Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Co"

 

"Co" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 2583

Co {rzeczownik}

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

sp. (spółka) {f.} [skr.]

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

spółka {f.}

Co (county) {rzecz.} [skr.] (też: Shire)

Hrabstwo {n.}

Co (county) {rzecz.} [skr.]

hrab. (hrabstwo) {n.} [skr.]

co-

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.

dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.

They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.

Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.

And these have all co-evolved.

Te procesy współ-ewoluowały.

co {zaimek}

what {zaim.}

co {zaim.} (też: który, jaki, czym)

And, if you're going to make a personal opera, what about a personal instrument?

A jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

What Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop looks like and contents of the pack

Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop i co zawiera opakowanie

or th What should I do before I give myself a subcutaneous injection of Neupopeg?

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Neupopeg? zw

co {wykrzyknik}

what {wykrz.}

co {wykrz.}

co!? {wykrzyknik}

eh (incredulity, inviting repetition) {wykrz.}

co!? {wykrz.}

Eh, you've been given everything by Huckabees.

Wszystko co osiągnęłaś zawdzięczasz Huckabees.

(As Tony Blair): "Yeah, alright, come on, eh.

(Jak Tony Blair): "Tak, dobrze, no co ty, eee.

Why settle for anything less, eh?

Po co zadowalać się czymś miejszym?

Alright Gordon, come on, eh.

Dobra Gordon, co ty, eee.

Difficult, eh? It's meaningless.

Trudno, co nie?

co? {wykrzyknik}

huh {wykrz.}

co? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, jak?)

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

You don't acquire the kind of wealth your uncle commanded by being like the rest of us, huh?

Nie zdobywa się takiego bogactwa jakim zarządzał twój wuj, będąc takim jak reszta, co?

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

So our madam is an opera singer, huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Co":

 

Podobne tłumaczenia

"Co" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Co" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Germany

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG, Kuhloweg 37, D- 58638 Iserlohn, Niemcy

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany

Co-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.

Z tego względu łączne stosowanie nifedypiny i rifampicyny jest przeciwwskazane.

The Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.

Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.

The Rapporteur was Dr Jean-Louis Robert and Co- Rapporteur was Dr Janos Borvendeg.

Sprawozdawcą był dr Jean- Louis Robert, a współsprawozdawcą – dr Janos Borvendeg.

Plants are busy making long chains of starches and glucose, right, out of CO2.

Rośliny zajęte są wytwarzaniem długich skrobiowych i glukozowych łańcuchów z CO2.

The major producers of CO2 include the United States, China, India and Brazil.

Do głównych producentów CO2 należą Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Brazylia.

First and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.

Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.

Therefore, I support the Commission's proposal of 135 grams of CO2 per kilometre.

Z tego względu popieram propozycję Komisji w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

CO2 consumption must be taxed, and kerosene taxes must be brought in at long last.

Opodatkowana musi być emisja CO2 i trzeba wreszcie wprowadzić podatek naftowy.

New means of financing include taxation of the financial sector and CO2 emissions.

Takie nowe środki obejmują m.in. opodatkowanie sektora finansowego i emisji CO2.

Therefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.

Z tego względu nie można pominąć energii jądrowej jako technologii niskoemisyjnej.

The Commission proposal suggests a maximum emission of 120 g/km of CO2 in 2012.

Wniosek Komisji sugeruje maksymalny poziom emisji wynoszący 120 g/km CO2 w 2012 r.

Co-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.

Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.

Co-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany. >

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >

In addition, these conditions may be co-morbid with major depressive disorder.

Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.
 

Wyniki z forum

"Co" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

clypeus · clyster · cm · CMa · CMC · CMi · CMOS · CMS · Cnc · cnidarians · co · co-author · co-cathedral · co-combustion · co-determination · co-ed · co-existence · co-firing · co-founder · co-fund · co-host

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.