Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Cancer"

 

"Cancer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 631

Cancer {rzeczownik}

Cancer {rzecz.} [astron.] (też: Crab, Cnc)

Rak {m.} [astron.]

At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.

Obecnie rak jest drugą co do częstotliwości przyczyną zgonów i chorób w Europie.

Non-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):

Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.

Madam President, cancer, as many know, is not necessarily an incurable disease.

Pani przewodnicząca! Jak powszechnie wiadomo, rak nie musi być chorobą nieuleczalną.

We're still not curing enough patients -- it's the most disfiguring cancer.

Nie uzdrawiamy wystarczającej ilości pacjentów -- to najbardziej szpecący rak.

Pancreatic cancer (Tarceva administered concurrently with gemcitabine in study PA.3):

Rak trzustki (preparat Tarceva podawany równocześnie z gemcytabiną w badaniu PA. 3):

cancer {rzeczownik}

cancer {rzecz.} [med.]

rak {m.} [med.]

At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.

Obecnie rak jest drugą co do częstotliwości przyczyną zgonów i chorób w Europie.

Non-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):

Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.

Madam President, cancer, as many know, is not necessarily an incurable disease.

Pani przewodnicząca! Jak powszechnie wiadomo, rak nie musi być chorobą nieuleczalną.

We're still not curing enough patients -- it's the most disfiguring cancer.

Nie uzdrawiamy wystarczającej ilości pacjentów -- to najbardziej szpecący rak.

Pancreatic cancer (Tarceva administered concurrently with gemcitabine in study PA.3):

Rak trzustki (preparat Tarceva podawany równocześnie z gemcytabiną w badaniu PA. 3):

cancer {rzecz.} [med.] (też: carcinoma, malignant neoplasm)

Malignancies During clinical trials, there was a numerical imbalance in cancers arising in the Xolair treatment group compared with the control group.

Nowotwory złośliwe Podczas badań klinicznych obserwowano różnice w liczbie przypadków raka w grupie gdzie podawano preparat Xolair w porównaniu z grupą kontrolną.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Cancer":

Synonimy (angielski) dla "cancer":

 

Podobne tłumaczenia

"Cancer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Cancer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.

W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.

You know, in the mid-1850's in France, they started to describe cancer by body part.

W latach 1850. ~~~ we Francji zaczęto opisywać nowotwory poprzez części ciała.

It belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.

Lek należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „ antymetabolitami ”.

It belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.

Należy on do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „ antymetabolity ”.

Atriance belongs to a group of medicines used to treat some types of cancer.

Atriance należy do grupy leków stosowanych w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów.

And this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.

A to okazuje się jednym z najważniejszych mechanizmów obronnych przeciwko rakowi.

In fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.

W rzeczywistości, w naszych ciałach powstają takie mikroskopijne nowotwory cały czas.

One European in three will be diagnosed with cancer during their lifetime.

W ciągu całego życia u co trzeciego Europejczyka diagnozuje się chorobę nowotworową.

Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.

Nowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.

Cancer-related mortality has increased worryingly in comparison to the rest of the EU.

W porównaniu z resztą UE niepokojąco wzrosła tu śmiertelność z powodu nowotworów.

person with cancer or who is taking medicines that may weaken the immune system.

nowotworową lub przyjmującą leki, które mogą osłabić układ immunologiczny.

MIRCERA is not approved for the treatment of anaemia in patients with cancer.

MIRCERA nie jest zarejestrowana do leczenia niedokrwistości u pacjentów z nowotworami.

However, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.

Jednak jest możliwość zapobiec rakowi i ograniczyć jego skutki w ok. 30 %.

If you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth

Środki stymulujące erytropoezę, w tym lek MIRCERA, u pacjentów z chorobą nowotworową

If you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth

Jeśli lekarz podejrzewa lub potwierdził obecność tych przeciwciał we krwi, nie można

If you have severe breathing problems at rest due to your cancer or if you need oxygen

jeśli występują spoczynkowe zaburzenia oddechowe spowodowane chorobą nowotworową lub

Overexpression of HER2 is observed in 20 %-30 % of primary breast cancers.

Nadekspresja HER2 występuje w 20- 30 % przypadków pierwotnych nowotworów piersi.

In Europe, one in three people will develop cancer during their lifetime.

W ciągu całego życia u co trzeciej osoby w Europie diagnozuje się chorobę nowotworową.

Dynepo is not indicated for the management of anaemia associated with cancer. a in

Nie zaleca się stosowania produktu Dynepo do leczenia anemii związanej z nowotworem. ec

Well this is a question which fascinated Chester Southam, a cancer doctor in the 1950s.

To pytanie fascynowało Chestera Southama, lekarza onkologa w latach 50. XX wieku.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.