Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "can a"

Tłumaczenie

"can a" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o canoe, canny, to can, Kenny, keen?
Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"can a" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "can a" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The sluggard is wiser in his own conceit Than seven men that can render a reason.

Leniwiec zda się sobie być mędrszym, niżeli siedm odpowiadających z rozsądkiem.

And the lagoon was surrounded by palm trees, as you can see, and a few mangrove.

Laguna otoczona była palmami, Laguna otoczona była palmami i kilkoma namorzynami.

In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

At the same time, trends in population can be made a more positive phenomenon.

Jednocześnie można sprawić, by trendy demograficzne były zjawiskiem pozytywnym.

In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.

Jeśli jest ono produktem przemysłowym, można go kupażować, jak winną Coca-Colę.

There is nothing better than when a family can eat at least one meal together.

Dobrze, jeżeli rodzina może wspólnie spożyć co najmniej jeden posiłek dziennie.

Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region.

Wreszcie, Indie można postrzegać jako promotora pokoju i stabilności w regionie.

You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.

Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.

I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.

Rzeczywiście uważam, że możemy znaleźć zasadniczą linię porozumienia w tej kwestii.

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

We in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.

My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.

In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.

W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.

You can assign a visibility option to a doc and share with people in just one step.

Możesz w prosty sposóbokreślić opcję widoczności dokumentu i udostępnić go innym.

In that way, we can together establish a high standard at the European level.

W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.

Only by doing so can we ensure a less uncertain future for the younger generations.

Tylko w ten sposób możemy zapewnić młodszym pokoleniom pewniejszą przyszłość.

The uptake of medicated feed by animals can be altered as a consequence of illness.

Pobieranie paszy leczniczej przez zwierzęta może ulec zmianie w czasie choroby.

I knew that eating a mere hamburger a day can increase my risk of dying by a third.

Wiedziałem, że jeden hamburger dziennie zwiększa ryzyko śmierci o jedną trzecią .

Take a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.

Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dbać o swoją pozycję, zachować zimną krew, niepotrzebnie się trudzić, prowodyr, wsadzić kogoś do więzienia

Podobne słowa

campground · camphor · camping · camps · campsite · campsites · campus · Campylobacter · camshaft · can · can-a · can-can · can't · Canaan · Canada · Canadian · canal · canapé · canard · Canaries · canary

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.