Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "convenience"

 

"convenience" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 63

convenience {rzeczownik}

convenience {rzecz.} (też: comfort, coziness)

wygoda {f.}

Convenience owns our soul.

Wygoda rządzi naszą duszą.

Thus arrived convenience.

I tak przybyła wygoda.

Convenience rules America;

Wygoda rządzi Ameryką;

- (PL) Mr President, Poland's accession to the Schengen area brings with it not only potential benefits linked to convenience in crossing borders, but also threats.

Panie Przewodniczący! Przystąpienie Polski do strefy Schengen niesie ze sobą nie tylko potencjalne korzyści związane z wygodą przekraczania granic, ale również zagrożenia.

convenience {rzecz.}

convenience {rzecz.}

conveniences {rzeczownik}

conveniences {l.mn.} (też: improvements, facilities, amenities)

udogodnienia {niemęskoos.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "convenience":

Synonimy (angielski) dla "conveniences":

 

Podobne tłumaczenia

"convenience" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "convenience" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.

Pierwszą próbą będzie monitorowanie tanich bander należących do państw europejskich.

However, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.

Spodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.

Sixthly, flags of convenience are symbols of competitiveness and the EU's anti-labour maritime policy.

Po szóste tania bandera to symbol konkurencyjności i niekorzystnej dla zatrudnienia polityki morskiej UE.

The above list is provided only for your convenience.

Powyższa lista jest udostępniana wyłącznie dla wygody użytkowników.

Because it's for the convenience of the child; it's not for the convenience of the teacher.

Odpowiadają ich potrzebom, nie wygodzie nauczyciela.

For your convenience, place a sticker on your calendar each week as a reminder to take your ADROVANCE.

W celu ułatwienia należy umieścić naklejkę w każdym tygodniu kalendarza, aby pamiętać o zażyciu leku ADROVANCE.

Cyprus and Malta are still today among the top five flags of convenience in terms of the number of vessels lost.

Cypr i Malta do dziś należą do czołowej piątki tanich bander pod względem liczby utraconych statków.

For your convenience, all of our are coaches are fitted with modern flushing toilets with hand washing facilities.

Dla wygody pasażerów, wszystkie nasze autokary wyposażone zostały w nowoczesne toalety.

The comparison drawn by the previous speaker about the rather bizarre marriage of convenience is very apt.

Porównanie sytuacji do dziwnego małżeństwa z rozsądku, przedstawione przez mojego przedmówcę, jest niezwykle trafne.

I can assure you that I will be happy to present to you the proposal at the earliest convenience after its adoption.

Pragnę zapewnić, że będę szczęśliwy, mogąc przedstawić wniosek najszybciej jak będzie to możliwe po jego przyjęciu.

Parliament is calling on the Commission to continue its fight against abuses of flags of convenience.

Parlament apeluje do Komisji o kontynuowanie działań przeciwko nadużyciom związanym z wykorzystywaniem tanich bander.

Ultimately, it is not abuses of flags of convenience that we need to combat, but the very existence of this practice.

W gruncie rzeczy to nie z nadużywaniem tanich bander musimy walczyć, ale z istnieniem takiej praktyki.

Method of administration The total daily dose may be divided in two or three doses according to patient's convenience.

Sposób podawania Całkowitą dawkę dobową można podzielić na dwie lub trzy dawki, w zależności od potrzeb pacjenta.

In particular, we highlight the fight against abuses of flags of convenience or substandard vessels.

Przyjmujemy działania przeciwko nadużyciom związanym z wykorzystywaniem tanich bander lub statków niespełniających norm.

And believe me, there were no Wal-Marts or convenience stores out there then, so it really was a form of country living.

I uwierzcie mi, tam nie było supermarketów i kiosków. ~~~ To naprawdę było wiejskie życie.

I would urge you to have a look at the atlas: it is not very well known, but this is a flag of convenience.

Prosiłbym państwa do spojrzenia na mapę świata: nie jest to może szczególnie znane, ale chodzi o statek pod tanią banderą.

For patient convenience, Kineret is supplied ready for use in a pre-filled syringe.

W celu ułatwienia stosowania go przez pacjentów, Kineret (ampułko- strzykawki) jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

For patient convenience, Puregon may be stored at or below 25ºC by the patient for a single period of not more than 3 months.

Puregon, dla wygody pacjenta, jednorazowo można przechowywać w temperaturze do 25°C jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

Certain Member States accommodate flags of convenience, or tax havens as they are known in the field of finance.

Niektóre państwa członkowskie pozwalają na istnienie tanich bander lub rajów podatkowych, jak się je nazywa w świecie finansów.

Mean data shown for convenience, categorical analysis performed using van Elteren test ITT:

Dane średnie przedstawiono dla przejrzystości tekstu, analizę kategorialną przeprowadzono za pomocą testu van Elterena ITT (ang.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.