Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "confirmed"

 

"confirmed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 540

confirmed {przymiotnik}

confirmed {przym.} (też: adamant, inflexible, immovable, impassive)

niewzruszony {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: hardened, unrepentant, unregenerate, impenitent)

zatwardziały {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: notorious)

notoryczny {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: zealous, ardent, fervent, committed)

zagorzały {przym. m.}

confirmed {przym.} (też: rooted, ingrained, ingrown)

zakorzeniony {przym. m.}

confirmed {przym.}

zaprzysięgły {przym. m.}

As a confirmed philhellene, I believe Greece has contributed massively to our Union.

Jako zaprzysięgły hellenofil uważam, że Grecja wniosła ogromny wkład w naszą Unię.

confirmed {przym.} (też: insurmountable, unconquerable)

nieprzezwyciężony {przym. m.}

to confirm {czasownik}

to confirm [confirmed|confirmed] {czas.} (też: to check out, to check, to verify, to examine)

sprawdzić {czas.}

to confirm [confirmed|confirmed] {czas.} (też: to certify, to prove, to bear out, to corroborate)

potwierdzać {czas.}
utwierdzić (umocnić) {czas.}
utwierdzać (umocnić) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "confirm":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "confirmed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

I have sworn, and have confirmed it, That I will observe thy righteous ordinances.

Przysięgłem i uczynię temu dosyć, że będę strzegł sądów sprawiedliwości twojej.

Treatment of duodenal and gastric ulcer confirmed by endoscopy or radiography

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, potwierdzonego endoskopowo lub

The report for 2010 confirmed my beliefs regarding Cedefop's effectiveness.

Sprawozdanie za rok 2010 utwierdziło mnie w przekonaniu o efektywności Cedefop.

Last but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.

Na koniec chcę zauważyć, że w tym tygodniu zaprzysiężony zostanie nowy rząd estoński.

Virologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load

Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana

The European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził naszą interpretację tego prawa.

This information has not yet been confirmed by our national contact person

This information has not yet been confirmed by our national contact person

You have given us positive messages and confirmed your willingness to act.

Przekazała nam pani pozytywną informację i potwierdziła pragnienie działania.

Today Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.

Dzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.

In man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.

Treatment of short stature in children with Turner syndrome, confirmed by chromosome

Leczenie dzieci niskiego wzrostu z zespołem Turnera potwierdzonym badaniem chromosomów.

The treatment effect of icatibant was confirmed by secondary efficacy endpoints.

Efekt leczenia ikatybantem potwierdzono w drugorzędowych kryteriach oceny skuteczności.

We have confirmed Montenegro's European perspective on several occasions.

Przy kilku okazjach potwierdziliśmy europejską perspektywę dla Czarnogóry.

Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.

Experts have confirmed that the appropriate technical standards have been put in place.

Ekspertyzy potwierdzają, że odpowiednie standardy techniczne zostały wprowadzone.

Haematologic response criteria (all responses confirmed after 4 weeks):

Kryteria odpowiedzi hematologicznej (wszystkie potwierdzone po 4 tygodniach):

In all of these areas, the powers arising from the Treaty of Lisbon have been confirmed.

We wszystkich tych obszarach potwierdzono uprawnienia wynikające z traktatu lizbońskiego.

I fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.

W pełni się z tym zgadzam i mam głęboką nadzieję, że to dążenie zostanie potwierdzone.

The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.

Ministrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.