Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "camp"

 

"camp" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-45 z 238

camp {rzeczownik}

camp {rzecz.}

obóz {m.}

Camp Two, another 2,000 feet higher up, what's called the Western Cwm.

Obóz drugi, kolejne ponad 600m w górę, przez dolinę zwaną Kotłem Zachodnim.

The year is 1998, the place is a prison camp for Tutsi refugees in Congo.

Jest rok 1998, miejsce to obóz więzienny dla uchodźców Tutsi w Kongo.

It takes two days to climb it, so you put the camp halfway through.

Wspinaczka zajmuje 2 dni. ~~~ Więc w połowie drogi rozbija się obóz.

The southern camp must realise that China's rise has consequences.

Obóz południowy musi zdać sobie sprawę z tego, że wzrost Chin ma swoje konsekwencje.

Some years ago I visited a refugee camp in Azerbaijan close to the border with Iran.

Kilka lat temu odwiedziłem obóz dla uchodźców w Azerbejdżanie, położony blisko granicy z Iranem.

camp {rzecz.} (też: supply train)

tabor {m.}

camp {rzecz.} (też: bivouac, camping)

biwak {m.}

I bet most of us have experienced at some point the joys of less: college -- in your dorm, traveling -- in a hotel room, camping -- rig up basically nothing, maybe a boat.

Założę się, doświadczyliście kiedyś radości z posiadania małego dobytku, na studiach: w akademiku, podróżując: w pokoju hotelowym, na biwaku: robiło się coś z niczego, nawet łódkę.

camp {przymiotnik}

camp {przym.} [pej.]

teatralny {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pot.] (też: wet, swishy)

zniewieściały {przym. m.} [pej.]

camp (in bad taste) {przym.} [pej.] (też: trashy, worthless, tawdry, kitschy)

kiczowaty {przym. m.}

camp {przym.} [pej.]

nienaturalny {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pej.]

afektowany {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pot.]

pedziowaty {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pej.]

camp {przym.} [pej.]

kabotyński {przym. m.} [pej.]

to camp {czasownik}

to camp [camped|camped] {czas.} (też: to bivouac)

biwakować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "camp":

 

Podobne tłumaczenia

"camp" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "camp" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.

Więzienie w Zatoce Guantánamo stanowi odzwierciedlenie tej tragicznej sytuacji.

The residents of Camp Ashraf are protected persons under the Geneva Convention.

Osoby przebywające w obozie Ashraf podlegają ochronie na mocy konwencji genewskiej.

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.

Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

Today, we are discussing a very important urgent resolution on Camp Ashraf.

Dzisiaj dyskutujemy nad bardzo ważną i pilną rezolucją dotyczącą obozu Ashraf.

Mr de Villiers, I do not want to pit the 'yes' camp against the 'no' camp.

Panie pośle de Villiers, nie chciałbym rozstawiać dwóch obozów "za” i "przeciw”.

Their prospects involve either life in a camp or lead-polluted Mitrovica.

Ich perspektywy to albo życie w obozie, albo w zanieczyszczonej ołowiem Mitrovicy.

Several thousand opponents of the Ayatollahs' regime are currently held in Camp Ashraf.

W Iraku, w obozie Aszraf, przebywa kilka tysięcy przeciwników reżimu ajatollahów.

But, first of all, we call on the Iraqi Government to lift the blockade of Camp Ashraf.

Przede wszystkim jednak wzywamy rząd iracki do zniesienia blokady obozu Ashraf.

We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.

Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.

Recently, Die Welt wrote that Majdanek was a Polish concentration camp.

Ostatnio Die Welt informował, że Majdanek był polskim obozem koncentracyjnym.

Mental and physical pressure is used to force the members to stay in this camp.

Do zmuszania członków do pozostania w obozie stosowana jest presja psychiczna i fizyczna.

In short, this is about the individual human rights of the people in Camp Ashraf.

Podsumowując, chodzi tu o indywidualne prawa człowieka w obozie Ashraf.

Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:

Będziecie też mieli miejsce za obozem, gdzie będziecie wychodzili na potrzebę przyrodzoną;

It is hard to overemphasise how important the Camp David accords are to Israel's security.

Trudno jest przecenić znaczenie porozumień z Camp David dla bezpieczeństwa Izraela.

But I challenge you to do what we did, go to the al-Hol camp in Syria.

Powinien Pan jednak zrobić to, co my - udać się do obozu al-Hol w Syrii.

The political stalemate between Hamas and Fatah and the President Abu Mazen camp continues.

Trwa polityczny pat między Hamasem a Fatahem i obozem prezydenta Abu Mazena.

And the cloud of Jehovah was over them by day, when they set forward from the camp.

A obłok Pański szedł nad nimi we dnie, gdy się ruszali z stanowiska.

At the same time, I would like to welcome the victory won by the pro-Europe camp in Ireland.

Jednocześnie chciałbym pogratulować zwycięstwa proeuropejskiemu stronnictwu w Irlandii.

In the countries of the former Communist camp, the principle of non-intervention was supreme.

W krajach byłego bloku komunistycznego nadrzędna była zasada nieinterwencji.

And I worked on this Permian extinction, camping by this Boer graveyard for months at a time.

Byłem szczęściarzem, bo mogłem ujrzeć zmiany, jakie zachodziły w Południowej Afryce co roku.
 

Wyniki z forum

"camp" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.