Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "confused"

 

"confused" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 126

confused {przymiotnik}

confused {przym.} (też: abashed, sheepish)

zmieszany {przym. m.}

He leaves, a little confused and disappointed.

On odchodzi, nieco zmieszany i zawiedziony.

And he's still a little confused, but I think that anyone who talks to me for more than a couple of minutes realizes I'm not exactly a terrorist threat.

Nadal był lekko zmieszany, ale sądzę, że każdy kto porozmawia ze mną kilka minut, zdaje sobie sprawę, że kiepski ze mnie terrorysta.

confused {przym.} (też: abstruse, knotty, intricate, convoluted)

zawiły {przym. m.}

confused {przym.} (też: abashed, bemused)

speszony {przym. m.}

confused {przym.} (też: disorderly, disconnected, helter-skelter, mixed-up)

bezładny {przym. m.}

confused {przym.}

zdezorientowany {przym. m.}

I got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.

Jestem nieco zdezorientowany, Panie Pośle Campbell Bannerman, co do prima aprilis.

I think Mr Morillon was looking as confused as I was.

Sądzę, że pan Morillon był tak samo zdezorientowany, jak ja.

Madam President, I have to admit to the Commissioner that I am really quite confused by what has been going on with this case.

Pani przewodnicząca! Muszę przyznać panu komisarzowi, że jestem naprawdę zdezorientowany tym, co dzieje się w tej sprawie.

I feel a little confused.

Czuję się nieco zdezorientowany.

I was totally confused.

Byłem zupełnie zdezorientowany.

confused {przym.} (też: jumbled)

pomieszany {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "confused":

 

Podobne tłumaczenia

"confused" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "confused" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The situation in Libya and within the international community is confused.

Sytuacja w Libii oraz w społeczności międzynarodowej jest skomplikowana.

Indeed, my role should not be confused with that of the President of the Commission.

Mojej roli nie należy oczywiście mylić z rolą Przewodniczącego Komisji.

I've got a very confused background which perhaps makes me appropriate for confused times.

Mam bardzo poplątany życiorys, co może sprawia, że świetnie pasuję do tych poplątanych czasów.

Uncommon side effects are feeling confused and experiencing hallucinations.

Niezbyt częste działania niepożądane to uczucie splątania i omamy.

And he looks at me really confused and says, "No explosives?" (Laughter) I was like, "No, no.

Patrzy na mnie zdziwiony i pyta: "Żadnych materiałów wybuchowych"?

But I have found that one thing really confused people in Ireland.

Stwierdziłam, że jedna kwestia była dla Irlandczyków naprawdę niezrozumiała.

Firstly, that working time must not be confused with driving time.

Po pierwsze, czasu pracy nie wolno mylić z czasem prowadzenia pojazdu.

Instead of being a decisive player, the EU was a confused spectator.

Zamiast odgrywać decydującą rolę, UE była zdezorientowanym widzem.

The Commission and Council seem to be confused as to what can and cannot be done with PNR data.

Komisja i Rada najwyraźniej nie rozumieją, co można zrobić przy pomocy danych PNR, a czego nie.

I just wanted to reiterate this as it has confused many Members.

Chciałem o tym tylko przypomnieć, ponieważ zdezorientowało to wielu posłów.

We let slip a few years of confused and incomplete political freedom.

Mamy za sobą kilka lat zawiłej i niepełnej wolności politycznej.

It confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?

Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?

This is a Stirling cycle engine; this had been confused by a lot of things we're doing.

To silnik Stirlinga. ~~~ Chciałem wyjaśnić parę nieporozumień.

So I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.

Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.

It seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.

Moim zdaniem we wcześniejszych wystąpieniach doszło w tej kwestii do swego rodzaju pomylenia pojęć.

I feel God's love when I'm hurt and confused, and I feel consoled and cared for.

Czuję miłość Boga zawsze gdy mi źle lub słabo, i czuję, że ktoś mnie pociesza i się o mnie troszczy.

An increase in working hours cannot be confused with the flexibility that businesses and workers need.

Wzrostu liczby godzin pracy nie można mylić z elastycznością, której potrzebują firmy i pracownicy.

Mr President, I admit that I am both confused and also quite sad and disappointed.

Panie przewodniczący, przyznaję, że jestem zdezorientowana, jak również mocno zasmucona i rozczarowana.

Here I have a very complicated, messy, confused idea in my head.

Oto mam skąplikowany i poplątany koncept w mojej głowie.

Which is not to be confused with the five sacred salads.

To jest dwunastościan deltoidowy, który musiałem zrobić wczorajszej nocy w swoim pokoju.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niewiarygodny, niedożywiony, impas, płaz bezogonowy, zagiąć kogoś

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.