Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "crawl"

 

"crawl" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 105

crawl {rzeczownik}

crawl {rzecz.} [sport.]

kraul {m.} [sport.]

to crawl {czasownik}

to crawl [crawled|crawled] {czas.} (też: to creep, to slink, to grovel, to grovel about)

pełzać {czas. ndk}
wleźć {czas. dk}

He said, "I am a scrap of a man, but if you help me, I'm ready to do anything, even if I have to crawl on the ground."

Dodał: "Jestem wrakiem człowieka, ale z Twoją pomocą, mogę zrobić wszystko, nawet gdybym musiał czołgać się po ziemi."

They only know how to kneel or crawl

Wiedzą tylko jak klęczeć i czołgać się.

to crawl [crawled|crawled] (to sb) {czas.} [pot.] (też: to creep, to butter up)

podlizać się (komuś) {czas. zwr. dk}

to crawl [crawled|crawled] (to sb) {czas.} [pot.] (też: to creep, to butter up)

podlizywać się (komuś) {czas. zwr. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "crawl":

 

Podobne tłumaczenia

"crawl" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "crawl" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You wanna just crawl in the dirt and stay there... where no one can see, don't you?

Chcesz pełznąć w tym brudzie zostać w nim... gzdie nikt nie widzi, prawda?

Note: We can't list information about URLs we haven't recently crawled.

Uwaga: na liście nie ma informacji o URL-ach, które nie były ostatnio indeksowane.

More information. ~~~ Google will update our index the next time we crawl this page.

Więcej informacji Google zaktualizuje indeks podczas następnego indeksowania danej strony.

On the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.

Na stronie błędów indeksowania możesz zaznaczyć błąd dla określonego URL-a jako naprawiony.

A robots.txt file restricts access to your site by search engine robots that crawl the web.

ogranicza dostęp do Twojej witryny robotom indeksującym internet na potrzeby wyszukiwarek.

Google doesn't guarantee that we'll crawl or index all of your URLs.

Google nie gwarantuje pobrania ani zaindeksowania wszystkich adresów URL.

While Google won't crawl or index the content of pages blocked by robots.txt,

Google nie będzie pobierać ani indeksować zawartości stron zablokowanych w pliku robots.txt,

Let's increase the websites that they crawl from 20,000 to 20 million.

Zwiększmy liczbę stron,które przeszukuje z 20,000 do 20 milionów.

Its flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.

Jego budowa umożliwia przysiady, czołganie się i inne akrobacje.

We use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.

Do pobierania miliardów („przemierzania”) stron internetowych używamy ogromnej liczby komputerów.

You fall, and you crawl...... and you break, and you take what you can get.

Padasz i czołgasz się... łamiesz się, a potem walczysz dalej.

As a result, that URL may be crawled and its content indexed.

W wyniku tego strona może zostać pobrana, a jej zawartość zaindeksowana.

Once you gain trust in the user, you can remove the crawling or indexing restrictions.

Gdy dany użytkownik zdobędzie Twoje zaufanie, możesz usunąć ograniczenia w indeksowaniu i pobieraniu.

Right? ~~~ There are spambots crawling it, trying to turn every article into an ad for a Rolex watch.

Podkradają się do niej spamboty, próbujące zmienić każdy artykuł w reklamę zegarków firmy Rolex.

We'll see them the next time we crawl your site, and we'll update our index.

Zostaną one wykryte przy następnym indeksowaniu Twojej witryny, a nasz indeks zostanie zaktualizowany.

Although Google crawls billions of pages, it's inevitable that some sites will be missed.

Mimo iż wyszukiwarka Google indeksuje miliardy stron, przeoczenie niektórych witryn jest nieuniknione.

Of course it's crawling with Germans, that's why we came.

Oczywiście, że się roi od Niemców, dlatego tu przyszliśmy.

You can use Webmaster Tools to see if Googlebot is having trouble crawling your redirected pages.

Narzędzia Google dla webmasterów pozwalają sprawdzić, czy Googlebot ma problemy z przemierzaniem stron.

If it does, changing it may affect your Google snippet after we next crawl your site.

Jeżeli występuje, jej zmiana może spowodować zmianę fragmentu Google po kolejnym zaindeksowaniu witryny.

Google crawls the web and takes snapshots of each page.

Google indeksuje zawartość internetu i tworzy migawkę każdej strony.
 

Wyniki z forum

"crawl" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

craters · craton · cravat · craven · craving · cravings · craw · crawdad · crawdaddy · crawfish · crawl · crawled · crawler · crawlers · crawlspace · crawly · crayfish · crayon · crayons · craze · crazier

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.