Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "coincidence"

 

"coincidence" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 47

coincidence {rzeczownik}

coincidence {rzecz.} (też: adventure, event, accidence, chance)

przypadek {m.}

When you have two outliers in one organism, it's not a coincidence.

Są dwie kluczowe odstające cechy w jednym ciele, to nie przypadek.

I think it is no coincidence that many presidents and ministers have emerged from these benches.

Sądzę, że to nie przypadek sprawił, że wielu prezydentów i ministrów wyszło z tych właśnie ław.

It is no coincidence that the same date is also celebrated as Freedom of Speech Day in Bulgaria.

To nie przypadek, że w tym samym dniu obchodzony jest w Bułgarii Dzień Wolności Słowa.

It is no coincidence that all are the same in this respect.

Nie przez przypadek wszystkie są takie same w tym zakresie.

It is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment.

To nie przypadek, że 95% obywateli europejskich wierzy w doniosłość ochrony środowiska naturalnego.

This is a very bad coincidence - this process has gone very badly.

To jest bardzo zły zbieg okoliczności, ten proces szedł bardzo niedobrze.

I hope that it is a coincidence and that there is no connection.

Mam szczerą nadzieję, że związku nie ma i to tylko faktycznie zbieg okoliczności.

But these are not related processes; it is just a coincidence.

Jednak procesy te nie są powiązane; jest to jedynie zbieg okoliczności.

Was it a coincidence that the previous item on the agenda this afternoon was the situation in Egypt?

Czy to zbieg okoliczności, że poprzednim punktem porządku obrad była sytuacja w Egipcie?

The question is whether this is a coincidence.

Należy zadać sobie pytanie, czy to tylko zbieg okoliczności.

coincidence {rzecz.} (też: accordance, agreement, state of accord, congruity)

And they found that it was almost exact coincidence.

Okazało się, że zachodzi niemal pełna zgodność.

coincidence {rzecz.} (też: convergence, conflux, confluence)

This coincidence gives us cause to hope for significant changes.

Ta zbieżność uzasadnia nadzieję na wprowadzenie znacznych zmian.

Any correlation with the start date is coincidence.

Jakakolwiek zbieżność w czasie jest przypadkowa.

coincidence {rzecz.}

  koincydencja {f.}

It is a good coincidence that we are talking, today, about the fact that the resolution is not for one or other party in Ukraine.

Jest to dobra koincydencja, że my dzisiaj mówimy o tym, że ta rezolucja nie jest dla jednej czy drugiej partii na Ukrainie.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "coincidence":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "coincidence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is no coincidence that almost 100 amendments were tabled for this report.

Nie jest przypadkiem, że do tego sprawozdania zgłoszono prawie 100 poprawek.

It is no coincidence that the first part of that resolution concerns the human rights situation.

Nie przypadkiem pierwsza część rezolucji dotyczy sytuacji w zakresie praw człowieka.

in writing. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.

na piśmie. - (FR) Czasami mają miejsce szczęśliwe, a być może nawet zabawne, zbiegi okoliczności.

In death, there are no accidents... no coincidences, no mishaps... and no escapes.

W śmierci nie ma wypadków...... zbiegów okoliczności, niefortunnych zdarzeń...... i nie ma ucieczki.

To solve your coincidence, we have to put it into context.

Aby rozwiązać zagadkę zbiegów okoliczności musimy poznać kontekst.

I was wondering about our coincidences and what they mean.

Zastanawiałem się nad tymi zbiegami okoliczności i co one oznaczają.

It is no coincidence that the report talks specifically about the social responsibility of undertakings.

Nie przypadkiem sprawozdanie zawiera konkretne odniesienie do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

It is no coincidence that this involves the remnants of the public energy monopolies in continental Europe.

Nieprzypadkowo są to pozostałości publicznych monopoli energetycznych kontynentalnej Europy.

(HU) It is perhaps no coincidence that the preparation of the 2010 budget is attracting this much attention.

(HU) Być może nie jest przypadkiem, że opracowywanie budżetu na rok 2010 przyciąga tyle uwagi.

My coincidence has to do with an African man.

Zbiegi okoliczności są związane z tym Afrykaninem.

That's the African guy from my coincidence.

To jest ten Afrykanin ze zbiegów okoliczności.

They won't let me see my coincidence file.

Nie chcą mnie dopuścić do akt o przypadkowości.

I do not know if you could call it a happy coincidence or too little, too late.

Nie wiem, czy można to nazwać szczęśliwym zbiegiem okoliczności, czy raczej należy mówić, że to "za mało”, "za późno”.

I also believe that in thinking about things -- my thinking about luck, and fate, and coincidences and accidents, ~~~

Kiedy ponownie przychodzi, to już nie jest moja książka.

I doubt your coincidence is meaningful.

Wątpię czy twoje przypadki coś znaczą.

It is no coincidence that the Eurobarometer result in Croatia has risen above 60% again for the first time in a long time.

Nie jest przypadkiem, że w Chorwacji wyniki Eurobarometru po raz pierwszy od dawna ponownie przekroczyły 60%.

Obsessed with your strange coincidence.

Opętany tymi zbiegami okoliczności.

The delay to which I have referred was the unfortunate coincidence of several matters having to be dealt with simultaneously.

Opóźnienie, o którym wspomniałem stanowiło niefortunny zbieg kilku okoliczności, którymi trzeba się było zająć równocześnie.

It's the support labs, which, by some coincidence, required no windows. ~~~ And the shape fit perfectly.

Te laboratoria jakimś zbiegiem okoliczności nie wymagały wstawienia okien i kształt projektu doskonale spełniał swoje zadanie.

I wonder whether it is a mere coincidence that he and his colleagues had written a great deal about organised crime.

Zastanawiam się, czy fakt, że on i jego koledzy pisali wiele o przestępczości zorganizowanej jest tylko zbiegiem okoliczności.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

cohesiveness · cohort · coif · coiffeur · coiffure · coil · coiled · coin · coin-op · coinage · coincidence · coincident · coincidental · coincidentally · coincidently · coins · coital · Coke · Col · cola · colagen

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.