EN to come on
volume_up
{czasownik}

to come on (też: to come close, to come closer, to come near, to come up)
volume_up
zbliżyć się {czas. zwr. dk}
You need to come up the Lincoln Canyon.
Należy zbliżyć się do Kanionu Lincolna.
It is a small country, which is home to very brave people who want to come closer to the European Union and to build a democracy.
Jest to mały kraj, w którym żyją bardzo dzielni ludzie, którzy chcą zbliżyć się do Unii Europejskiej i budować demokrację.
The fact is that we have to get things right in this area too and at least come close to the standard achieved in agriculture.
Prawdą jest, że musimy naprawić sytuację także w tej dziedzinie i co najmniej zbliżyć się do standardów osiągniętych w rolnictwie.

Przykłady użycia - "to come on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto not come up to
Englishcross your bridge when you come to it
Englishto come down on sb
Englishto come out
Englishto come out
Englishto come out
Englishto come through with flying colours
Englishto come off with flying colours
Englishto come through with flying colors
Englishto come off with flying colors
Englishto come to terms with sth
Englishto come to terms with sb
EnglishI come from Poland