angielsko-polskie tłumaczenie słowa "crawl"

EN crawl angielskie tłumaczenie

crawl {rzecz.}
PL
to crawl {czas.}

EN crawl
play_circle_outline
{rzeczownik}

1. Sport

crawl
play_circle_outline
kraul {m.} [sport.]
Instead of swimming crawl, swim breaststroke.
Zamiast kraulem, płyń stylem klasycznym.

Synonimy (angielski) dla "crawl":

crawl

Przykłady użycia - "crawl" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto crawl back under the covers
Englishto bar crawl
EnglishYou wanna just crawl in the dirt and stay there... where no one can see, don't you?
Chcesz pełznąć w tym brudzie zostać w nim... gzdie nikt nie widzi, prawda?
English. ~~~ Google will update our index the next time we crawl this page.
Więcej informacji Google zaktualizuje indeks podczas następnego indeksowania danej strony.
EnglishOn the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.
Na stronie błędów indeksowania możesz zaznaczyć błąd dla określonego URL-a jako naprawiony.
EnglishWhile Google won't crawl or index the content of pages blocked by robots.txt,
Google nie będzie pobierać ani indeksować zawartości stron zablokowanych w pliku robots.txt,
EnglishWe use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
Do pobierania miliardów („przemierzania”) stron internetowych używamy ogromnej liczby komputerów.
EnglishGoogle doesn't guarantee that we'll crawl or index all of your URLs.
Google nie gwarantuje pobrania ani zaindeksowania wszystkich adresów URL.
EnglishA robots.txt file restricts access to your site by search engine robots that crawl the web.
ogranicza dostęp do Twojej witryny robotom indeksującym internet na potrzeby wyszukiwarek.
EnglishYou fall, and you crawl...... and you break, and you take what you can get.
Padasz i czołgasz się... łamiesz się, a potem walczysz dalej.
EnglishLet's increase the websites that they crawl from 20,000 to 20 million.
Zwiększmy liczbę stron,które przeszukuje z 20,000 do 20 milionów.
EnglishWe'll see them the next time we crawl your site, and we'll update our index.
Zostaną one wykryte przy następnym indeksowaniu Twojej witryny, a nasz indeks zostanie zaktualizowany.
EnglishIf it does, changing it may affect your Google snippet after we next crawl your site.
Jeżeli występuje, jej zmiana może spowodować zmianę fragmentu Google po kolejnym zaindeksowaniu witryny.
EnglishI had to crawl in between the legs of these people with my sister strapped on my back, find a way to a window.
Musiałam przeczołgać się pod ich nogami, z siostrą na plechach, dotarłam do okna.
EnglishSo I would go into the ponds and crawl around and pick them up with my toes.
Brodziłem w stawie i wybierałem piłki palcami stóp.
EnglishLet's increase the languages they crawl from seven to 70, or more.
Zwiększmy liczbę języków z siedmiu do 70, lub więcej.
EnglishBut also, because he was an inveterate hacker, he left a tiny digital wormhole through which he alone could crawl.
Niestety, ponieważ był to też zapalony haker zostawił małą lukę dającą mu dostęp do sieci.
EnglishGoogle strives to detect these types of issues and resolve them so that they will disappear from Crawl Errors.
Staramy się wykrywać i rozwiązywać tego typu problemy, aby nie pojawiały się w Błędach indeksowania.
EnglishI really wanted to crawl into a hole, and I didn't really know how I was going to work my way back into my surrounding community.
I tak naprawę nie wiedziałam w jaki sposób powrócić do otaczającej mnie społeczności.
English. ~~~ If we're not allowed to crawl the page, we won't be able to see and obey the meta tag on it.
Jeśli nasz robot nie będzie mógł zindeksować strony, to także nie będzie mógł odczytać i uszanować jej metatagu.

Podobne słowa