Search for the most beautiful word
discipleship
chickens

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "courage"

 

"courage" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 53

courage {rzeczownik}

courage {rzecz.} (też: bravery, daring, courageousness, hardihood)

odwaga {f.}

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

However, the courage of Madeira's people in overcoming adversity was equally striking.

Równie poruszająca była jednak odwaga obywateli Madery w przezwyciężaniu tego nieszczęścia.

The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.

Wysiłki i odwaga Grecji zasługują na wyraźne i zdecydowane poparcie.

That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.

Tym bardziej musimy działać zgodnie z prawdą i zdecydowanie, działać przejrzyście i z odwagą.

In June, Mrs Merkel demonstrated a combination of courage, responsibility and political will.

W czerwcu pani Merkel wykazała się odwagą, odpowiedzialnością i wolą polityczną.

courage {rzecz.} (też: Dutch courage, mettle)

kuraż {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "courage":

 

Podobne tłumaczenia

"courage" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "courage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wait for Jehovah: Be strong, and let thy heart take courage; Yea, wait thou for Jehovah.

Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana.

My answer is, yes we can, but to do so we need courage and not shyness.

Moja odpowiedź brzmi - tak, możemy, ale musimy być odważni, a nie nieśmiali.

With courage, cunning, and superior tactics, we'll be home by teatime.

Dzięki odwadze, sprytowi i skutecznej taktyce, zdążymy wrócić na herbatę.

Thanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.

Dzięki odwadze Irakijczyków zostały powołane instytucje demokratyczne.

Find the courage to put forward the proposals on energy efficiency.

Odważmy się przedstawić wnioski w sprawie wydajności energetycznej.

Commissioner Rehn, when the Greek memorandum was signed, you wished the Greeks 'bon courage'.

Panie Komisarzu Rehn! Po podpisaniu greckiego memorandum życzył Pan Grekom bon courage.

These peoples are expecting a response from us that is equal to their courage and aspirations.

Ci ludzie oczekują od nas reakcji, która odpowiadałaby ich odwadze i aspiracjom.

Be strong, and let your heart take courage, All ye that hope in Jehovah.

Miłujcież Pana wszyscy święci jego; boć Pan wiernych strzeże, oddaje sowicie hardzie postępującemu.

Sometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.

Jednak czasami trzeba chwycić byka za rogi i przewidzieć rzeczywiste wyzwania.

May I first of all pay tribute to the courage and determination of the Tunisian and Egyptian peoples.

Na wstępie chciałbym złożyć hołd odwadze i determinacji obywateli Tunezji i Egiptu.

May I wish you every success in your work and bon courage.

Niech mi będzie zatem wolno życzyć pani wszelkich sukcesów w pracy i bon courage.

But I think our generation also might be the first to have the courage to embrace both love and power.

Nasze pokolenie było świadkiem użycia obydwu tych filozofii oraz ich częstych niepowodzeń.

(NL) Mr President, ladies and gentlemen, we have to have the courage to see the truth before our eyes.

(NL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Musimy odważnie spojrzeć prawdzie w oczy.

Communism was defeated by the courage of men and women; injustice made way for justice.

Dzięki odwadze kobiet i mężczyzn, komunizm został pokonany; niesprawiedliwość ustąpiła sprawiedliwości.

They help every one his neighbor; and [every one] saith to his brother, Be of good courage.

Jeden drugiemu pomagał, a bratu swemu mówił: Zmacniaj się

It is time we had the courage to see the plank in our own eye.

Nadszedł czas, aby zdjąć klapki z naszych własnych oczu.

We here salute the courage and determination of those in Greece, in Portugal and in several other countries.

Oddajemy tu cześć odwadze i determinacji tym osobom w Grecji, Portugalii i wielu innych krajach.

I rejoice that in everything I am of good courage concerning you.

Raduję się tedy, iż wam we wszystkiem mogę zaufać.

Being therefore always of good courage, and knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord

Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana:

She asked the Council to have the courage to be present during this debate and express their view of the Tibet question.

A poprosiła ona Radę, aby odważyła się uczestniczyć w tej debacie i wyraziła swoje zdanie na temat Tybetu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

coup · coupage · coupe · couple · coupled · coupler · couples · couplet · coupling · coupon · courage · courageous · courageously · courageousness · courgette · courgettes · courier · course · coursebook · courser · courses

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.