Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "challenges"

 

"challenges" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 1254

challenges {rzeczownik}

challenges {l.mn.}

wyzwania {niemęskoos.}

There are new global challenges present with a significant territorial impact.

Obecnie istnieją nowe globalne wyzwania o znacznym oddziaływaniu terytorialnym.

The EU is incapable of responding rapidly to the challenges of a changing world.

UE nie jest w stanie odpowiedzieć szybko na wyzwania zmieniającego się świata.

The scale of migration, however, poses many challenges for the host countries.

Z migracją na taką skalę wiążą się jednak liczne wyzwania dla państw przyjmujących.

Continuous subsidisation cannot be an answer to challenges to competitiveness.

Nieustanne dotowanie nie może być odpowiedzią na wyzwania stawiane konkurencyjności.

This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.

Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.

challenge {rzeczownik}

challenge {rzecz.}

wyzwanie {n.}

to challenge {czasownik}

to challenge [challenged|challenged] {czas.} (też: to take on, to release, to trigger)

wyzwać (do walki) {czas.}

to challenge [challenged|challenged] {czas.} (też: to take on, to release, to trigger)

wyzywać (do walki) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "challenge":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "challenges" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.

Aby przejść z obszaru kontroli do przepływu, potrzeba zwiększyć poziom trudności.

Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.

Kolejnym sposobem obrócenia wyzwań w szanse jest skuteczna polityka regionalna.

This step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.

Jest ona konieczna do sprostania globalnym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.

Obtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.

Pozyskiwanie energii jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata.

One of the many shared challenges is that of tackling immigration into Europe.

Jednym z wielu wspólnych wyzwań jest zajęcie się napływem imigrantów do Europy.

Copyright infringements and illegal file sharing are examples of such challenges.

Naruszenia praw autorskich i nielegalna wymiana plików to przykłady takich wyzwań.

The EU currently has to confront new challenges that require greater efforts.

UE musi obecnie stanąć przed nowymi wyzwaniami, które wymagają dużych wysiłków.

When shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.

Po zamknięciu części elektrowni jej pracownicy staną przed nowymi wyzwaniami.

They are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.

Oba banki starają się sprostać powstałym wyzwaniom, co zasługuje na aprobatę.

Climate change is one of the biggest challenges facing mankind in the coming years.

Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań ludzkości w nadchodzących latach.

We need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.

Potrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.

Yet we're still dealing with a lot of the same challenges as many decades ago.

A mimo to nadal zmagamy się z tymi samymi problemami co dziesiątki lat temu.

This was no easy year for the ECB, which had to face a number of challenges.

Nie był to łatwy rok dla EBC, który musiał się zmagać z licznymi problemami.

We must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.

Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.

When mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.

Opracowując naszą strategię energetyczną, musimy mieć na uwagę kilka wyzwań.

There is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.

Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.

This is essential if we are to be equal to the challenges faced by our civilisation.

Jest to konieczne by sprostać wyzwaniom przed którymi staje nasza cywilizacja.

This, in a way, is one of the challenges of how to interpret a really good idea.

Oto, na swój sposób, próba sił, jak interpretować naprawdę dobrą koncepcję.

The continued success of EMU depends on how these challenges are addressed.

Dalsze powodzenie UGW zależy od tego, jak sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.

However, we must also be aware of the challenges facing young farmers today.

Jednakże musimy także być świadomi wyzwań, stojących obecnie przed młodymi rolnikami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

chairwoman · chaise · chalcocite · chalet · chalice · chalk · chalky · challah · challenge · challenger · challenges · challenging · Chamaeleon · chamber · chamberlain · chambermaid · chambers · Chameleon · chamfer · chamois · chamomile

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.