Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "busy"

 

"busy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 117

busy {przymiotnik}

busy {przym.} (też: occupied, engaged)

zajęty {przym. m.}

The Coca-Cola people are keeping me so busy I'm looking to take in a new partner.

Przez ludzi z Coca-Coli jestem tak zajęty że szukam partnera. a dlaczego?

This could be because your server is down or is busy and responding slowly.

Być może serwer został wyłączony lub jest zajęty i odpowiada powoli.

And while I was busy working -- I was working on these colliding worlds, in the day.

Zrobiłem to podczas gdy byłem zajęty pracą -- pracowałem wtedy nad tymi zderzającymi się światami.

Here's what happens: We're all busy. ~~~ Everyone's busy.

Oto co się dzieje: jesteśmy zajęci; każdy jest zajęty; kobieta jest zajęta.

Besides, he is very busy now

Poza tym jest teraz bardzo zajęty.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "busy":

 

Podobne tłumaczenia

"busy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "busy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Plants are busy making long chains of starches and glucose, right, out of CO2.

Rośliny zajęte są wytwarzaniem długich skrobiowych i glukozowych łańcuchów z CO2.

My older sister was busy torturing my parents, and they were busy torturing her.

Moja starsza siostra torturowała naszych rodziców, a oni byli zajęci torturowaniem jej.

The seventh session will take place next month and it will be very busy.

Siódma sesja odbędzie się w przyszłym miesiącu i będzie bardzo intensywna.

You seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.

Pan Poseł wydaje się być trochę zabiegany, ale zdążył w ostatniej chwili, aby zabrać głos.

These are people busy getting out of poverty just as fast as they can.

To są ludzie zajęci wydostawaniem się z niej tak szybko jak się da.

They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy.

Niech nauczy jak gotować zdrowe szybkie, smaczne i sezonowe posiłki dla tak zabieganych ludzi.

Most of my day job keeps me busy funding my fantasies like FIRST and water and power ....

Nie narzekam na brak zajęć, ale uznałem, że muszę się tym zająć.

Unfortunately, I was unable to foresee in time how busy the roads were going to be.

Niestety nie mogłem przewidzieć, że na drogach będzie taki ruch.

This is the breakdown product of the bedrock, that organisms are busy munching their way through.

Produkt rozpadu skały macierzystej, przez którą przegryzają się te organizmy.

Maybe you cannot hear me, as I see the Commissioner is busy.

Być może państwo mnie nie słyszą, ponieważ, jak widzę, pani komisarz jest zajęta.

Its university, with more than 50 000 students, contributes to the city’s busy cultural life.

Uniwersytet, na którym studiuje ponad 50 000 osób, jeszcze bardziej wzbogaca życie kulturalne miasta.

Photos like this: construction going on along a busy road.

Fotografie takie jak ta: plac budowy obok ruchliwej drogi.

His parents are too busy to listen to his problems, and that's when he starts almost conjuring you up.

Rodzice nie mają czasu na słuchanie o jego problemach. ~~~ Wtedy wyczarowuje was.

And then it crosses my mind, "But I'm a very busy woman!" (Laughter) "I don't have time for a stroke!"

Przejście przez pierwsze 3 cm tego stosu zajęło mi 45 minut.

Particular care must be taken in very busy shipping lanes.

Szczególną troskę poświęcić należy bardzo ruchliwym szlakom żeglugowym.

I can promise you that the coming weeks will be very busy.

Mogę państwu obiecać, że najbliższe tygodnie będą bardzo pracowite.

There are signals that the Americans are busy drafting a CO2 emissions target which they want to table.

Są sygnały, że Amerykanie pracują nad projektem dotyczącym celu emisji CO2, który chcą przedłożyć.

And as thy servant was busy here and there, he was gone.

Wtem gdy się sługa twój zabawił tem i owem, oto on zniknął.

At the moment, we in Europe are busy planting a transfer economy.

W Europie również krzewimy teraz gospodarkę transferową.

In the same spirit, we will carry on our busy schedule of political contacts and technical exchanges.

W tym samym duchu będziemy nadal realizować napięty kalendarz spotkań politycznych i wymianę techniczną.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

busser · bust · bust-up · bustard · busted · buster · bustier · bustle · bustling · busty · busy · busybody · but · butane · butch · butcher · butcher's · butcherly · butchery · butler · butt

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.