Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bullet"

 

"bullet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 62

bullet {rzeczownik}

bullet {rzecz.} (też: ball, crutch, globe, boule)

kula {f.}

they said, "A bullet doesn't distinguish between a Muslim and a Christian."

mówiły "Kula nie zna różnicy pomiędzy Muzułmanem a Chrześcijaninem."

This is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States.

Ta kula pochodzi od dużej firmy produkującej amunicje w Stanach.

And what we've done is that we've turned the bullet into a light source, so that bullet is actually shining, and it makes it really easy to find these fragments.

Za pomocą oprogramowania sprawiliśmy, że kula zmieniła się w źródło światła, widać jak świeci dzięki czemu bardzo łatwo odnaleźć można jej fragmenty.

(EL) Mr President, a bullet fired by a policeman which killed a fifteen-year-old boy was the cause of the events which have taken place in Athens over recent days.

(EL) Panie przewodniczący! Przyczyną wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach, w Atenach była kula wystrzelona przez policjanta, która śmiertelnie raniła piętnastoletniego chłopca.

We could hear in the air the bullets passing.

W powietrzu świstały przelatujące kule.

bullet {rzecz.}

pocisk {m.}

The fatal bullet set off demonstrations by young people throughout the country which were unprecedented in Greece.

Ten śmiertelny pocisk zapoczątkował w całym kraju demonstracje młodych ludzi na niespotykaną dotąd w Grecji skalę.

Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.

Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.

They have got quite enough to think about dodging bullets, without becoming part-time market-gardeners.

Mają sporo do przemyślenia, uciekając przed pociskami i niepotrzebne im zatrudnienie na pół etatu w charakterze ogrodników działek warzywnych.

bullet {rzecz.} (też: ball, slug)

kulka (pocisk) {f.}

bullet {rzecz.} [sport.]

nabój {m.} [sport.]

bullet {rzecz.} [komp.]

wypunktowanie {n.} [komp.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bullet":

 

Podobne tłumaczenia

"bullet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bullet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Direct investments are by no means the magic bullet they are made out to be.

Bezpośrednie inwestycje zdecydowanie nie są taką lokomotywą, za jaką mają uchodzić.

The belief is that we have this silver bullet which will change everything.

Istnieje wiara, iż mamy do dyspozycji panaceum, które wszystko zmieni.

His request for the use of a bullet-proof car had been denied by the Pakistani authorities.

Władze Pakistanu odmówiły przydzielenia mu kuloodpornego samochodu.

There is no magic bullet to turn around the European Union economy.

Nie ma żadnego cudownego lekarstwa, które pozwoliłoby odwrócić losy gospodarki Unii Europejskiej.

So the bullet point -- sorry, I never do a suit, so I knew that I was going to take this off.

A, co najważniejsze -- przepraszam, nigdy nie noszę garnituru, wiedziałem, że będę musiał to zdjąć.

Mr President, allow me to make my points in bullet points.

Panie przewodniczący! Chciałbym przedstawić moje spostrzeżenia w kilku krótkich punktach.

But as we found out with addressing CO2 issues, and also fossil fuels, there is no one silver bullet.

Jak już się jednak przekonaliśmy przy kwestii CO2, czy paliw kopalnych, nie ma jednego złotego środka.

There is not one single magic bullet solution to all of this.

Nie ma jednego magicznego rozwiązania całej tej sytuacji.

Our good friend Chris has about a six percent -- but with a bullet, I might add.

Nasz dobry znajomy Chris około 6% -- wciąż niezwyciężony.

However, where this is concerned, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.

Lecz jeśli o to chodzi, lepiej przeciąć ten wrzód już teraz, zamiast męczyć się z nim w nieskończoność.

In a democracy, politics must be conducted through the ballot box, not with bullets and bombs.

W państwie demokratycznym politykę należy realizować poprzez urny wyborcze, a nie za pomocą kul i bomb.

In the remaining time available to me, I can simply make some bullet points.

W pozostałym czasie, z którego mogę skorzystać, chciałbym po prostu podnieść kilka zasadniczych kwestii.

So, you know, our great -- these wonderful long bullet points, a whole list of things, you know -- good!

Więc wiecie, punktatory, długie, wspaniałe punkty, całe listy- dobrze!

(DE) Madam President, Mr Almunia, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.

(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Musimy teraz chwycić byka za rogi, zamiast przedłużać agonię.

Citizens spoke out against an oppressive regime which has used bullets and killed its youth.

Obywatele otwarcie wystąpili przeciwko represyjnemu reżimowi, który użył kul, aby zabijać swoją młodzież.

It is true that there is no silver bullet, there is no magical solution or panacea for unemployment in Europe.

To prawda, że nie ma srebrnej kuli, nie ma żadnego magicznego rozwiązania ani panaceum na bezrobocie w Europie.

For both tablet and phone, complex formatting like bullets and tables will be preserved.

Zarówno na tablecie, jak i na telefonie złożone formatowanie, np. listy punktowane i tabele, zostanie zachowane.

So, it looks like Chile dodged two bullets.

Wygląda na to, że w Chile rozwiązano dwa problemy.

Even better than short bullet points are no bullet points.

Jeszcze lepiej jest w ogóle ich nie mieć.

How many bullet points or headlines does Steve Jobs use?

Ilu punktów czy tytułów używa Steve Jobs?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

bulimia · bulk · bulkhead · bulky · Bull · bull-eye · bull-fight · bull's · bulldog · bulldozer · bullet · bulletin · bulletins · bulletproof · bullets · bullfight · bullfighting · bullfights · bullfinch · bullfrog · bullhead

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.