angielsko-polskie tłumaczenie słowa "carbohydrates"

EN carbohydrates angielskie tłumaczenie

carbohydrates {l.mn.}
carbohydrate {rzecz.}

EN carbohydrates
volume_up
{liczba mnoga}

carbohydrates (też: carbs)
volume_up
węglowodany {niemęskoos.}
The enzymes remanufactured the hydrocarbons into carbohydrates -- fungal sugars.
Enzymy przetworzyły węglowodory na węglowodany - grzybowe cukry.
Mild episodes of hypoglycaemia can usually be treated with oral carbohydrates.
Łagodne objawy hipoglikemii można leczyć podając doustnie węglowodany.
These reactions are mostly mild and easily handled through intake of carbohydrates.
Objawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmując węglowodany.

Synonimy (angielski) dla "carbohydrate":

carbohydrate

Przykłady użycia - "carbohydrates" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMild episodes of hypoglycaemia usually can be treated with oral carbohydrates.
Hipoglikemię o małym nasileniu zwykle można leczyć węglowodanami podawanymi doustnie.
EnglishEat a meal or snack containing carbohydrates within 10 minutes of the injection.
Nale y spo y posiłek lub przek sk zawieraj c w glowodany w ci gu 10 minut od wstrzykni cia.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. carbohydrates.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Jak działa preparat Omnitrope?
EnglishThese reactions are mostly mild and easily handled through intake of carbohydrates.
Objawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmując
EnglishThese were generally mild in nature and easily handled by intake of carbohydrates when necessary.
Objawy te były z reguły łagodne i łatwo ustępowały po przyjęciu węglowodanów.
EnglishAn injection or infusion should be followed within 30 minutes by a meal or snack containing carbohydrates.
Wstrzykni cia lub wlewy powinny by wykonane do 30 minut przed planowanym posiłkiem lub przek sk zawieraj c w glowodany.
EnglishSomatropin is a potent metabolic hormone of importance for the metabolism of lipids, carbohydrates and proteins.
Somatropina jest silnie działającym hormonem, który odgrywa istotną rolę w metabolizmie lipidów, węglowodanów i białek.
Englishyou lose carbohydrates due to vomiting or diarrhoea,
EnglishUpon regaining consciousness, administration of oral carbohydrates is recommended for the patient in order to prevent a relapse.
Po odzyskaniu przytomności przez pacjenta zaleca się doustne podanie węglowodanów, aby zapobiec nawrotowi hipoglikemii.
EnglishIt promotes growth during childhood and adolescence, and also acts on the way the body handles proteins, fat and carbohydrates.
Pobudza on wzrost w okresie dzieciństwa i dojrzewania, wpływa także na gospodarkę białkową. tłuszczową i węglowodanową organizmu.
EnglishIt promotes growth during childhood and adolescence, and also acts on the way the body handles proteins, fat and carbohydrates.
Pobudza on wzrost w okresie dzieciństwa i dojrzewania, wpływa także na gospodarkę białkową, tłuszczową i węglowodanową organizmu.
EnglishIf you have type 1 diabetes (insulin dependent diabetes mellitus), do not stop your insulin and continue to get enough carbohydrates.
Pacjenci z cukrzycą typu 1 (cukrzyca insulinozależna) powinni przyjmować dostateczną ilość węglowodanów i kontynuować leczenie insuliną.
EnglishShould these symptoms occur, adequate action should be taken to correct the low blood glucose (oral carbohydrates).
W razie wystąpienia takich dolegliwości należy podjąć odpowiednie działania w celu znormalizowania niskiego poziomu glukozy (doustne podanie węglowodanów).
EnglishIt promotes growth during childhood and adolescence, and also acts on the way the body handles proteins, fat and carbohydrates.
Hormon ten pobudza wzrost w okresie dzieciństwa i dorastania, jak również ma wpływ na sposób wykorzystywania białek, tłuszczów i węglowodanów przez organizm.