Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "cute"

 

"cute" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 50

cute {przymiotnik}

cute {przym.} (też: nice, nice-looking, pretty, beautiful)

ładny {przym. m.}

cute {przym.} (też: sweet, gentle, soft, tender)

słodki {przym. m.}

The penguin doesn't know it's cute, and the leopard seal doesn't know it's kind of big and monstrous.

Pingwin nie wie, że jest słodki. ~~~ A lampart morski nie wie, że jest ogromny i straszny.

And the problem with this stuff is, now that the bill's come due, it turns out Santa isn't quite as cute when it's summertime.

Problem z tym jest taki, że jak trzeba płacić rachunki, wychodzi na to, że w lecie Mikołaj nie jest już taki słodki.

It's her cute little, fluffy pet kitten.

To jej słodki, puszysty kotek.

So the next time somebody as cute as this shows up on your doorstep, and sometimes this creature's called Chrysler and sometimes Ford and sometimes ... whatever you want -- you've just got to say no.

Więc jeśli następnym razem, ktoś tak słodki pojawi się w Waszych drzwiach, czasem taka istota zwie się Chrysler, czasem Ford, a czasem... cokolwiek-- musicie powiedzieć nie.

cute {przym.} (też: adorable, charming, lovely, lovable)

uroczy {przym. m.}

Oh, this is a little pony, little pony -- very cute little thing.

Tutaj jest kolejny, ma chyba nogi Szkieletora. ~~~ A to mały, uroczy kucyk.

(Laughter) ~~~ Well, then they didn't look so fresh-faced and cute to me any more, but they had more to say.

W tym momencie już nie wydawali mi się tacy mili i uroczy, ale mieli jeszcze coś do powiedzenia.

cute {przym.} [pot.] (też: cool)

fajniutki {przym. m.} [zdr.]

cucić {czasownik}

cucić [cucę|cucił] {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "cute":

Synonimy (polski) dla "cucić":

 

Podobne tłumaczenia

"cute" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "cute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So I look up and I'm thinking, maybe he's still going to think I'm kind of cute."

Więc podnoszę wzrok i myślę sobie, że może jeszcze wpadnę mu w oko". ~~~ "Mamo!

Sweetie, it's not a costume, it's a cute outfit, and yes, it looks perfect.

Słodziutka, to nie strój, to słodkie wyposażenie, i tak, wygląda idealnie.

And the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."

Motywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)

And there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.

Jak się okazało, było tam również wiele miłych dziewczyn w sopranach.

I did have to admit I've seen cuter girls in " National Geographic ".

Musiałem przyznać, widziałem bystrzejsze dziewczyny na " National Geographic ".

Go and find somebody else." ~~~ I tried other people and everybody said the same thing, "Cute.

Znajdź kogoś innego" Próbowałem gdzie indziej, lecz wszyscy mówili to samo.

You'll also get this cutter... for delicate cuts of meat that won't require further sharpening.

Dostaniesz również ten nożyk... do delikatnego cięcia mięsa, ktore nie wymaga szarpania.

LOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.

LOLcats to słodkie zdjęcia kotków z jeszcze słodszymi podpisami.

And I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.

Wziąłem je do wydawnictwa MIT i tam mi odpowiedziano "Sprytne ale nie dla nas.

The scientists that made this cute little creature ended up slaughtering it and eating it afterwards.

hybryda kozy i owcy. ~~~ Naukowcy, którzy stworzyli to słodkie zwierzątko zabili je potem i zjedli.

It's a cute little app where you can adopt a fire hydrant.

Przyjemna, mała aplikacja, która pozwala na adopcję hydrantu.

Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."

Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."

That's so cute. ~~~ She's trying to get that done."

(Śmiech) "Ona nie ma pojęcia w co się pakuje."

Africa today is not the Africa waiting for aid solutions, or cookie-cutter foreign expert policy prescriptions.

Dzisiejsza Afryka - nie jest już Afryką czekająca na pomoc lub szablonowe recepty ekspertów od spraw zagranicznych.

I just want to let you know that you're hair looks really cute.

Chcem Ci powiedzieć, że masz fajną fryzurę.

And there's even supernormal stimuli for cuteness.

A nawet szereg bodźców kluczowych uroku.

And a bookmobile -- the size of a van with a satellite dish, a printer, binder and cutter, and kids make their own books.

Jest to furgonetka z anteną satelitarną, drukarką, i sprzętem do oprawiania, gdzie dzieci robią własne książki.

I mean, we as humans, our shallowness when we choose a life-mate based on the three Cs -- coat color, conformation, cuteness.

Jacy płytcy jesteśmy wybierając życiowego partnera... ~~~ Opieramy się na 3 aspektach: wygląd, pasowanie do "typu", urok.

So it's got cute little game dynamics on it.

Więc ma to coś z ekscytującej gry.

How can I say no to these cute little faces?

Jak można odmówić takim aniołkom?
 

Wyniki z forum

"cute" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

customized · customs · cut · cut-and-dried · cut-out · cut-throat · cutaneous · cutaway · cutback · cutbacks · cute · cuteness · cuter · cutesy · cuticle · cutie · cutlass · cutlery · cutlet · cutlets · cutover

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.