Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "come on"

 

"come on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 385

come on {wykrzyknik}

come on {wykrz.} (też: big deal, that's tough, come off it)

oj tam, oj tam {wykrz.}

come on {wykrz.} (też: c'mon, drop it, come off it)

daj spokój {wykrz.}

Come on, it's crawling with bleedin ' Germans.

Daj spokój, tu aż się roi od cholernych Niemców.

Oh, come on, Barney, it's for a good cause.

Daj spokój Barnej - zrób to dla dobrej sprawy.

Come on, right when things are livening up?

Daj spokój, akurat wtedy, kiedy się wszystko rozkręca?

Dimitri: Come on, Milo.

Dimitri: Daj spokój Milo.

Oh, come on, Frank.

Daj spokój Frank.

come on {wykrz.}

  no weź {wykrz.}

come on {wykrz.}

  weź przestań {wykrz.}

come on {wykrz.}

bez przesady {wykrz.}

I mean, come on, I'm not going to turn down my thermostat.

Przecież, bez przesady, nie mamy zamiaru marznąc.

to come on {czasownik}

to come on {czas.} (też: to come close, to come closer, to draw nearer, to get intimate)

zbliżyć się {czas. zwr.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "come on":

 

Podobne tłumaczenia

"come on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "come on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.

Jakby nie dość było klęski żywiołowej, jedna po drugiej pojawiają się awarie jądrowe.

Instead of taking off, she falls back, and she grabs Paula Radcliffe, says, "Come on.

Zamiast przejąć prowadzenie zatrzymuje się i chwyta Paulę Radcliffe mówi "Chodź z nami.

I would remind you that the interim agreement came into force on 1 July.

Pragnę państwu przypomnieć, że umowa tymczasowa weszła w życie dnia 1 lipca.

You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.

Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.

However, it must come on a proposal from the Commission - from you, Madam Commissioner.

Jednak z wnioskiem musi wystąpić Komisja - a więc Pani, Pani Komisarz.

Even if the Council were to come on board, a whole host of loopholes would still exist.

Nawet gdyby Rada się włączyła i tak nadal pozostanie całe mnóstwo luk.

To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.

Na zakończenie zwracam się do Rady o pilne porozumienie w tej kwestii.

However, the time has come to focus decisively on conflict resolution.

Jednakże nadszedł czas, aby zdecydowanie skupić się na rozwiązywaniu problemów.

And he would always laugh, and say, "Come on, man, we'll make it out."

A on tylko śmiał się i mówił: "Co ty, stary, jakoś z tego wyjdziemy".

Ladies and gentlemen of the House, I come from a town on the border of Austria and Hungary.

Panie i panowie posłowie! Pochodzę z miejscowości na granicy Austrii i Węgier.

Will this mean more products coming on to the European market than we already have?

Czy miałoby się to wiązać z większą ilością niż do tej pory produktów na rynku europejskim?

I will come on to what I think and why I think that is so important.

Przejdę teraz do omówienia tego, co sądzę o tej sprawie i dlaczego uważam ją za ważną.

If anybody plays, like, World of Warcraft, World of Warcraft comes on, like, four DVDs.

Coś dla grających w World of Warcraft: wychodzi on na 4 płytach DVD.

When this came out on television, the value of her art dropped to nothing.

Kiedy to ukazało się w telewizji, wartość jej sztuki spadła do zera.

The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.

Deklarowanym celem tej propozycji jest zniszczenie "propagandy terrorystycznej” w Internecie.

We will come back to you on this and I am counting on your support.

Będziemy jeszcze z państwem o tym rozmawiać i liczę na państwa poparcie.

The State Department over here says, "Come on boy, I know you can make it."

Nasz Departament Stanu powtarza: "No dalej, wiemy, że dacie radę."

Madam President, I would like to come back on what Mr Watson said.

Pani przewodnicząca! Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana posła Watsona.

This attack comes on top of a series of grave events, all of which were religiously motivated.

Był on zwieńczeniem całej serii takich smutnych wydarzeń o podłożu religijnym.

It is an issue on which I myself have yet to come down on one side of or the other.

Jest to problem, nad którym ja też muszę się jeszcze pochylić i rozstrzygnąć tak, czy inaczej.
 

Wyniki z forum

"come on" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: łyżka do opon, kroczyć (ciężko do celu), wskazówka, izentropa, fotoreceptor

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.