Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "cat"

 

"cat" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 371

cat {rzeczownik}

cat {rzecz.} (też: feline)

kot {m.}

to play cat and mouse with sb

igrać z kimś jak kot z myszką

to play cat and mouse with sb

bawić się z kimś jak kot z myszką

This is a cat that's been trained to respond to a trumpet for food.

To kot, którego wytresowano, żeby reagował na trąbkę by zdobyć jedzenie.

What you have to realize is we're all just a mouse... a cat has by the tail.

Musisz sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy tylko myszkami...... którym kot depcze po ogonie.

to run around like a scalded cat

biegać jak kot z pęcherzem

cat {rzecz.} (też: pussy, she-cat)

kotka {f.}

I actually went to Toys"R"Us, got a little furry cat, ripped it apart and made this.

Poszedłem do TOYS 'R' US i kupiłem pluszowego kotka, rozerwałem go na strzępy i zrobiłem to.

(Laughter) My cat gave birth to four kittens, purring all the time.

(Śmiech) Moja kotka urodziła cztery kocięta, mrucząc przez cały czas.

At times it is very hard to see in this game of cat and mouse just who is the cat and who is the mouse.

Czasami trudno jest określić, kto w tej zabawie w kotka i myszkę jest kotem, a kto myszą.

These are reminiscent of a game of cat and mouse.

Przypominają mi one grę w kotka i myszkę.

I have a hard time envisioning a future in which someone is saying, "Where, oh where, can I find a picture of a cute cat?"

Trudno mi wyobrazić sobie przyszłość, w której ktoś mówi: "Och, gdzie mógłbym znaleźć zdjęcie słodkiego kotka?".

cat {rzecz.}

kotek {m.} [zdr.]

Although the product was well tolerated by pregnant cats, studies performed in rats and rabbits suggest that emodepside may interfere with embryo-foetal development.

Pomimo tego, że produkt jest dobrze tolerowany przez ciężarne kotki, badania przeprowadzone na szczurach i królikach sugerują, że emodepsyd może zakłócać rozwój płodu.

cat {rzecz.} (też: tom, tomcat, moggy, moggie)

kocur {m.}

cat {rzecz.} (też: she-cat, female cat)

kocica {f.}

to cat {czasownik}

to cat [catted|catted] {czas.} [Bryt.] [slg.]

puścić pawia {czas. dk} [pot.]
bić dyscypliną {czas. ndk}

to cat [catted|catted] {czas.} [żegl.]

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "cat":

 

Podobne tłumaczenia

"cat" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "cat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.

Stosując deksmedetomidynę w premedykacji u kotów należy używać tej samej dawki.

ProMeris 160 mg Spot-on for small cats ProMeris 320 mg Spot-on for large cats

ProMeris 160 mg Spot- on dla kotów małych ProMeris 320 mg Spot- on dla kotów dużych

When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.

Stosując deksmedetomidynę w premedykacji kotów należy używać tej samej dawki.

The overall absorption was higher in dogs and cats when administered with food.

Całkowite wchłanianie było wyższe u psów i kotów podczas podawania wraz z pokarmem.

Advocate for cats contains 100 mg/ ml imidacloprid and 10 mg/ ml moxidectin.

Advocate dla kotów zawiera 100 mg/ ml imidaklopridu oraz 10 mg/ ml moksydektyny

So "Nyan Cat" is a looped animation with looped music. ~~~ It's this, just like this.

"Nyan Cat" jest zapętloną animacją z zapętloną muzyką, jak właśnie widzicie.

36/ 42 Ibaflin gel is indicated in cats for treatment of the following conditions:

42/ 49 Ibaflin żel należy stosować u kotów w leczeniu następujących stanów:

31/ 34 PACKAGE LEAFLET Flexicam 5 mg/ ml solution for injection for dogs and cats

31/ 35 ULOTKA INFORMACYJNA Flexicam 5 mg/ ml. roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

The indication for treatment of urinary infections in cats was not accepted.

Nie zatwierdzono wskazania do leczenia zakażenia układu moczowego u kotów.

The solution for injection was studied in cats and dogs undergoing surgery.

Działanie roztworu do wstrzykiwań oceniano u psów i kotów po zabiegach chirurgicznych.

For the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.

Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.

In cats, in very rare cases, the cat might salivate or vomit after treatment.

U kotów w bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu może wystąpić ślinienie się i wymioty.

Mr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!

Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.

Do not use in animals less than 6 weeks of age nor in cats of less than 2 kg.

Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia ani u kotów o masie ciała poniżej 2 kg.

Convenia 80 mg/ ml powder for solution for injection for dogs and cats.

Convenia 80 mg/ ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów i kotów.

Biotransformation Robenacoxib is extensively metabolised by the liver in cats and dogs.

Biotransformacja Robenakoksib u kotów i psów jest w większości metabolizowany w wątrobie.

We are talking about sharks, tuna, polar bears, big cats and elephants.

Mówimy o rekinach, tuńczykach, niedźwiedziach polarnych, wielkich kotach i słoniach.

Cats: single administration of 0.3 mg meloxicam/ kg body weight (i. e.

Pojedyncze wstrzyknięcie w dawce 0. 3 mg meloksykamu / kg masy ciała (t. j.

Ibaflin 3 % oral gel for dogs and cats Ibaflin 7.5 % oral gel for dogs

Ibaflin 3 % żel doustny dla psów i kotów Ibaflin 7, 5 % żel doustny dla psów

The comparator was selamectin in cats, and milbemycin oxime and praziquantel in dogs.

Lekiem porównawczym była selamektyna u kotów oraz oksym milbemycyny i prazikwantel u psów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.