Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crossing"

 

"crossing" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 139

crossing {rzeczownik}

crossing {rzecz.} (też: passage, transition, gateway, aisle)

The EU gave them the eagerly awaited opportunity to end this situation by opening a border crossing.

UE dała im z dawna wyczekiwaną możliwość zakończenia tej sytuacji, otwierając przejście graniczne.

Bizarrely, Hamas has even been shelling the border crossing at Khani.

Dziwnie, Hamas ostrzelał nawet przejście graniczne w Khani.

And Ahmedabad got the first child-friendly zebra crossing in the world.

Mają pierwsze specjalne przejście dla dzieci na świecie.

On 26 September, 54 mortars were fired from Gaza on the Sufa crossing terminal.

W dniu 26 września 54 pociski moździerzowe zostały wystrzelone ze Strefy Gazy na przejście graniczne Sufa.

When I talked about Gaza and Kerem Shalom, I really was not trying to suggest that there is only one crossing.

Gdy mówiłam o Gazie i o Kerem Szalom, naprawdę nie sugerowałam, że istnieje tylko jedno przejście graniczne.

crossing {rzecz.} (też: ride, thoroughfare)

przejazd {m.}

crossing {rzecz.} (też: crossroads, intersection, carrefour)

crossing {rzecz.} (też: expedition)

przeprawa {f.}

And the nearest ferry crossing from Fife is from Burntisland.

A najbliższa przeprawa promem z Fife jest w Burntisland.

crossing {przymiotnik}

crossing {przym.} (też: transitory)

przechodni {przym. m.}

cross {rzeczownik}

cross {rzecz.} (też: suffering, trouble, lower back)

krzyż {m.}

cross {rzecz.} [sport.] (też: center, centre)

dośrodkowanie {n.} [sport.]

cross {rzecz.} [bud.] (też: trestle, crosspiece)

krzyżak {m.} [bud.]

cross {rzecz.}

cross {przymiotnik}

cross {przym.} (też: angry)

rozgniewany {przym. m.}

to cross {czasownik}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to go beyond, to transfer, to go, to undergo)

przejść {czas.}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to exceed, to overrun, to overspend, to overstep)

przekroczyć {czas.}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to exceed, to overpass, to overrun, to overspend)

przekraczać {czas.}

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to mark, to mention, to flag, to score)

zaznaczyć {czas.}

to cross [crossed|crossed] {czas.} [sport.] (też: to center, to centre)

dośrodkować {czas.} [sport.]

to cross [crossed|crossed] {czas.} [sport.] (też: to center, to centre)

crossing (Present participle)

dośrodkowywujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to cross [crossed|crossed] {czas.} (też: to go beyond)

wykroczyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crossing":

Synonimy (angielski) dla "cross":

 

Podobne tłumaczenia

"crossing" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crossing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Let us remember therefore that huge groups of illegal immigrants are crossing ...

Proszę zatem pamiętać, że liczne grupy nielegalnych imigrantów przekraczają...

and having found a ship crossing over unto Phoenicia, we went aboard, and set sail.

A tam znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicyi, wsiadłszy weń, jechaliśmy.

Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.

Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.

There are dozens of pipelines crossing our seas, with no problems whatsoever.

A przykłady takich podmorskich gazociągów są liczne i nie sprawiają żadnych problemów.

Before 23 December 2005 there was not even a border crossing between the two villages.

Do 23 grudnia 2005 roku nie było nawet przejścia granicznego między dwoma wsiami.

We have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.

Wartość towarów i usług przekraczających ocean wynosi 50 mld EUR rocznie.

European and Asiatic influences have been criss-crossing here for thousands of years.

Krzyżują się tu bowiem od tysięcy lat wpływy europejskie i azjatyckie.

Crossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.

Przeprawianie się przez długie zastrugi -- zamrożone zaspy lodu, które mogą sięgać do pasa.

carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;

zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych,

We expressed great concern over the continued closure of major crossing points.

Wyraziliśmy wielkie zaniepokojenie faktem, że główne przejścia graniczne nadal są zamknięte.

And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.

A 20 lat później 200 osób przemierza Atlantyk w każdym z samolotów.

The transit routes crossing the region could also significantly improve supply to the EU.

Drogi tranzytowe przebiegające przez region również mogłyby znacząco usprawnić dostawy do UE.

the checks to which persons crossing external borders are subject;

kontroli, której podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne,

Crossing a border by train can still be difficult in many cases.

W wielu przypadkach przekroczenie granicy przez pociąg jest nadal trudne.

But in actual fact, they're obviously crossing the Equator as well.

Sądziliśmy, że żarłacze olbrzymie żyją w strefie umiarkowanej.

Greece's detainees are mainly people intercepted illegally crossing an external border.

Zatrzymani w Grecji to głównie ludzie przyłapani na nielegalnym przekraczaniu zewnętrznej granicy.

And this crossing here, of the ocean, is the only truly regular transoceanic crossing of any insect.

Zatem, jak każdy rozsądny ptak, przemieszcza się na południe.

A couple of times I crossed the front line in the very place where Mahmoud and his son were crossing.

Kilka razy byłem w tym miejscu, gdzie przechodził Mahmoud i jego syn.

This also means that criminals cannot escape the consequences of their crime by crossing a border.

Oznacza to również, że przestępcy nie mogą uniknąć kary za swoje czyny, uciekając do innego kraju UE.

Bell says, "What sort of crossing did you have on the ferry from Burntisland?"

Bell mówi: "Jaką miała pani podróż promem z Burntisland"?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.