angielsko-polskie tłumaczenie słowa "cut"

EN cut angielskie tłumaczenie

cut {rzecz.}
cut {przym.}
PL
to cut {czas.}
CUT [skrót]

PLcucić polskie tłumaczenie

cucić {czas.}
cucić {czas. ndk}

EN cut
volume_up
{rzeczownik}

cut (też: incision, lash, scission, slash)
You know what is needed - to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses.
Wiedzą Państwo, co jest konieczne - zachęcanie do inwestowania, przyciąganie kapitału i cięcie wydatków na biurokrację.
Cutting costs is about cutting corners.
Cięcie kosztów polega na wyborze drogi na skróty.
cut (też: injury, tear, wound)
♫ It cuts me with every could have been ♫
cut (też: line, style)
cut (też: reduction)
It is in fact a cut of about 0.5% in real terms.
Faktycznie jest to redukcja realnie o około 0,5 %.
Cutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
Redukcja takich nakładów w warunkach recesji pogorszy też niekorzystną sytuację gospodarczą.
Would you not agree that such cuts would devastate European agriculture and, in particular, the beef sector?
Czy nie zgodziłaby się pani, że taka redukcja zniszczyłaby rolnictwo europejskie, a w szczególności sektor wołowiny?
cut (też: styling)
cut
cut (też: score, slice)

Przykłady użycia - "cut" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto cut to the chase
Englishto cut no ice
Englishto cut sb dead
Englishto cut sb dead
EnglishMy belly thinks my throat's been cut.
Englishto cut sb dead
Englishto cut sb off in mid-sentence
Englishto cut sb off in mid-sentence
Englishto cut sb some slack
Englishto cut sb some slack
Englishto cut in on sth
Englishto cut sb off
Englishto cut sb off