Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "carbohydrates"

 

"carbohydrates" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-16 z 16

carbohydrates {rzeczownik}

carbohydrates {l.mn.} (też: carbs)

węglowodany {niemęskoos.}

These reactions are mostly mild and easily handled through intake of carbohydrates.

Objawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmując węglowodany.

Mild episodes of hypoglycaemia can usually be treated with oral carbohydrates.

Łagodne objawy hipoglikemii można leczyć podając doustnie węglowodany.

Symptoms can almost always be promptly controlled by immediate intake of carbohydrates (sugar).

Objawy można prawie zawsze szybko opanować, natychmiast przyjmując węglowodany (cukier).

The enzymes remanufactured the hydrocarbons into carbohydrates -- fungal sugars.

Enzymy przetworzyły węglowodory na węglowodany - grzybowe cukry.

Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of the injection.

Należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny.

carbohydrate {rzeczownik}

carbohydrate {rzecz.} (też: carb)

This enzyme normally converts glycogen (a carbohydrate) into glucose.

Enzym zazwyczaj przekształca glikogen (węglowodan) w cukier.

These reactions are mostly mild and easily handled through intake of carbohydrates.

Objawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmując węglowodany.

Mild episodes of hypoglycaemia can usually be treated with oral carbohydrates.

Łagodne objawy hipoglikemii można leczyć podając doustnie węglowodany.

Symptoms can almost always be promptly controlled by immediate intake of carbohydrates (sugar).

Objawy można prawie zawsze szybko opanować, natychmiast przyjmując węglowodany (cukier).

The enzymes remanufactured the hydrocarbons into carbohydrates -- fungal sugars.

Enzymy przetworzyły węglowodory na węglowodany - grzybowe cukry.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "carbohydrate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "carbohydrates" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mild episodes of hypoglycaemia usually can be treated with oral carbohydrates.

Hipoglikemię o małym nasileniu zwykle można leczyć węglowodanami podawanymi doustnie.

Eat a meal or snack containing carbohydrates within 10 minutes of the injection.

Nale y spo y posiłek lub przek sk zawieraj c w glowodany w ci gu 10 minut od wstrzykni cia.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. carbohydrates.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Jak działa preparat Omnitrope?

These reactions are mostly mild and easily handled through intake of carbohydrates.

Objawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmując

These were generally mild in nature and easily handled by intake of carbohydrates when necessary.

Objawy te były z reguły łagodne i łatwo ustępowały po przyjęciu węglowodanów.

Somatropin is a potent metabolic hormone of importance for the metabolism of lipids, carbohydrates and proteins.

Somatropina jest silnie działającym hormonem, który odgrywa istotną rolę w metabolizmie lipidów, węglowodanów i białek.

An injection or infusion should be followed within 30 minutes by a meal or snack containing carbohydrates.

Wstrzykni cia lub wlewy powinny by wykonane do 30 minut przed planowanym posiłkiem lub przek sk zawieraj c w glowodany.

you lose carbohydrates due to vomiting or diarrhoea,

Objawy ostrzegawcze hiperglikemii

Upon regaining consciousness, administration of oral carbohydrates is recommended for the patient in order to prevent a relapse.

Po odzyskaniu przytomności przez pacjenta zaleca się doustne podanie węglowodanów, aby zapobiec nawrotowi hipoglikemii.

It promotes growth during childhood and adolescence, and also acts on the way the body handles proteins, fat and carbohydrates.

Pobudza on wzrost w okresie dzieciństwa i dojrzewania, wpływa także na gospodarkę białkową. tłuszczową i węglowodanową organizmu.

It promotes growth during childhood and adolescence, and also acts on the way the body handles proteins, fat and carbohydrates.

Pobudza on wzrost w okresie dzieciństwa i dojrzewania, wpływa także na gospodarkę białkową, tłuszczową i węglowodanową organizmu.

If you have type 1 diabetes (insulin dependent diabetes mellitus), do not stop your insulin and continue to get enough carbohydrates.

Pacjenci z cukrzycą typu 1 (cukrzyca insulinozależna) powinni przyjmować dostateczną ilość węglowodanów i kontynuować leczenie insuliną.

Should these symptoms occur, adequate action should be taken to correct the low blood glucose (oral carbohydrates).

W razie wystąpienia takich dolegliwości należy podjąć odpowiednie działania w celu znormalizowania niskiego poziomu glukozy (doustne podanie węglowodanów).

It promotes growth during childhood and adolescence, and also acts on the way the body handles proteins, fat and carbohydrates.

Hormon ten pobudza wzrost w okresie dzieciństwa i dorastania, jak również ma wpływ na sposób wykorzystywania białek, tłuszczów i węglowodanów przez organizm.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.