Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crucial"

 

"crucial" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1105

crucial {przymiotnik}

crucial {przym.} (też: key, flagship, core, essential)

kluczowy {przym. m.}

It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.

Mógłby to być kluczowy czynnik otwarcia i oddziaływania na białoruską kulturę.

(PL) Mr President, the Innovation Union initiative is crucial for the future of Europe.

(PL) Panie przewodniczący! Unia innowacji to projekt kluczowy dla przyszłości Europy.

However, for the EU, the agreement in Copenhagen is the crucial step.

Jednakże dla UE porozumienie w Kopenhadze stanowi kluczowy krok.

Global food security is a crucial issue for the European Union.

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to temat kluczowy dla Unii Europejskiej.

Mr President, we are fast approaching the crucial Copenhagen Summit and there is little time left.

Panie przewodniczący! Kluczowy szczyt w Kopenhadze zbliża się szybko i zostało nam niewiele czasu.

crucial {przym.} (też: key, nodal)

węzłowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crucial":

 

Podobne tłumaczenia

"crucial" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crucial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.

Moim zdaniem przegląd siódmego programu ramowego zdecydowanie jest bardzo ważny.

Improved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.

Zwiększona wydajność energetyczna to bardzo ważny projekt w tym przedsięwzięciu.

Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.

Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.

The stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.

Oczywiście najważniejszym i nadrzędnym celem powinna pozostać stabilność euro.

That brings me to a crucial question for the Council, for you, High Representative.

W ten sposób dochodzimy do istotnego pytania do Rady, do Wysokiego Przedstawiciela.

Serbia's role as guarantor of the region's security and stability is crucial.

Serbia odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

A crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.

Zasadniczym aspektem wydarzeń jest to, że to pragnienie pochodzi z wewnątrz.

Cross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.

Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.

It is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.

Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.

No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.

Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.

Their opinion is certainly also crucial, as regards their relations with Russia.

Ich opinia dotycząca stosunków z Rosją jest także z pewnością bardzo ważna.

Then we come to the crucial point, which, for me, is always the issue of comitology.

Dochodzimy teraz do istotnej kwestii, która dla mnie jest zawsze kwestią komitologii.

They are used and applied by everyone and so the question of governance is crucial.

Są używane i stosowane przez wszystkich, a zatem kwestia zarządzania jest decydująca.

It will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.

Niezbędne będzie także danie dobrego przykładu w publicznych projektach budowlanych.

Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.

Koniecznie trzeba więc położyć kres spekulacji oraz skutkom zmian klimatu.

An organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.

Zasadnicze znaczenie ma również dobra reputacja organizacji i poziom wiedzy.

This integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.

Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.

It is important that civil society plays a crucial role in that dialogue.

Ważne, by społeczeństwo obywatelskie odegrało istotną rolę w tym dialogu.

The issue that we are raising today is therefore obviously a crucial one.

Dlatego kwestia, na której się dziś skupiamy, jest kwestią o zasadniczym znaczeniu.

The EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.

UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kwas fumarowy, bezwodnik octowy, kwas ftalowy, pełnomocnik, kłębek nerwów

Podobne słowa

crowdsourcing · crowfoot · crowing · crown · crowned · crowning · crownwork · crozier · CRT · Cru · crucial · crucian · crucible · cruciferous · crucifix · crucifixion · cruciverbalist · crud · crude · crudeness · crudity

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.