angielsko-polskie tłumaczenie słowa "cute"

EN cute angielskie tłumaczenie

cute {przym.}

PLcucić polskie tłumaczenie

cucić {czas.}
cucić {czas. ndk}

EN cute
volume_up
{przymiotnik}

  1. ogólne
  2. potoczny

1. ogólne

cute (też: gentle, soft, sugary, sweet)
volume_up
słodki {przym. m.}
I have a hard time envisioning a future in which someone is saying, "Where, oh where, can I find a picture of a cute cat?"
Trudno mi wyobrazić sobie przyszłość, w której ktoś mówi: "Och, gdzie mógłbym znaleźć zdjęcie słodkiego kotka?".
So the next time somebody as cute as this shows up on your doorstep, and sometimes this creature's called Chrysler and sometimes Ford and sometimes ... whatever you want -- you've just got to say no.
Więc jeśli następnym razem, ktoś tak słodki pojawi się w Waszych drzwiach, czasem taka istota zwie się Chrysler, czasem Ford, a czasem... cokolwiek-- musicie powiedzieć nie.
cute (też: beautiful, fine, good-looking, handsome)
volume_up
ładny {przym. m.}
IM: Look how cute she looks with this, just a slick back.
IM: Popatrzcie jak ładnie ona wygląda z tym gładkim tyłem.
It's quite a cute little fellow.
You look so cute.
cute (też: adorable, charming, fetching, lovable)
volume_up
uroczy {przym. m.}
And he sees the maggots, and the maggots are kind of looking a little cute.
Widzi on robaki, które to wydają się wyglądać dość uroczo.
I mean, like making someone who's already cute look terrible like that.
W sensie, coś jak sprawienie, że ktoś wyglądający uroczo będzie wyglądał okropnie.
And I actually realize that cells don't have eyes, but it helps to make it cute.
Wiem, że komórki nie mają oczu, ale z nimi są urocze.

2. potoczny

cute (też: cool)
volume_up
fajniutki {przym. m.} [zdr.]

Synonimy (angielski) dla "cute":

cute

Synonimy (polski) dla "cucić":

cucić

Przykłady użycia - "cute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."
Motywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)
EnglishAnd there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.
Jak się okazało, było tam również wiele miłych dziewczyn w sopranach.
EnglishLOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.
LOLcats to słodkie zdjęcia kotków z jeszcze słodszymi podpisami.
EnglishAnd I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.
Wziąłem je do wydawnictwa MIT i tam mi odpowiedziano "Sprytne ale nie dla nas.
English." ~~~ I tried other people and everybody said the same thing, "Cute.
Znajdź kogoś innego" Próbowałem gdzie indziej, lecz wszyscy mówili to samo.
EnglishOr a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."
EnglishThe scientists that made this cute little creature ended up slaughtering it and eating it afterwards.
hybryda kozy i owcy. ~~~ Naukowcy, którzy stworzyli to słodkie zwierzątko zabili je potem i zjedli.
EnglishThat's so cute. ~~~ She's trying to get that done."
(Śmiech) "Ona nie ma pojęcia w co się pakuje."
EnglishIt wasn't just to kind of make it cute, because somebody -- you know, good design is very important.
EnglishLet's say, for the sake of argument, my mission is to get 15 pies and I can get 15 pies by killing these cute, little monsters.
Powiedzmy, że moja misja polega na zdobyciu 15 ciasteczek a mogę je zdobyć zabijając te śliczne stworki.
EnglishThe good guys arrived, took the cute, mistreated animals from the hands of the evil traffickers, and everyone lived happily ever after."
Wiele osób uważa, że po przechwyceniu zwierząt mówi się "Super, sprawiedliwości stało się zadość.
EnglishSo it's got cute little game dynamics on it.
EnglishHow can I say no to these cute little faces?
EnglishThese are very, very cute little things right.
EnglishYou're such a cute little robot.
EnglishIt is no longer about cute Gucci bags, but about the health and safety of the European citizen, the European consumer.
Nie dotyczy to już tylko milutkich torebek firmy Gucci, ale także zdrowia i bezpieczeństwa obywateli Europy, europejskich konsumentów.
EnglishIt's not just that they're damn cute; it's because they can't completely express what they're thinking and what their intentions are.
Nie tylko dlatego, że są cholernie słodkie; to dlatego, że nie potrafią całkowicie wyrazić tego co myślą lub jakie są ich intencje.
EnglishAnd then, besides just looking cute on a baby's bottom, we made it a Googlette, which is basically a small project at Google.
I wtedy, oprócz tego, że zatroszczyliśmy się o śliczną dziecięcą pupę, stworzyliśmy też Googlette. ~~~ Tak nazywamy w Google'u małe projekty.
EnglishYes, and you're cute.