki jak cukierek

So the next time somebody as cute as this shows up on your doorstep, and sometimes this creature's called Chrysler and sometimes Ford and sometimes ... whatever you want -- you've just got to say no.

Więc jeśli następnym razem, ktoś tak słodki pojawi się w Waszych drzwiach, czasem taka istota zwie się Chrysler, czasem Ford, a czasem... cokolwiek-- musicie powiedzieć nie.

cute {przym.} (też: adorable, charming, lovely, lovable)

uroczy {przym. m.}

cute {przym.} [pot.] (też: cool)

fajniutki {przym. m.} [zdr.]

cucić {czasownik}

cucić [cucę|cucił] {czas.}

to bring around (sb) {czas.}

cucić [cucę|cucił] (kogoś) {czas. ndk} (też: przekonać, przekonywać, przyprowadzać, ocucić)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "cute":

Synonimy (polski) dla "cucić":

 

Podobne tłumaczenia

"cute" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "cute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."

Motywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)

And there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.

Jak się okazało, było tam również wiele miłych dziewczyn w sopranach.

I did have to admit I've seen cuter girls in " National Geographic ".

Musiałem przyznać, widziałem bystrzejsze dziewczyny na " National Geographic ".

Go and find somebody else." ~~~ I tried other people and everybody said the same thing, "Cute.

Znajdź kogoś innego" Próbowałem gdzie indziej, lecz wszyscy mówili to samo.

You'll also get this cutter... for delicate cuts of meat that won't require further sharpening.

Dostaniesz również ten nożyk... do delikatnego cięcia mięsa, ktore nie wymaga szarpania.

LOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.

LOLcats to słodkie zdjęcia kotków z jeszcze słodszymi podpisami.

And I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.

Wziąłem je do wydawnictwa MIT i tam mi odpowiedziano "Sprytne ale nie dla nas.

The scientists that made this cute little creature ended up slaughtering it and eating it afterwards.

hybryda kozy i owcy. ~~~ Naukowcy, którzy stworzyli to słodkie zwierzątko zabili je potem i zjedli.

Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."

Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."

That's so cute. ~~~ She's trying to get that done."

(Śmiech) "Ona nie ma pojęcia w co się pakuje."

Africa today is not the Africa waiting for aid solutions, or cookie-cutter foreign expert policy prescriptions.

Dzisiejsza Afryka - nie jest już Afryką czekająca na pomoc lub szablonowe recepty ekspertów od spraw zagranicznych.

And there's even supernormal stimuli for cuteness.

A nawet szereg bodźców kluczowych uroku.

And a bookmobile -- the size of a van with a satellite dish, a printer, binder and cutter, and kids make their own books.

Jest to furgonetka z anteną satelitarną, drukarką, i sprzętem do oprawiania, gdzie dzieci robią własne książki.

I mean, we as humans, our shallowness when we choose a life-mate based on the three Cs -- coat color, conformation, cuteness.

Jacy płytcy jesteśmy wybierając życiowego partnera... ~~~ Opieramy się na 3 aspektach: wygląd, pasowanie do "typu", urok.

So it's got cute little game dynamics on it.

Więc ma to coś z ekscytującej gry.

How can I say no to these cute little faces?

Jak można odmówić takim aniołkom?

Let's say, for the sake of argument, my mission is to get 15 pies and I can get 15 pies by killing these cute, little monsters.

Powiedzmy, że moja misja polega na zdobyciu 15 ciasteczek a mogę je zdobyć zabijając te śliczne stworki.

You're such a cute little robot.

Jesteś takim milutkim małym robocikiem.

It wasn't just to kind of make it cute, because somebody -- you know, good design is very important.

Dobry design jest bardzo ważny.

It's not just that they're damn cute; it's because they can't completely express what they're thinking and what their intentions are.

Nie tylko dlatego, że są cholernie słodkie; to dlatego, że nie potrafią całkowicie wyrazić tego co myślą lub jakie są ich intencje.
 

Wyniki z forum

"cute" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

cut · cut-and-dried · cut-off · cut-offs · cut-out · cut-throat · cutaneous · cutaway · cutback · cutbacks · cute · cutely · cuteness · cuter · cutesy · cuticle · cutie · cutlass · cutler · cutlery · cutlet

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.