Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "contains"

Bezokolicznik czasownika contains: to contain
 

"contains" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1050

to contain {czasownik}

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to comprise, to include, to incorporate, to encapsulate)

he/she/it contains (Present)

on/ona/ono zawiera (Czas teraźniejszy)

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to house, to fit in)

pomieścić {czas.}

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to comprise, to hold, to house)

he/she/it contains (Present)

on/ona/ono mieści (Czas teraźniejszy)

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to stifle, to suppress)

wygasić {czas.} [przen.]

to contain [contained|contained] {czas.} (też: to stifle, to suppress)

wygaszać {czas.} [przen.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "contain":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "contains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

It contains the active substance 5-aminolevulinic acid hydrochloride (30 mg/ ml).

Zwiera on substancję czynną chlorowodorek kwasu 5- aminolewulinowego (30 mg/ ml).

The upper part of the product is white and contains the identifier ‘ IONSYS™’.

Górna część produktu jest koloru białego i ma napis identyfikujący ‘ IONSYS™ ’.

Aloxi is a solution for injection that contains the active substance palonosetron.

Aloxi jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną palonosetron.

However, the resolution also contains proposals that we are unable to support.

Niemniej jednak rezolucja zawiera również propozycje, których nie możemy poprzeć.

The report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.

Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.

In other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.

Pod innymi względami sprawozdanie pana posła Piepera jest bardziej kontrowersyjne.

Corlentor contains the active ingredient ivabradine at strengths of 5 mg or 7.5 mg.

Substancją czynną w preparacie Corlentor jest iwabradyna w dawce 5 mg lub 7, 5 mg.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.

W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.

Insuman Comb 50 is supplied in cartridges contains 3 ml suspension, (300 IU).

Insuman Comb 50 jest dostępny we wkładach zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).

It is true that the directive contains ten minimum conditions that are to be met.

To prawda, że dyrektywa zawiera minimalne warunki, które muszą być spełnione.

The report contains a lot of important proposals for reducing health inequalities.

Sprawozdanie zawiera wiele ważnych propozycji zmniejszenia nierówności zdrowotnych.

Nevertheless, the report also contains a number of things that I very much welcome.

Niemniej jednak sprawozdanie zawiera wiele rzeczy, które budzą moje zadowolenie.

What is more, the list of topics for harmonisation also contains some social norms.

Co więcej, lista tematów do harmonizacji zawiera także kilka norm społecznych.

Clopidogrel Winthrop is a medicine that contains the active substance clopidogrel.

Clopidogrel Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną klopidogrel.

Procoralan contains the active ingredient ivabradine at strengths of 5 mg or 7.5 mg.

Substancją czynną w preparacie Procoralan jest iwabradyna w dawce 5 mg lub 7, 5 mg.

This report contains some contradictions and positions that we do not endorse.

Sprawozdanie zawiera pewne sprzeczności i stanowiska, których nie popieramy.

The new treaty contains 105 new powers for the EU - just like the Constitution.

Nowy Traktat przyznaje Unii Europejskiej 105 nowych uprawnień - tak jak Konstytucja.

My report contains different proposals, four of which are particularly important.

Moje sprawozdanie zawiera różne propozycje, z których cztery są szczególnie istotne.

The report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.

W sprawozdaniu zawarto trzy wymagania, które pragnę w szczególności podkreślić.
 

Wyniki z forum

"contains" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

titration · tits · titter · tittle-tattle · titty · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to contain · toad · toadflax · toadstool · toady · toast · toaster · tobacco · tobacconist · toboggan · toches

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.