angielsko-polskie tłumaczenie słowa "convenience"

EN convenience angielskie tłumaczenie

convenience {rzecz.}
conveniences {l.mn.}

EN convenience
volume_up
{rzeczownik}

convenience (też: comfort, coziness)
Convenience owns our soul.
Convenience rules America;
Thus arrived convenience.
convenience (też: easement)
convenience

Przykłady użycia - "convenience" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishat your convenience
Englishat your convenience
EnglishThe first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.
Pierwszą próbą będzie monitorowanie tanich bander należących do państw europejskich.
EnglishHowever, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Spodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.
EnglishBecause it's for the convenience of the child; it's not for the convenience of the teacher.
Odpowiadają ich potrzebom, nie wygodzie nauczyciela.
EnglishThe above list is provided only for your convenience.
Powyższa lista jest udostępniana wyłącznie dla wygody użytkowników.
EnglishFor your convenience, all of our are coaches are fitted with modern flushing toilets with hand washing facilities.
Dla wygody pasażerów, wszystkie nasze autokary wyposażone zostały w nowoczesne toalety.
EnglishFor patient convenience, Kineret is supplied ready for use in a pre-filled syringe.
W celu ułatwienia stosowania go przez pacjentów, Kineret (ampułko- strzykawki) jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.
EnglishSixthly, flags of convenience are symbols of competitiveness and the EU's anti-labour maritime policy.
Po szóste tania bandera to symbol konkurencyjności i niekorzystnej dla zatrudnienia polityki morskiej UE.
EnglishAnd believe me, there were no Wal-Marts or convenience stores out there then, so it really was a form of country living.
I uwierzcie mi, tam nie było supermarketów i kiosków. ~~~ To naprawdę było wiejskie życie.
EnglishCyprus and Malta are still today among the top five flags of convenience in terms of the number of vessels lost.
Cypr i Malta do dziś należą do czołowej piątki tanich bander pod względem liczby utraconych statków.
EnglishFor your convenience, place a sticker on your calendar each week as a reminder to take your ADROVANCE.
W celu ułatwienia należy umieścić naklejkę w każdym tygodniu kalendarza, aby pamiętać o zażyciu leku ADROVANCE.
EnglishParliament is calling on the Commission to continue its fight against abuses of flags of convenience.
Parlament apeluje do Komisji o kontynuowanie działań przeciwko nadużyciom związanym z wykorzystywaniem tanich bander.
EnglishUltimately, it is not abuses of flags of convenience that we need to combat, but the very existence of this practice.
W gruncie rzeczy to nie z nadużywaniem tanich bander musimy walczyć, ale z istnieniem takiej praktyki.
EnglishMean data shown for convenience, categorical analysis performed using van Elteren test ITT:
Dane średnie przedstawiono dla przejrzystości tekstu, analizę kategorialną przeprowadzono za pomocą testu van Elterena ITT (ang.
EnglishIn particular, we highlight the fight against abuses of flags of convenience or substandard vessels.
Przyjmujemy działania przeciwko nadużyciom związanym z wykorzystywaniem tanich bander lub statków niespełniających norm.
EnglishThe comparison drawn by the previous speaker about the rather bizarre marriage of convenience is very apt.
Porównanie sytuacji do dziwnego małżeństwa z rozsądku, przedstawione przez mojego przedmówcę, jest niezwykle trafne.
EnglishNow, I have to do something -- first of all, switch to real glasses so I can actually see you, which would probably be a convenience.
Teraz muszę włożyć prawdziwe okulary, żeby was wreszcie zobaczyć.
EnglishI would urge you to have a look at the atlas: it is not very well known, but this is a flag of convenience.
Prosiłbym państwa do spojrzenia na mapę świata: nie jest to może szczególnie znane, ale chodzi o statek pod tanią banderą.
EnglishI can assure you that I will be happy to present to you the proposal at the earliest convenience after its adoption.
Pragnę zapewnić, że będę szczęśliwy, mogąc przedstawić wniosek najszybciej jak będzie to możliwe po jego przyjęciu.