EN catch
volume_up
{rzeczownik}

catch (też: fishing, take)
When there are no fish, there is no catch.
catch (też: ambush, pit, trap, pitfall)
catch (też: paragraph)
catch
volume_up
haczyk {m.} [pot.]
But it has a terrible catch, and the catch is that this system is destined to collapse.
Ale jest jeden haczyk, haczyk polega na tym, że temu systemowi pisany jest upadek.
But there is a catch.
But, there's one catch.
catch (też: loophole, trick)
catch
volume_up
chwyt {m.} [pot.]

Przykłady użycia - "catch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto catch a whiff of sth
Englishto catch a glimpse of
Englishto catch it in the neck
Englishto catch it in the neck
Englishto catch it in the neck
Englishto catch it in the neck
Englishto catch on to sth too late
Englishto catch on too late
Englishto catch sb’s eye
Englishto catch sb’s eye
Englishto catch sb’s eye
EnglishHowever, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.
Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.
EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishWe still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.
Mamy jeszcze kolejne 10 minut pytań z sali, każde pytanie nie może przekroczyć minuty.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Robiłam to już kilka razy od czasu wprowadzenia procedury zadawania pytań z sali.
EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.
EnglishTherefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
Dlatego niemożliwe będzie zabieranie głosu w trybie zgłoszeń z ław poselskich.
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.