angielsko-polskie tłumaczenie słowa "carry-on"

EN carry-on angielskie tłumaczenie

EN carry-on
volume_up
{rzeczownik}

1. transport

carry-on (też: hand luggage)
volume_up
bagaż podręczny {m.} [transp.]

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "carry-on"

carry rzeczownik
Polish
to carry czasownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "carry-on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto carry out software testing
Englishkeep calm and carry on
Englishto carry coals to Newcastle
Englishto carry the can
Englishto carry coals to Newcastle
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Uznaliśmy za stosowne przeprowadzić to dostosowanie zgodnie z wnioskiem Parlamentu.
EnglishWe, of course, know how politically difficult it would be to carry this through.
Oczywiście wiemy, jak trudno byłoby to przeprowadzić z politycznego punktu widzenia.
EnglishHowever, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
Chcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
EnglishThe astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
Każdy z astronautów trzymał dziesięć jedwabnych flag w osobistym wyposażeniu.
EnglishRight now, then, we have to tighten up the laws and then carry out better controls.
Więc już teraz musimy uściślić przepisy, a dopiero potem wprowadzić lepszą kontrolę.
EnglishHow will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?
Englishit may carry out any other financial operation linked with its objectives.
może dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.
EnglishNevertheless Kain shall be wasted, Until Asshur shall carry thee away captive.
Wszakże spustoszony będzie Kenejczyk, aż cię Assur zaprowadzi do więzienia.
EnglishThe Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
Agencja wykonuje swoje działania, w miarę potrzeby, w powiązaniu z Komisją.
EnglishWe want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
Chcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
EnglishEvidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
Najwyraźniej istnieje konieczność, aby Unia Europejska dokonała oceny swoich sankcji.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jeśli na to nie przystajemy, to nie mamy na co liczyć, nie będziemy mieć żadnych wpływów.
EnglishSo I've probably done about five years' research looking at what people carry.
Więc przez około pięć lat starałem się dowiedzieć jakie przedmioty ludzie noszą ze sobą.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Dlatego wykonajmy tę pracę, a jednocześnie pracujmy nad lepszym scenariuszem.
EnglishThe problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.
Problemy Irlandii będą trwać tak długo, jak długo posiadać będzie wspólną walutę.