Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "chains"

 

"chains" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 56

chains {rzeczownik}

chains {l.mn.} (też: trammel, hopple, shackle)

pęta {niemęskoos.}

because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.

Przeto że on często będąc pętami i łańcuchami związany, łańcuchy porwał, i pęta pokruszył; a nie mógł go nikt ukrócić.

chain {rzeczownik}

chain {rzecz.} (też: netting, network, net, nexus)

sieć {f.}

chain {rzecz.} (też: progression, concatenation, catena, train)

łańcuch {m.}

chain {rzecz.} (też: stretch, course, string, row)

ciąg {m.}

chain {rzecz.} (też: chain letter)

chain {przymiotnik}

chain {przym.} (też: catenary, catenarian)

łańcuchowy {przym. m.}

to chain {czasownik}

przykuć {czas. dk}

to chain [chained|chained] {czas.} (też: to chain up)

skuwać [skuwam|skuwał] (więźnia, nogi) {czas. ndk}

he/she/it chains (Present)

on/ona/ono skuwa (Czas teraźniejszy)

to chain [chained|chained] {czas.} (też: to chain up)

skuć (więźnia, nogi) {czas. dk}

AC {rzeczownik}

comprehensive cover {rzecz.} [ubezp.]

  AC {n.} [ubezp.] (też: autocasco, auto-casco)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "chains":

Synonimy (angielski) dla "chain":

 

Podobne tłumaczenia

"chains" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "chains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.

Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.

The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.

Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.

There have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.

Istnieją spory dotyczące hierarchii służbowej oraz związanych z tym dokumentów.

And they made upon the breastplate chains like cords, of wreathen work of pure gold.

I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;

Those supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.

Dostawcy, których obserwowaliśmy wcześniej jeszcze go nie osiągnęli.

Social Responsibility of subcontracting undertakings in production chains (short presentation)

Odpowiedzialność społeczna podwykonawców w łańcuchach produkcji (krótka prezentacja)

Social responsibility of subcontracting undertakings in production chains (

Społeczna odpowiedzialność podwykonawców w łańcuchach produkcji (

for which I am an ambassador in chains; that in it I may speak boldly, as I ought to speak.

Dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, abym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba.

To bind their kings with chains, And their nobles with fetters of iron;

Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;

Today this means we have to deal with worldwide supply chains.

Dziś oznacza to, że mamy do czynienia z ogólnoświatowymi łańcuchami dostaw.

Therefore, wherever a free person is being kept in chains...

A zatem, gdziekolwiek wolny człowiek jest zakuty w kajdany...

And there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.

"ja" zdystansowane od innych, badające świat i innych ludzi.

His feet they hurt with fetters: He was laid in [chains of] iron,

Którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego,

the headtires, and the ankle chains, and the sashes, and the perfume-boxes, and the amulets;

Bieretki, i zapony, i bindy, i przedniczki, i nausznice;

And they put the two wreathen chains of gold in the two rings at the ends of the breastplate.

Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.

In hell... you will be reserved in chains of darkness forever and ever.

W piekle... będziecie skuci w ciemności na wieki.

As things stand, we often have long, complicated chains of financial transactions that make transparency very difficult.

Obecnie mamy często do czynienia z długimi, złożonymi łańcuchami transakcji finansowych, co bardzo zaciemnia obraz rzeczy.

And the greater house he ceiled with fir-wood, which he overlaid with fine gold, and wrought thereon palm-trees and chains.

A dom wielki okrył drzewem jodłowem, który też obił szczerem złotem, i dał po wierzchu naczynić palm i łańcuszków.

And sure, we could find fast food chains.

Fast-foody także odnajdziemy.

Burma is in chains, Zimbabwe is a human tragedy, in Sudan thousands of people have died unnecessarily for wars that we could prevent.

Birma jest zniewolona, Zimbabwe zlane krwią, w Sudanie giną tysiące ludzi, w wojnach, którym można zapobiec.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.