Search for the most beautiful word
second-hand bookseller
northerly

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "corn"

 

"corn" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-62 z 77

corn {rzeczownik}

corn (maize) {rzecz.} [Amer.] (też: maize)

kukurydza {f.}

Bt corn is a corn that creates its own pesticide to kill a corn borer.

Kukurydza ta tworzy swój własny pestycyd, żeby zabić ćmę-szkodnika.

In Africa, corn is one of the main foods in many places.

W Afryce kukurydza jest często podstawowym produktem żywieniowym.

Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.

I powiem wam jeszcze, że kukurydza to nie wszystko.

Now, corn originated, we think, in Mexico.

Kukurydza wywodzi się, jak sądzimy, z Meksyku.

Thanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.

Dzięki subsydiom rolnym, wspaniałej współpracy biznesu rolniczego i Kongresu, soja, kukurydza i bydło zaczęły królować.

corn {rzecz.} [pej.] (też: banality)

banał {m.}

corn {rzecz.} [med.] (też: callus, callous, callosity)

modzel {m.} [med.]

corn {rzecz.} (też: grain, kernel)

ziarno {n.}

corn {rzecz.} (też: grain, cereal)

zboże {n.}

If we get the corn, you can take that whole thing out of there.

Jeśli dostaniemy zboże, możesz wziąść wszystko.

corn (oat) {rzecz.} [Szkoc.] (też: oat)

owies {m.}

corn (wheat) {rzecz.} [Bryt.] (też: wheat)

pszenica {f.}

Well, the foods that are produced are, more or less, corn, soy and wheat.

Kukurydza, soja i pszenica.

corn {rzecz.} [med.] (też: callus, callous, callosity)

nagniotek {m.} [med.]

corn {rzecz.} [med.] (też: callus, callous, callosity)

odgniotek {m.} [med.]

corn {przymiotnik}

corn {przym.}

kukurydziany {przym. m.}

Alcohol (42 % v/ v) High fructose corn syrup Propylene glycol Glycerol Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil Acesulfame potassium

alkohol (42 % v/ v) syrop kukurydziany o dużej zawartości fruktozy glikol propylenowy glicerol polioksyetylenowany olej rycynowy 40 potasu acesulfam

to corn {czasownik}

to corn [corned|corned] {czas.} [gastr.] (też: to cure)

solić {czas.} [gastr.]

to corn [corned|corned] {czas.} [gastr.]

peklować {czas.} [gastr.]

to corn [corned|corned] {czas.} (też: to granulate)

granulować {czas.}

to corn [corned|corned] {czas.} [gastr.]

marynować w soli {czas.} [gastr.]

to corn [corned|corned] {czas.} [roln.] [Amer.]

obsiewać kukurydzą {czas.} [roln.]

to corn [corned|corned] {czas.} [Amer.]

karmić kukurydzą (zwierzęta) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "corn":

 

Podobne tłumaczenia

"corn" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "corn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is true that biofuels have caused an increase in the price of American corn.

Prawdą jest, że biopaliwa spowodowały wzrost ceny kukurydzy amerykańskiej.

Of course this has an influence on the world market price for corn.

Oczywiście ma to wpływ na cenę rynkową kukurydzy na całym świecie.

For example, political decisions determine how much fertiliser we should add to a corn field.

Na przykład decyzje polityczne określają, jak wiele nawozów powinniśmy stosować na polu kukurydzy.

And the talk you heard about ethanol earlier today, to me, is the final triumph of corn over good sense.

Dowiedziałem się, że wszyscy jesteśmy wykorzystywani przez kukurydzę.

For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.

Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu; izali się Bóg o woły stara?

What sort of dialogue have we with the US, where 25% of their corn is eaten by cars rather than cattle?

Jaki rodzaj dialogu prowadzimy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie 25% kukurydzy pożerają pojazdy a nie bydło?

You can grow three things: wheat, corn, and broccoli.

Możesz uprawiać trzy rośliny: pszenicę, kukurydzę i brokuły.

If I plant a grain of corn, I am thinking only of today, but if I plant a tree, I am looking to the future.

Kiedy sadzę kukurydzę myślę jedynie o teraźniejszości, ale kiedy sadzę drzewo spoglądam w przyszłość.

However, we have seen that prices over recent months have increased specifically for wheat and corn or maize.

W ciągu ostatnich miesięcy daje się jednak zauważyć wzrost cen - szczególnie pszenicy i kukurydzy.

And let me tell you, corn is in everything.

I nie chcę mi się nawet wypowiadać na temat przemysłowej hodowli zwierząt.

You can see the rows in the bottom, the way you can see the rows in a field that has just been plowed to plant corn.

Jak widzicie, w dnie wyorane są rzędy, podobne do rzędów, które widać na świeżo zaoranym polu, przygotowanym do zasiewu.

This impact is very clear, particularly for corn gluten feed and the waste from using maize to produce alcohol.

Jest to oczywiste, szczególnie w przypadku pasz z glutenu kukurydzianego i odpadów z kukurydzy używanej do produkcji alkoholu.

Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.

Zamiast plonów na polach znajdujemy rzepak, kukurydzę i trzcinę, które po przetworzeniu lądują w zbiornikach paliwowych samochodów.

Listen, you go visit Mr. Corn.

Musisz jechać do pana Corna.

I would also like to object strongly to the use of corn, cereals and other primary agricultural food products for energy production.

Chciałbym także zgłosić sprzeciw wobec używania kukurydzy, zbóż i innych podstawowych produktów rolnych do produkcji energii.

Mr. Corn is having a crisis.

Pan Corn przechodzi kryzys.

Buy some corn with the money.

Kup sobie kukurydzę.

Mr. Corn, crisis.

Kryzys pana Corna.

It is very short-sighted to pursue slightly higher corn yields and then have to pay billions of kroner in order to purify the groundwater.

Dążenie do nieco wyższych plonów zbóż, a następnie płacenie miliardów koron w celu oczyszczenia wód podziemnych jest bardzo krótkowzrocznym działaniem.

And as you think about this stuff and what the implications of this are, we're going to start not just converting ethanol from corn with very high subsidies.

I gdy się nad tym zastanowić, jakie są tego następstwa, zaczniemy nie tylko zamieniać kukurydzę w etanol z dużą ilością subwencji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

coriander · Corinth · Coriolanus · corium · cork · corked · corkscrew · corky · corm · cormorant · corn · corn-flower · cornamuse · cornball · cornbread · corncob · corncockle · cornea · cornelian · corner · corner-cap

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.