angielsko-polskie tłumaczenie słowa "cartridge"

EN cartridge angielskie tłumaczenie

cartridge {rzecz.}

EN cartridge
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

cartridge
Pull the bolt up, then back, and then insert the cartridge.
Pociągnij rygiel, teraz z powrotem, i włóż nabój.

2. IT

cartridge

Synonimy (angielski) dla "cartridge":

cartridge

Przykłady użycia - "cartridge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInsulin Human Winthrop Infusat 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishYou cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.
Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishNovoRapid Penfill 100 U/ ml solution for injection in a cartridge insulin aspart
NovoRapid Penfill 100 j. / ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, insulina aspart
EnglishLevemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir
Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishEach cartridge contains 3 ml of solution for injection, equivalent to 300 Units.
Każdy wkład zawiera 3 ml roztworu do wstrzykiwań co odpowiada 300 jednostkom.
EnglishHumalog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishHumalog Mix25 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix25 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishInsuman Basal 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Infusat 100 IU/ml solution for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishLiprolog Basal 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Basal 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishLiprolog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 50, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 25 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 25, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 50 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 15, 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 15 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 15 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie