angielsko-polskie tłumaczenie słowa "cartridge"

EN cartridge angielskie tłumaczenie

cartridge {rzecz.}

EN cartridge
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

cartridge
cartridge
Pull the bolt up, then back, and then insert the cartridge.
Pociągnij rygiel, teraz z powrotem, i włóż nabój.
It is available in a vial, in cartridges (standard or OptiClick) or in a pre-filled pen (OptiSet or SoloStar).
Jest on dostępny w fiolkach, nabojach (standardowy nabój lub Opticlick) lub w gotowych do użycia wstrzykiwaczach (OptiSet lub SoloStar).
The Omnitrope cartridges should only be used with the special Omnitrope injection device.
Naboje zawierające preparat Omnitrope powinny być stosowane jedynie ze specjalnym wstrzykiwaczem Omnitrope.

2. IT

cartridge
volume_up
kaseta {f.} [komp.]

Synonimy (angielski) dla "cartridge":

cartridge

Przykłady użycia - "cartridge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInsulin Human Winthrop Infusat 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishYou cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.
Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishNovoRapid Penfill 100 U/ ml solution for injection in a cartridge insulin aspart
NovoRapid Penfill 100 j. / ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, insulina aspart
EnglishLevemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir
Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishEach cartridge contains 3 ml of solution for injection, equivalent to 300 Units.
Każdy wkład zawiera 3 ml roztworu do wstrzykiwań co odpowiada 300 jednostkom.
EnglishHumalog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishHumalog Mix25 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix25 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishInsuman Basal 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Infusat 100 IU/ml solution for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishLiprolog Basal 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Basal 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishLiprolog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 50, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 25 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 25, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 50 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 15, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 15 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 15 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie