angielsko-polskie tłumaczenie słowa "courage"

EN courage angielskie tłumaczenie

courage {rzecz.}

EN courage
play_circle_outline
{rzeczownik}

courage (też: bravery, courageousness, daring, valour)
The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Wysiłki i odwaga Grecji zasługują na wyraźne i zdecydowane poparcie.
We felt, one of the things that these girls had is immense amount of courage.
Czuliśmy, że to, co te dziewczyny miały, to ogromna odwaga.
What we need is pragmatism, courage and decentralisation.
Potrzebny nam jest pragmatyzm, odwaga i decentralizacja.
courage (też: Dutch courage, mettle)

Synonimy (angielski) dla "courage":

courage

Przykłady użycia - "courage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWait for Jehovah: Be strong, and let thy heart take courage; Yea, wait thou for Jehovah.
Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana.
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Dzięki odwadze Irakijczyków zostały powołane instytucje demokratyczne.
EnglishMy answer is, yes we can, but to do so we need courage and not shyness.
Moja odpowiedź brzmi - tak, możemy, ale musimy być odważni, a nie nieśmiali.
EnglishThese peoples are expecting a response from us that is equal to their courage and aspirations.
Ci ludzie oczekują od nas reakcji, która odpowiadałaby ich odwadze i aspiracjom.
EnglishWith courage, cunning, and superior tactics, we'll be home by teatime.
Dzięki odwadze, sprytowi i skutecznej taktyce, zdążymy wrócić na herbatę.
EnglishCommissioner Rehn, when the Greek memorandum was signed, you wished the Greeks 'bon courage'.
Panie Komisarzu Rehn! Po podpisaniu greckiego memorandum życzył Pan Grekom bon courage.
EnglishSometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.
Jednak czasami trzeba chwycić byka za rogi i przewidzieć rzeczywiste wyzwania.
EnglishMay I wish you every success in your work and bon courage.
Niech mi będzie zatem wolno życzyć pani wszelkich sukcesów w pracy i bon courage.
EnglishMay I first of all pay tribute to the courage and determination of the Tunisian and Egyptian peoples.
Na wstępie chciałbym złożyć hołd odwadze i determinacji obywateli Tunezji i Egiptu.
EnglishFind the courage to put forward the proposals on energy efficiency.
Odważmy się przedstawić wnioski w sprawie wydajności energetycznej.
EnglishBe strong, and let your heart take courage, All ye that hope in Jehovah.
Miłujcież Pana wszyscy święci jego; boć Pan wiernych strzeże, oddaje sowicie hardzie postępującemu.
English(NL) Mr President, ladies and gentlemen, we have to have the courage to see the truth before our eyes.
(NL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Musimy odważnie spojrzeć prawdzie w oczy.
EnglishCommunism was defeated by the courage of men and women; injustice made way for justice.
Dzięki odwadze kobiet i mężczyzn, komunizm został pokonany; niesprawiedliwość ustąpiła sprawiedliwości.
EnglishBut I think our generation also might be the first to have the courage to embrace both love and power.
Nasze pokolenie było świadkiem użycia obydwu tych filozofii oraz ich częstych niepowodzeń.
EnglishThey help every one his neighbor; and [every one] saith to his brother, Be of good courage.
Jeden drugiemu pomagał, a bratu swemu mówił: Zmacniaj się
EnglishIt is time we had the courage to see the plank in our own eye.
Nadszedł czas, aby zdjąć klapki z naszych własnych oczu.
EnglishWe here salute the courage and determination of those in Greece, in Portugal and in several other countries.
Oddajemy tu cześć odwadze i determinacji tym osobom w Grecji, Portugalii i wielu innych krajach.
EnglishI rejoice that in everything I am of good courage concerning you.
Raduję się tedy, iż wam we wszystkiem mogę zaufać.
EnglishLet us pay tribute to the courage of the Haitian people and the worldwide surge of popular solidarity towards the victims.
Złóżmy hołd odwadze Haitańczyków oraz solidarności ludzi całego świata.
EnglishBeing therefore always of good courage, and knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord
Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana: