Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "brace"

 

"brace" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-39 z 39

brace {rzeczownik}

brace {rzecz.} [Bryt.] (też: braces)

brace {rzecz.}

sfora {f.}

brace {rzecz.} [komp.] (też: curly brace)

nawias klamrowy {m.} [komp.] [zł.]

to brace {czasownik}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to tighten, to string)

napiąć {czas.}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to flex, to stretch, to wind up, to string)

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to buttress, to prop up)

podpierać {czas.}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to buttress, to prop up)

podeprzeć {czas.}

to brace [braced|braced] {czas.} [lotn.]

schować głowę między kolana (przed lądowaniem awaryjnym) {czas.} [lotn.]

to brace [braced|braced] {czas.} [lotn.]

chować głowę między kolana (przed lądowaniem awaryjnym) {czas.} [lotn.]

brak {rzeczownik}

lack {rzecz.}

brak {m.}

Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.

Największą przeszkodę stanowią problemy językowe, odległość oraz brak zaufania.

The lack of drinking water constitutes no less a threat than the lack of food.

Brak wody pitnej stwarza nie mniejsze zagrożenie dla zdrowia niż brak pożywienia.

The lack of a strategy to return ships to national colours is extremely dangerous.

Ogromnym zagrożeniem jest brak strategii powrotu statków pod narodowe bandery.

The lack of our commitment would send a negative signal to the Turkish people.

Brak zaangażowania z naszej strony byłby negatywną oznaką dla narodu tureckiego.

One reason is convergence - as we debated yesterday - or rather the lack thereof.

Jednym z nich jest konwergencja - jak mówiliśmy wczoraj - lub raczej jej brak.

absence of (sth) {rzecz.}

brak (czegoś) {m.}

The absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.

Brak ram prawnych zachęca do fałszerstwa, które jest formą przestępczości zorganizowanej.

Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.

Brak konkurencji szkodzi bezpośrednio konsumentom jak również gospodarce.

But the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!

Ale przecież całkowity brak kontroli nad tym zwiększaniem ruchu lotniczego to oczywistość!

One of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.

Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.

However, we know full well that this is almost impossible in the absence of a legal basis.

Wiemy jednak doskonale, że jest to prawie niemożliwe ze względu na brak podstawy prawnej.

absence {rzecz.}

brak {m.} (też: absencja, nieobecność)

We will feel her absence until we perhaps negotiate this patent some time in the future.

Odczujemy jej brak, kiedy w przyszłości podejmiemy negocjacje w tej dziedzinie.

The absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.

Brak ram prawnych zachęca do fałszerstwa, które jest formą przestępczości zorganizowanej.

Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.

Brak konkurencji szkodzi bezpośrednio konsumentom jak również gospodarce.

But the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!

Ale przecież całkowity brak kontroli nad tym zwiększaniem ruchu lotniczego to oczywistość!

One of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.

Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.

shortage {rzecz.}

brak {rzecz.} (też: niedostatek, niedobór)

(PL) Mr President, transplantology is suffering from a shortage of organs.

Panie Przewodniczący! Transplantologia cierpi na brak dostępnych organów.

The shortage of local continuing and vocational training is also a problem.

Brak lokalnego zawodowego i ciągłego kształcenia również stanowi problem.

A shortage of this gas will be far more serious than a surplus.

Brak tego gazu będzie miał o wiele poważniejsze skutki niż jego nadmiar.

Stand up for the small entrepreneurs: we have no shortage of labour; we have a shortage of employers.

Niech pan broni młodych przedsiębiorców - nie brak nam pracowników, brak nam pracodawców.

The organ shortage is all too often linked with organ trafficking.

Brak organów zbyt często wiąże się z handlem organami.

deficiency {rzecz.}

brak {m.}

It corrects the factor VIII deficiency and gives temporary control of the bleeding disorder.

Niweluje on brak czynnika VIII i przejmuje czasową kontrolę nad nieprawidłowym krwawieniem.

This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.

Brak ten boleśnie unaoczniła nam poważna katastrofa ekologiczna.

It corrects the factor VIII deficiency and gives temporary control of the bleeding disorder.

Preparat niweluje brak czynnika VIII i zapewnia czasową kontrolę nad nieprawidłowym krwawieniem.

Nonafact is used to replace the missing factor IX, it corrects the factor IX deficiency and gives temporary control of the bleeding disorder.

ReFacto stosuje się do zastąpienia brakującego czynnika IX, niweluje on brak czynnika IX i przejmuje czasową kontrolę nad nieprawidłowym krwawieniem.

The fact that there is no agreement through which common accreditation standards could be applied to the analysis of scientific evidence is a serious deficiency which must be corrected.

Brak porozumienia umożliwiającego stosowanie wspólnych norm akredytacji dla analiz dowodów naukowych to poważna luka, którą należy uzupełnić.

shortcoming {rzecz.}

brak {rzecz.} (też: niedociągnięcie, mankament)

scarcity {rzecz.}

brak {m.} (też: niedostatek, rzadkość)

dearth {rzecz.}

brak {m.} (też: niedostatek)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "brace":

Synonimy (polski) dla "brak":

 

Podobne tłumaczenia

"brace" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "brace" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?

Czy jesteśmy przygotowani na tę ponurą lecz realistyczną perspektywę?

These steel trusses, together with the interchange platforms, serve to brace the two office towers.

Wiązary są przymocowane do punktów węzłowych; pierwszą płytę łącznikową zainstalowano w lipcu 2011 r.

So I was bracing myself for the moment.

Stałem więc w blokach gotowy na tę chwilę.

All personnel, brace for shock wave!

Przygotować się na falę uderzeniową!

Brace yourselves. ~~~ Here it comes.

Zapnijcie pasy, bo teraz dopiero będzie jazda.

He says, "Brace for impact."

Powiedział: "Brace for impact." [proszę skulić się (w pozycji ochronnej) przed zderzeniem] Nie musiałem już więcej rozmawiać z obsługą.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

boyish · boylike · boys · Bożena · bozo · BPH · bpi · bps · bra · brabble · brace · braced · bracelet · bracer · braces · brachial · brachiopod · bracing · bracken · bracket · brackets

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.