Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "camp"

 

"camp" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-45 z 222

camp {rzeczownik}

camp {rzecz.}

obóz {m.}

Camp Two, another 2,000 feet higher up, what's called the Western Cwm.

Obóz drugi, kolejne ponad 600m w górę, przez dolinę zwaną Kotłem Zachodnim.

The year is 1998, the place is a prison camp for Tutsi refugees in Congo.

Jest rok 1998, miejsce to obóz więzienny dla uchodźców Tutsi w Kongo.

It takes two days to climb it, so you put the camp halfway through.

Wspinaczka zajmuje 2 dni. ~~~ Więc w połowie drogi rozbija się obóz.

The southern camp must realise that China's rise has consequences.

Obóz południowy musi zdać sobie sprawę z tego, że wzrost Chin ma swoje konsekwencje.

Some years ago I visited a refugee camp in Azerbaijan close to the border with Iran.

Kilka lat temu odwiedziłem obóz dla uchodźców w Azerbejdżanie, położony blisko granicy z Iranem.

camp {rzecz.} (też: supply train)

tabor {m.}

camp {rzecz.} (też: bivouac, camping)

biwak {m.}

I bet most of us have experienced at some point the joys of less: college -- in your dorm, traveling -- in a hotel room, camping -- rig up basically nothing, maybe a boat.

Założę się, doświadczyliście kiedyś radości z posiadania małego dobytku, na studiach: w akademiku, podróżując: w pokoju hotelowym, na biwaku: robiło się coś z niczego, nawet łódkę.

camp {przymiotnik}

camp {przym.} [pej.]

teatralny {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pej.]

nienaturalny {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pot.] (też: wet, swishy)

zniewieściały {przym. m.} [pej.]

camp (in bad taste) {przym.} [pej.] (też: trashy, worthless, tawdry, kitschy)

kiczowaty {przym. m.}

camp {przym.} [pej.]

afektowany {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pot.]

pedziowaty {przym. m.} [pej.]

camp {przym.} [pej.]

camp {przym.} [pej.]

kabotyński {przym. m.} [pej.]

to camp {czasownik}

to camp [camped|camped] {czas.} (też: to bivouac)

biwakować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "camp":

 

Podobne tłumaczenia

"camp" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "camp" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.

Więzienie w Zatoce Guantánamo stanowi odzwierciedlenie tej tragicznej sytuacji.

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.

Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

We know our history: more than 500 000 Roma were killed in the death camps.

Znamy naszą historię: ponad 500 000 Romów zostało zabitych w obozach śmierci.

In some camps, more than 1 000 people are dying every week, mainly of dysentery.

W niektórych obozach co tydzień umiera ponad 1 000 ludzi, głównie w wyniku czerwonki.

We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.

Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.

Thailand hosts approximately 140 000 refugees in nine camps along the border.

Tajlandia gości około 140 000 uchodźców w dziewięciu obozach na granicy.

Due to the lack of security there, more and more people are seeking refuge in the camps.

W związku z brakiem bezpieczeństwa coraz więcej osób poszukuje schronienia w obozach.

It is also important that international standards be respected in these temporary camps.

Również w tych tymczasowych obozach powinny być przestrzegane międzynarodowe standardy.

Recently, Die Welt wrote that Majdanek was a Polish concentration camp.

Ostatnio Die Welt informował, że Majdanek był polskim obozem koncentracyjnym.

More than 400 000 refugees and displaced persons are hosted in camps in this border area.

Ponad 400 000 uchodźców oraz przesiedleńców w obozach w strefie granicznej.

Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:

Będziecie też mieli miejsce za obozem, gdzie będziecie wychodzili na potrzebę przyrodzoną;

This situation occurs especially in refugee camps, but not only there.

Do takich sytuacji dochodzi zwłaszcza w obozach uchodźców, lecz nie tylko tam.

The political stalemate between Hamas and Fatah and the President Abu Mazen camp continues.

Trwa polityczny pat między Hamasem a Fatahem i obozem prezydenta Abu Mazena.

There is a danger that tensions between the two camps will intensify.

Istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie do eskalacji napięcia pomiędzy dwoma obozami.

And the cloud of Jehovah was over them by day, when they set forward from the camp.

A obłok Pański szedł nad nimi we dnie, gdy się ruszali z stanowiska.

At the same time, I would like to welcome the victory won by the pro-Europe camp in Ireland.

Jednocześnie chciałbym pogratulować zwycięstwa proeuropejskiemu stronnictwu w Irlandii.

In the countries of the former Communist camp, the principle of non-intervention was supreme.

W krajach byłego bloku komunistycznego nadrzędna była zasada nieinterwencji.

I am also pleased that we continue to say 'no' to refugee camps outside the EU.

Cieszę się też, że nadal sprzeciwiamy się obozom uchodźców poza UE.

Afterwards, the players met with repression, and they were held in forced labour camps.

Sportowców spotkały po tym występie represje. Przetrzymywano ich w obozach pracy przymusowej.

The burden of proof now lies in the camp of the Member States and of non-European backers.

Ciężar dowodowy leży teraz po stronie państw członkowskich, a nie pozaeuropejskich stronników.
 

Wyniki z forum

"camp" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.