angielsko-polskie tłumaczenie słowa "cut"

EN cut angielskie tłumaczenie

cut {rzecz.}
cut {przym.}
PL
to cut {czas.}
CUT [skrót]

PLcucić polskie tłumaczenie

cucić {czas.}
cucić {czas. ndk}

EN cut
play_circle_outline
{rzeczownik}

cut (też: line, style)
cut (też: incision, lash, scission, slash)
You know what is needed - to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses.
Wiedzą Państwo, co jest konieczne - zachęcanie do inwestowania, przyciąganie kapitału i cięcie wydatków na biurokrację.
And, to the Member States, I remind you that when it comes to the next financial perspective, do not be tempted to cut the EIDHR.
Zwracając się do państw członkowskich: przypominam, że jeżeli chodzi o następną perspektywę finansową, niech was nie kusi cięcie w ramach EIDHR.
cut (też: reduction)
It is in fact a cut of about 0.5% in real terms.
Faktycznie jest to redukcja realnie o około 0,5 %.
Yet even the most ambitious target the EU is currently proposing - a 30% cut by 2020 - will give us only a 50/50 chance of avoiding the worst of climate change.
Nawet najambitniejsze cele, jakie obecnie proponuje UE - redukcja o 30 % do 2020 roku - dadzą nam jedynie połowiczną szansę uniknięcia najgorszych zmian klimatycznych.
cut (też: injury, tear, wound)
cut (też: styling)
cut (też: score, slice)

Przykłady użycia - "cut" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto cut to the chase
Englishto cut no ice
Englishto cut sb dead
Englishto cut sb dead
EnglishMy belly thinks my throat's been cut.
Englishto cut sb dead
Englishto cut sb off in mid-sentence
Englishto cut sb off in mid-sentence
Englishto cut sb some slack
Englishto cut sb some slack
Englishto cut in on sth
Englishto cut sb off
Englishto cut sb off