EN confused
volume_up
{przymiotnik}

confused (też: raddled)
I think Mr Morillon was looking as confused as I was.
Sądzę, że pan Morillon był tak samo zdezorientowany, jak ja.
I feel a little confused.
I was totally confused.
confused (też: abashed, sheepish, ferdutzt)
volume_up
zmieszany {przym. m.}
And he's still a little confused, but I think that anyone who talks to me for more than a couple of minutes realizes I'm not exactly a terrorist threat.
Nadal był lekko zmieszany, ale sądzę, że każdy kto porozmawia ze mną kilka minut, zdaje sobie sprawę, że kiepski ze mnie terrorysta.
confused (też: abstruse, circuitous, intricate, recondite)
volume_up
zawiły {przym. m.}
confused (też: abashed, bemused, flustered)
volume_up
speszony {przym. m.}
confused (też: jumbled)
volume_up
pomieszany {przym. m.}
confused (też: disorderly, helter-skelter, rambling, disconnected)
volume_up
bezładny {przym. m.}
confused (też: taken aback)
volume_up
zbity z tropu {przym. m.}

Przykłady użycia - "confused" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe situation in Libya and within the international community is confused.
Sytuacja w Libii oraz w społeczności międzynarodowej jest skomplikowana.
EnglishBut I have found that one thing really confused people in Ireland.
Stwierdziłam, że jedna kwestia była dla Irlandczyków naprawdę niezrozumiała.
EnglishI feel God's love when I'm hurt and confused, and I feel consoled and cared for.
Czuję miłość Boga zawsze gdy mi źle lub słabo, i czuję, że ktoś mnie pociesza i się o mnie troszczy.
EnglishIt confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?
EnglishIt seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.
Moim zdaniem we wcześniejszych wystąpieniach doszło w tej kwestii do swego rodzaju pomylenia pojęć.
EnglishSo I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
EnglishI've got a very confused background which perhaps makes me appropriate for confused times.
Mam bardzo poplątany życiorys, co może sprawia, że świetnie pasuję do tych poplątanych czasów.
EnglishThis is a Stirling cycle engine; this had been confused by a lot of things we're doing.
To silnik Stirlinga. ~~~ Chciałem wyjaśnić parę nieporozumień.
EnglishAnd he looks at me really confused and says, "No explosives?" (Laughter) I was like, "No, no.
Patrzy na mnie zdziwiony i pyta: "Żadnych materiałów wybuchowych"?
English. - Mr Barroso, I am confused.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący Barroso! Kompletnie się pogubiłem.
EnglishThe Commission and Council seem to be confused as to what can and cannot be done with PNR data.
Komisja i Rada najwyraźniej nie rozumieją, co można zrobić przy pomocy danych PNR, a czego nie.
EnglishThe system has become a little confused between the market package and the climate package in this area.
Powstało drobne pomieszanie między pakietem rynkowym a pakietem klimatycznym w tej dziedzinie.
EnglishWe have confused Maslow's hierarchy of needs just a little bit.
Pomieszaliśmy hierarchię potrzeb Maslowa, tylko trochę.
EnglishThis confused his colleagues, obviously, because they were sitting right there with him.
Współpracownicy byli zdziwieni, bo przecież siedzieli tuż obok. ~~~ Wyjaśnił, że nie chodziło o nich, ale o kosmitów.
EnglishEveryone had their say and gave their own personal interpretation of what are confused and woolly texts.
Każdy mógł powiedzieć swoje i przedstawić własną interpretację tych zagmatwanych i niejasnych tekstów.
EnglishThey are confused, and you cannot make a decision.
Są zdezorientowane, dlatego nie możecie podjąć decyzji.
EnglishI believe that, from now on, the debate must focus on adapting this Lisbon Strategy to this confused period.
Wierzę, że od teraz debata musi skupiać się na przystosowaniu strategii lizbońskiej do tego trudnego okresu.
EnglishThe notions of racism on the one hand and legitimate public debate on the other are becoming utterly confused.
Następuje zasadnicze pomieszanie pojęć rasizmu z jednej i uzasadnionej debaty politycznej z drugiej strony.
EnglishPeople here get very confused about what a punishment is.
Ludzie często nie rozumieją, co to jest kara.
EnglishSome people appear to be confused on this point.
Niektóre osoby są chyba zdezorientowane w tej kwestii.