Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "contains"

Bezokolicznik czasownika contains: to contain
 

"contains" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 610

to contain {czasownik}

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to comprise, to include, to incorporate, to encapsulate)

he/she/it contains (Present)

on/ona/ono zawiera (Czas teraźniejszy)

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to accommodate, to hold)

pomieścić {czas. dk}

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to comprise)

he/she/it contains (Present)

on/ona/ono mieści (Czas teraźniejszy)
wygasić {czas. dk} [przen.]

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to stifle, to suppress)

wygaszać {czas. ndk} [przen.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "contain":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "contains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

The upper part of the product is white and contains the identifier ‘ IONSYS™’.

Górna część produktu jest koloru białego i ma napis identyfikujący ‘ IONSYS™ ’.

Aloxi is a solution for injection that contains the active substance palonosetron.

Aloxi jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną palonosetron.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.

W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.

Insuman Comb 50 is supplied in cartridges contains 3 ml suspension, (300 IU).

Insuman Comb 50 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).

Clopidogrel Winthrop is a medicine that contains the active substance clopidogrel.

Clopidogrel Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną klopidogrel.

The new treaty contains 105 new powers for the EU - just like the Constitution.

Nowy Traktat przyznaje Unii Europejskiej 105 nowych uprawnień - tak jak Konstytucja.

The report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.

W sprawozdaniu zawarto trzy wymagania, które pragnę w szczególności podkreślić.

Procoralan contains the active ingredient ivabradine at strengths of 5 mg or 7.5 mg.

Substancją czynną w preparacie Procoralan jest iwabradyna w dawce 5 mg lub 7, 5 mg.

It troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.

Martwi mnie, że obecna treść umowy raz jeszcze nie objęła takich przepisów.

Virbagen Omega contains the active substance recombinant omega interferon.

Składnikiem czynnym preparatu Virbagen Omega jest zrekombinowany interferon omega.

in writing. - (PT) This report contains some highly contradictory aspects.

na piśmie. - (PT) Sprawozdanie to obejmuje pewne bardzo kontrowersyjne aspekty.

Pegasys is a medicine that contains the active substance peginterferon alfa-2a.

Pegasys jest lekiem zawierającym substancję czynną peginterferon alfa- 2a.

Irbesartan Winthrop is a medicine that contains the active substance irbesartan.

Irbesartan Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną irbesartan.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.

pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.

I do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.

Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.

Secondly, the proposal already contains a high degree of subsidiarity and flexibility.

Po drugie, wniosek w znacznym stopniu uwzględnia zasadę pomocniczości i elastyczności.

You should not take the 3 mg tablet of INVEGA because it contains lactose.

Pacjent nie powinien przyjmować tabletki 3 mg leku INVEGA z powodu zawartości laktozy.

Cholestagel is a medicine that contains the active substance colesevelam.

Preparat Cholestagel jest lekiem zawierającym substancję czynną kolesewelam.

Orplatna is a medicine that contains satraplatin as the active substance.

Preparat Orplatna jest lekiem zawierającym substancję czynną satraplatynę.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

tits · titter · tittle-tattle · titty · tittynope · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to contain · toad · toadfish · toadflax · toadies · toadstool · toady · toadying · toast · toaster · tobacco

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.