Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "busy"

 

"busy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 112

busy {przymiotnik}

busy {przym.} (też: occupied, engaged)

zajęty {przym. m.}

Besides, he is very busy now

Poza tym jest teraz bardzo zajęty.

Mr President, Commissioner Damanaki, you are indeed having a busy evening since we have already met in the Fisheries Committee.

Panie przewodniczący, pani komisarz Damanaki! Ma pani naprawdę zajęty wieczór, ponieważ mieliśmy już spotkanie w Komisji Rybołówstwa.

Too busy to go have fun?

Zbyt zajęty, by się zabawić?

he's busy as can be; ♫

♫ jest wiecznie zajęty

Well the good news is that the developing world, but frankly, the whole world, is busy building, and starting to build, nuclear reactors.

Na szczęście jest dobra wiadomość: rozwijający się świat, a tak naprawdę cały świat, jest zajęty budową lub zaczyna budować reaktory atomowe.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "busy":

 

Podobne tłumaczenia

"busy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "busy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The seventh session will take place next month and it will be very busy.

Siódma sesja odbędzie się w przyszłym miesiącu i będzie bardzo intensywna.

They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy.

Niech nauczy jak gotować zdrowe szybkie, smaczne i sezonowe posiłki dla tak zabieganych ludzi.

Unfortunately, I was unable to foresee in time how busy the roads were going to be.

Niestety nie mogłem przewidzieć, że na drogach będzie taki ruch.

Most of my day job keeps me busy funding my fantasies like FIRST and water and power ....

Nie narzekam na brak zajęć, ale uznałem, że muszę się tym zająć.

This is the breakdown product of the bedrock, that organisms are busy munching their way through.

Produkt rozpadu skały macierzystej, przez którą przegryzają się te organizmy.

Maybe you cannot hear me, as I see the Commissioner is busy.

Być może państwo mnie nie słyszą, ponieważ, jak widzę, pani komisarz jest zajęta.

Photos like this: construction going on along a busy road.

Fotografie takie jak ta: plac budowy obok ruchliwej drogi.

I can promise you that the coming weeks will be very busy.

Mogę państwu obiecać, że najbliższe tygodnie będą bardzo pracowite.

His parents are too busy to listen to his problems, and that's when he starts almost conjuring you up.

Rodzice nie mają czasu na słuchanie o jego problemach. ~~~ Wtedy wyczarowuje was.

There are signals that the Americans are busy drafting a CO2 emissions target which they want to table.

Są sygnały, że Amerykanie pracują nad projektem dotyczącym celu emisji CO2, który chcą przedłożyć.

At the moment, we in Europe are busy planting a transfer economy.

W Europie również krzewimy teraz gospodarkę transferową.

And as thy servant was busy here and there, he was gone.

Wtem gdy się sługa twój zabawił tem i owem, oto on zniknął.

In the same spirit, we will carry on our busy schedule of political contacts and technical exchanges.

W tym samym duchu będziemy nadal realizować napięty kalendarz spotkań politycznych i wymianę techniczną.

And I realize we're all busy people, so don't worry, you can do this on a lunch break.

Wiem, że wszyscy jesteśmy zapracowani, ale spokojnie, projekt można zrealizować podczas przerwy na lunch.

We are busy adopting regulations here in Parliament while the Member States are doing what they want.

Pracujemy tu w Parlamencie nad zatwierdzaniem przepisów, podczas gdy państwa członkowskie robią, co chcą.

One game, because he's busy going to your parent/ counselor meetings.

Bo w tym czasie musiał chodzić do szkolnego pedagoga.

She says, "Excuse me, I'm pissed off, and I know a few things, and we better get busy about them right now."

Mówi: "Wybacz, ale jestem wkurzona i wiem o kilku sprawach, którymi powinnyśmy się bezzwłocznie zająć".

Today, the European Union is busy transferring aid.

Dziś Unia ma ręce pełne roboty przelewając dotacje.

That is what is keeping us busy here this afternoon.

Tym właśnie zajmujemy się dzisiejszego popołudnia.

These are all over the planet Mars, and we're busy cataloguing them now.

Już puste, stają się siedliskiem wielu organizmów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

busser · bust · bust-up · bustard · busted · buster · bustier · bustle · bustling · busty · busy · busybody · busywork · but · butadiene · butane · butaprost · butch · butcher · butcher's · butcher's-broom

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.