Search for the most beautiful word
discipleship
helper cell

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bullfighting"

 

"bullfighting" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-10 z 10

bullfighting {rzeczownik}

bullfighting {rzecz.} (też: bullfight)

corrida {f.}

bullfighting {rzecz.} (też: bullfight)

bullfight {rzeczownik}

bullfight {rzecz.} (też: bullfighting)

corrida {f.}

bullfight {rzecz.} (też: bullfighting)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bullfighting":

Synonimy (angielski) dla "bullfight":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bullfighting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Sometimes we also kill them where there is no economic reason - for sport, such as hunting, or for entertainment, such as in bullfighting.

Zabijamy je też czasem bez potrzeby gospodarczej, dla sportu, jakim jest łowiectwo, dla rozrywki, np. podczas corridy.

I await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.

Czekam na dzień, kiedy Stany Zjednoczone lub Australia uświadomią sobie fakt praktykowania walk byków w Hiszpani oraz polowań na łosie w Finlandii.

In particular, the EPLP does not support subsidising the production of tobacco; bullfighting; new funds for dairy, sheep and goats and funds for publicising the CAP.

W szczególności nie popierają oni dotowania produkcji tytoniu, walk byków, nowych środków dla mleczarstwa, hodowli owiec i kóz ani funduszy na promowanie WPR.

The Danish Liberal Party also voted against a statement that prevents the payment of a special male bovine premium for bulls used for bullfighting.

Duńska Partia Liberalna głosowała również przeciwko oświadczeniu uniemożliwiającemu wypłatę specjalnych premii wołowych w przypadku byków wykorzystywanych do walk byków.

It is also a scandal that the EU budget should be used to support bullfighting, which is a tradition I do not consider to be compatible with modern values and animal rights.

Skandalem jest również to, że z budżetu UE ma być finansowana promocja walk byków, które według mnie są tradycją sprzeczną z nowoczesnymi wartościami i prawami zwierząt.

Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.

Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: równonóg, Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył przewód sądowy za co należą sie gratulacje., Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo , rozziew, wychwalać

Podobne słowa

bull-fight · bull's · bulldog · bulldozer · bullet · bulletin · bulletins · bulletproof · bullets · bullfight · bullfighting · bullfights · bullfinch · bullfrog · bullhead · bullheaded · bullheadedness · bullhorn · bullied · bullies · bullion

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.