Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Cancer"

 

"Cancer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 812

Cancer {rzeczownik}

Cancer {rzecz.} [astron.] (też: Crab, Cnc)

Rak {m.} [astron.]

But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.

Ale rak tego psa jest dość nadzwyczajny, ponieważ jest rozsiany na całym świecie.

The problem is that, in cancer, there isn't something else that's inside of you.

Problem jest w tym, że rak, nie jest czymś z zewnątrz, co dostało się do organizmu.

At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.

Obecnie rak jest drugą co do częstotliwości przyczyną zgonów i chorób w Europie.

Non-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):

Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.

Madam President, cancer, as many know, is not necessarily an incurable disease.

Pani przewodnicząca! Jak powszechnie wiadomo, rak nie musi być chorobą nieuleczalną.

cancer {rzeczownik}

cancer {rzecz.} [med.]

rak {m.} [med.]

But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.

Ale rak tego psa jest dość nadzwyczajny, ponieważ jest rozsiany na całym świecie.

The problem is that, in cancer, there isn't something else that's inside of you.

Problem jest w tym, że rak, nie jest czymś z zewnątrz, co dostało się do organizmu.

At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.

Obecnie rak jest drugą co do częstotliwości przyczyną zgonów i chorób w Europie.

Non-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):

Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.

Madam President, cancer, as many know, is not necessarily an incurable disease.

Pani przewodnicząca! Jak powszechnie wiadomo, rak nie musi być chorobą nieuleczalną.

cancer {rzecz.} [med.] (też: carcinoma, malignant neoplasm)

If you are a patient with cancer these PBPCs will be removed from your blood and returned after your chemotherapy and/ or radiotherapy.

Jeśli pacjent ma nowotwór złośliwy, te komórki PBPC są usuwane z krwi pacjenta, a następnie ponownie podawane po chemioterapii i (lub) radioterapii.

Malignancies During clinical trials, there was a numerical imbalance in cancers arising in the Xolair treatment group compared with the control group.

Nowotwory złośliwe Podczas badań klinicznych obserwowano różnice w liczbie przypadków raka w grupie gdzie podawano preparat Xolair w porównaniu z grupą kontrolną.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Cancer":

Synonimy (angielski) dla "cancer":

 

Podobne tłumaczenia

"Cancer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Cancer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.

W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.

More women die from the aggression directed against them than die from cancer.

Więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji niż umiera na raka.

The study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.

W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.

Methotrexate is used to treat a number of diseases, including some types of cancer.

Metotreksat stosuje się w leczeniu wielu chorób, w tym niektórych typów nowotworów.

And chemicals are implicated in 86% of cancer-related occupational illnesses.

Chemikalia są również odpowiedzialne za 86% chorób zawodowych związanych z rakiem.

You know, in the mid-1850's in France, they started to describe cancer by body part.

W latach 1850. ~~~ we Francji zaczęto opisywać nowotwory poprzez części ciała.

Fight against breast cancer in the European Union (written declaration): see Minutes

Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie): patrz protokół

It belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.

Lek należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „ antymetabolitami ”.

It belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.

Należy on do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „ antymetabolity ”.

Atriance belongs to a group of medicines used to treat some types of cancer.

Atriance należy do grupy leków stosowanych w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów.

And this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.

A to okazuje się jednym z najważniejszych mechanizmów obronnych przeciwko rakowi.

In fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.

W rzeczywistości, w naszych ciałach powstają takie mikroskopijne nowotwory cały czas.

When injected, the radiolabelled compound binds to malignant cancer tissue.

Po podaniu dożylnym wyznakowany radioizotopem preparat łączy się z tkanką nowotworową.

person with cancer or who is taking medicines that may weaken the immune system.

nowotworową lub przyjmującą leki, które mogą osłabić układ immunologiczny.

MIRCERA is not approved for the treatment of anaemia in patients with cancer.

MIRCERA nie jest zarejestrowana do leczenia niedokrwistości u pacjentów z nowotworami.

If you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth

Środki stymulujące erytropoezę, w tym lek MIRCERA, u pacjentów z chorobą nowotworową

And now I have a sort of vested interest: I want to do it for prostate cancer.

I miałem w tym pewien własny interes: Chciałem zająć się walką z prostatą.

If you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth

Jeśli lekarz podejrzewa lub potwierdził obecność tych przeciwciał we krwi, nie można

If you have severe breathing problems at rest due to your cancer or if you need oxygen

jeśli występują spoczynkowe zaburzenia oddechowe spowodowane chorobą nowotworową lub

Overexpression of HER2 is observed in 20 %-30 % of primary breast cancers.

Nadekspresja HER2 występuje w 20- 30 % przypadków pierwotnych nowotworów piersi.
 

Wyniki z forum

"Cancer" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.