Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bound"

 

"bound" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 388

bound {rzeczownik}

bound {rzecz.} (też: jump, hop, leap, heist)

skok {m.}

bound {rzecz.} (też: leap, pounce, caper)

sus {m.}

bound {przymiotnik}

bound {przym.} (też: assigned)

przypisany {przym. m.}

to bound {czasownik}

to bound [bounded|bounded] (bounce) {czas.} (też: to reverberate, to resile, to rebound, to stand out)

to bound [bounded|bounded] (bounce) {czas.} (też: to rebound)

odbić się {czas. zwr.}

to bind {czasownik}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to tie, to knot, to tie up, to join)

wiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to annex, to tie up, to join, to connect)

to bound (Infinitive)

łączyć (Bezokolicznik)

I bound (Present)

ja łączę (Czas teraźniejszy)

you bound (Present)

ty łączysz (Czas teraźniejszy)

we bound (Present)

my łączymy (Czas teraźniejszy)

you bound (Present)

wy łączycie (Czas teraźniejszy)

they bound (Present)

oni/one łączą (Czas teraźniejszy)

I bound (Simple past)

ja (m) łączyłem (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (m) łączyłeś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

on łączył (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (m) łączyliśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (m) łączyliście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

oni łączyli (Czas przeszły)

I bound (Simple past)

ja (f) łączyłam (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (f) łączyłaś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ona łączyła (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (f) łączyłyśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (f) łączyłyście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

one łączyły (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ono łączyło (Czas przeszły)

you bound (Imperative)

ty łącz (Tryb rozkazujący)

you bound (Imperative)

wy łączcie (Tryb rozkazujący)

bound (Past participle)

łączony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to connect, to join, to tie together)

związać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to rope, to tie up, to strike up, to set up)

zawiązać {czas.}

to bound (Infinitive)

zawiązać (Bezokolicznik)

I bound (Simple past)

ja (m) zawiązałem (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (m) zawiązałeś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

on zawiązał (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (m) zawiązaliśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (m) zawiązaliście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

oni zawiązali (Czas przeszły)

I bound (Simple past)

ja (f) zawiązałam (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (f) zawiązałaś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ona zawiązała (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (f) zawiązałyśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (f) zawiązałyście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

one zawiązały (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ono zawiązało (Czas przeszły)

you bound (Imperative)

ty zawiąż (Tryb rozkazujący)

you bound (Imperative)

wy zawiążcie (Tryb rozkazujący)

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to attach)

przywiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to attach)

to bind [bound|bound] {czas.}

oprawić {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to oblige, to commit, to obligate)

zobowiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.}

przewiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to strike up, to tie, to rope, to start)

to bound (Infinitive)

zawiązywać (Bezokolicznik)

I bound (Present)

ja zawiązuję (Czas teraźniejszy)

you bound (Present)

ty zawiązujesz (Czas teraźniejszy)

we bound (Present)

my zawiązujemy (Czas teraźniejszy)

you bound (Present)

wy zawiązujecie (Czas teraźniejszy)

they bound (Present)

oni/one zawiązują (Czas teraźniejszy)

I bound (Simple past)

ja (m) zawiązywałem (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (m) zawiązywałeś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

on zawiązywał (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (m) zawiązywaliśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (m) zawiązywaliście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

oni zawiązywali (Czas przeszły)

I bound (Simple past)

ja (f) zawiązywałam (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (f) zawiązywałaś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ona zawiązywała (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (f) zawiązywałyśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (f) zawiązywałyście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

one zawiązywały (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ono zawiązywało (Czas przeszły)

you bound (Imperative)

ty zawiązuj (Tryb rozkazujący)

you bound (Imperative)

wy zawiązujcie (Tryb rozkazujący)

bound (Past participle)

zawiązywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to frame, to case)

oprawiać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to wrap, to wrap up)

obwijać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.}

związywać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to around, to wrap, to wrap up)

obwinąć {czas.}

to bind [bound|bound] (book) {czas.}

broszurować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bound":

Synonimy (angielski) dla "bind":

 

Podobne tłumaczenia

"bound" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.

Chcę podkreślić, że struktura społeczna może wykraczać poza granice polityczne.

So the goal of the original game Zen Bound is to wrap a rope around a wooden form.

Celem oryginalnej gry Zen Bound jest obwiązanie liny wokół drewnianego kształtu.

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.

W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

And if she vowed in her husband's house, or bound her soul by a bond with an oath,

Ale ślub każdy wdowy, i odrzuconej którym by obowiązała duszę swoję, płatny będzie.

In this way, the institutions would be bound in the same way as the countries.

W ten sposób instytucje miałyby te same zobowiązania co poszczególne państwa.

Since doxazosin is strongly bound to plasma proteins dialysis is not indicated.

Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.

The volume of distribution is approximately 0.2 l/ kg for unbound perindoprilat.

EMEA 2005 Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0, 2 l/ kg.

As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.

W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.

The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).

Frakcja sitagliptyny zwi zana w sposób odwracalny z białkami osocza jest niska (38 %).

The volume of distribution is approximately 0.2 l/ kg for unbound perindoprilat.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0, 2 l/ kg.

This means that, in the European Union, we remain bound by the principle of unanimity.

Oznacza to, że w Unii Europejskiej nadal obowiązuje zasada jednomyślności.

saying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.

Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się.

Such as sat in darkness and in the shadow of death, Being bound in affliction and iron,

Którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, ściśnieni będąc nędzą i żelazem,

As a defender of civil rights, I am bound to be opposed to this decision.

Jako obrońca praw obywatelskich jestem zobowiązany sprzeciwić się tej decyzji.

Public opinion would be bound to treat such a caveat with great cynicism.

Opinia publiczna musiałaby potraktować takie zastrzeżenie jako olbrzymi cynizm.

The Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.

Wytyczne te są dla Komisji wiążące, jeśli chodzi o metodę ustalania wysokości grzywien.

We are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.

Zawsze kierujemy się uczciwością we wszystkich sprawach, w tym i w tej, pani baronesso.

And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.

Także wszelkie naczynie odkryte, które by nie miało nakrycia na sobie, nieczyste będzie.

We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.

Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.

Olanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.

Olanzapina w osoczu wi e si głównie z albuminami oraz α1- kwa n glikoprotein.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.