Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "chains"

 

"chains" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 79

chains {rzeczownik}

chains {l.mn.} (też: trammel, hopple, shackle)

pęta {niemęskoos.}

because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.

Przeto że on często będąc pętami i łańcuchami związany, łańcuchy porwał, i pęta pokruszył; a nie mógł go nikt ukrócić.

chain {rzeczownik}

chain {rzecz.} (też: netting, network, net, nexus)

sieć {f.}

chain {rzecz.} (też: progression, concatenation, catena)

łańcuch {m.}

to chain {czasownik}

to chain [chained|chained] {czas.} (też: to enchain)

to chain [chained|chained] {czas.} (też: to enchain)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "chains":

Synonimy (angielski) dla "chain":

 

Podobne tłumaczenia

"chains" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "chains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.

Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.

I think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.

Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.

The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.

Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.

And they made upon the breastplate chains like cords, of wreathen work of pure gold.

I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;

There have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.

Istnieją spory dotyczące hierarchii służbowej oraz związanych z tym dokumentów.

Those supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.

Dostawcy, których obserwowaliśmy wcześniej jeszcze go nie osiągnęli.

Social Responsibility of subcontracting undertakings in production chains (short presentation)

Odpowiedzialność społeczna podwykonawców w łańcuchach produkcji (krótka prezentacja)

for which I am an ambassador in chains; that in it I may speak boldly, as I ought to speak.

Dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, abym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba.

Social responsibility of subcontracting undertakings in production chains (

Społeczna odpowiedzialność podwykonawców w łańcuchach produkcji (

Halving prices has led to panic buying at large chains of stores.

Obniżenie o połowę cen spowodowało panikę i wykupywanie towarów w sklepach dużych sieci.

To bind their kings with chains, And their nobles with fetters of iron;

Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;

Today this means we have to deal with worldwide supply chains.

Dziś oznacza to, że mamy do czynienia z ogólnoświatowymi łańcuchami dostaw.

And there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.

"ja" zdystansowane od innych, badające świat i innych ludzi.

Therefore, wherever a free person is being kept in chains...

A zatem, gdziekolwiek wolny człowiek jest zakuty w kajdany...

His feet they hurt with fetters: He was laid in [chains of] iron,

Którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego,

Women often submit to pressure by employers, which particularly favours multinational retail chains.

Kobiety często ulegają naciskom pracodawców, którzy szczególnie faworyzują wielonarodowe sieci handlu.

The current system of mutual recognition means we are open to chains breaking at their weakest link.

Obecny system wzajemnego uznawania oznacza, że godzimy się na pękanie łańcuchów w najsłabszym ogniwie.

the headtires, and the ankle chains, and the sashes, and the perfume-boxes, and the amulets;

Bieretki, i zapony, i bindy, i przedniczki, i nausznice;

And they put the two wreathen chains of gold in the two rings at the ends of the breastplate.

Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.

Even here the issue of abuses practised by supermarket chains is a concern for both producers and consumers.

Nawet tam kwestia nadużyć ze strony sieci supermarketów niepokoi zarówno producentów, jak i konsumentów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Chad · chador · chaff · chaffinch · chafing-dish · chagrin · chagrined · chain · chained · chaining · chains · chainsaw · chair · chair-bed · chairlift · chairman · chairmanship · chairperson · chairs · chairwoman · chaise

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.