Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "carry-on"

 

"carry-on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 256

carry-on {rzeczownik}

carry-on {rzecz.} [transp.] (też: hand luggage)

bagaż podręczny {m.} [transp.]

to carry on {czasownik}

to carry on {czas.} (też: to continue, to go on, to keep, to resume)

You can usually carry on taking the drops, unless the effects are serious.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, o ile działania niepożądane nie są ciężkie.

You can usually carry on taking the drops, unless the effects are serious.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie.

You can usually carry on using the drops, unless the effects are serious.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, o ile działania niepożądane nie są ciężkie.

I learned a huge amount from Henry. Henry taught me that you can carry on working.

Ogromnie dużo nauczyłem się od Henry'ego. ~~~ Henry nauczył mnie, że można kontynuować pracę.

You cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that.

Nie można kontynuować odłogowania, które właśnie jest działaniem tego typu.

to carry on {czas.} (też: to conduct)

toczyć [toczę|toczył] (prowadzić) {czas. ndk}

We cannot paralyse the entire procedure until 2009 while we wait for the perfect institutional solution, nor can we carry on theological debates when issues are pressing.

Nie możemy sparaliżować całej procedury aż do 2009 r. czekając na doskonałe rozwiązanie instytucjonalne ani nie możemy toczyć debat teologicznych, gdy są znacznie pilniejsze sprawy.

to carry on {czas.} (też: to conduct, to beacon, to carry)

There is no way around this: we must carry on business, we must export and import our goods.

Bo nie da się tego ominąć: musimy prowadzić działalność gospodarczą, musimy eksportować i importować towary.

to carry on {czas.} (też: to cling, to bear up)

to carry on {czas.} (też: to be an apprentice, to intern, to practise, to practice)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "carry on":

 

Podobne tłumaczenia

"carry-on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "carry-on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.

Chcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.

To ensure this, it should be made possible to carry out checks on funding.

W celu zapewnienia przejrzystości należy umożliwić kontrole finansowania.

We cannot accept assessments today that were carried out on the basis of old rules.

Nie możemy dziś przyjąć ocen przeprowadzonych w oparciu o stare przepisy.

Nevertheless, the European Union has to carry on the reforms that are necessary for it.

Niemniej jednak Unia Europejska musi przeprowadzić reformy, które są dla niej konieczne.

To carry on as before is disastrous, said the philosopher, Walter Benjamin.

Jak mawiał filozof Walter Benjamin, trwanie w dotychczasowym to klęska.

If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.

Jeżeli chcemy powiększać szeregi przeciwników Europy, to proszę tak dalej, Komisjo.

It is important that you carry on taking ZYPREXA for as long as your doctor tells you.

Ważne jest, aby przyjmować lek ZYPREXA tak długo, jak zaleci to lekarz.

How long will we have to carry on accepting that women should have lower pay than men?

Jak długo będziemy musieli akceptować niższe płace kobiet niż mężczyzn?

But I do make my commitment to carry on with this, because there is a strength of feeling.

Lecz zobowiązuję się do kontynuowania działań, ponieważ jestem do nich przekonana.

The problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.

Problemy Irlandii będą trwać tak długo, jak długo posiadać będzie wspólną walutę.

In respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.

Jeżeli chodzi o finanse publiczne, nie możemy działać w dalszym ciągu tak, jak na początku.

This is a critical time for our citizens and we must carry on with our programme of reform.

To krytyczny okres dla naszych obywateli i musimy wdrażać nasz program reform.

We cannot, however, carry on this way, leaving small businesses out.

Nie można jednak nadal, jak do tej pory, spychać małych podmiotów na bok.

carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;

zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych,

You and your doctor can discuss if you should carry on with treatment.

Jeśli pacjentka jest już w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna jak najszybciej

We can no longer carry on making more Europe with a smaller budget.

Nie zdołamy już dłużej zwiększać znaczenia Europy przy coraz mniejszym budżecie.

I stressed the need to carry on with the reforms, with special emphasis on freedom of speech.

Podkreślałam konieczność kontynuowania reform, ze specjalnym naciskiem na wolność wypowiedzi.

And the reason they carry on studying is not because they went to a school like this.

których dzieci po raz pierwszy robią pracę domową i zdają egzaminy.

We carried on sailing through the ice packs towards the North Pole.

Dalej żeglowaliśmy przez góry lodowe w kierunku bieguna północnego.

He ignored the disfigurement that was happening in his life and carried on oblivious to it.

Zignorował zeszpecenie, które go nękało i żył nie pamiętając o nim.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

carriageway · carried · carrier · carriers · carrion · carrion-feeder · carrot · carrousel · carry · carry-forward · carry-on · carry-over · carryall · carryout · carryover · cars · carsick · carsickness · cart · cartage · cartel

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.