Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bolt"

 

"bolt" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 40

bolt {rzeczownik}

bolt {rzecz.}

śruba (wkręt) {f.} [pot.]

bolt {rzecz.} (też: lock)

rygiel {m.}

Pull the bolt up, then back, and then insert the cartridge.

Pociągnij rygiel, teraz z powrotem, i włóż nabój.

Push down and move the bolt forward.

Naciśnij w dół i przesuń rygiel naprzód.

bolt {rzecz.} [hist.]

bełt {m.} [hist.]

bolt {rzecz.} [techn.]

sworzeń {n.} [techn.]

to bolt {czasownik}

to bolt [bolted|bolted] {czas.} (też: to bar, to lock)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bolt":

 

Podobne tłumaczenia

"bolt" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bolt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.

(śmiech) Wariowałem na punkcie każdej śrubki, nakrętki i podkładki w tych urządzeniach.

Before him went the pestilence, And fiery bolts went forth at his feet.

Przed obliczem jego szedł mór, a węgle pałające szły przed nogami jego.

Closing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise.

Zamykanie wrót stajni po tym, jak koń uciekł, zawsze było bezużyteczne.

And early on, a lightning bolt hit a tree 20 paces away from us.

Na samym początku naszej przygody, piorun uderzył w drzewo jakieś 15 metrów od nas.

The economic crisis that currently plagues the markets did not come as a bolt from the blue.

Kryzys gospodarczy, który obecnie nęka światowe rynki nie pojawił się nagle jak grom z jasnego nieba.

I am Dr. Jill Bolte Taylor: intellectual, neuroanatomist.

Tam jestem neurologiem, intelektualistką, Dr Jill Bolte Taylor.

In my opinion, we should be bolting the door against Brussels' creeping desire for ever more centralisation.

Moim zdaniem powinniśmy zabezpieczyć się przed zakusami Brukseli, która pragnie coraz większej centralizacji.

Usain Bolt can get his ass kicked by a squirrel.

Usain Bolt jest szybki, ale wiewiórka skopie mu tyłek.

And suddenly, like a bolt of lightning, the answer came to him.

Odpowiedź przyszła jak grom z jasnego nieba.

in writing. - (HU) Integrated economic and employment guidelines are the nuts and bolts of the EU 2020 strategy.

na piśmie. - (HU) Zintegrowane wytyczne gospodarcze i dotyczące zatrudnienia to praktyczna częścią strategii "UE 2020”.

I rose up to open to my beloved; And my hands droppeth with myrrh, And my fingers with liquid myrrh, Upon the handles of the bolt.

I wstałam, abym otworzyła miłemu memu, a oto z rąk mych kapała myrra, a z palców moich myrra ciekąca na rękojeść zawory.

Well, along comes Benjamin Franklin, and he comes close to convulsing himself with a bolt of electricity off the end of his kite.

No i tu pojawia się Benjamin Franklin, który o mało co sam nie doznał drgawek po tym jak został porażony prądem ze swojego latawca.

T-bolt, your parking lot is ready.

Grom, twój parking gotowy.

Now, inspired by Jill Bolte Taylor last year, I didn't bring a human brain, but I did bring a liter of bone marrow.

Zainspirowany zeszłorocznym wykładem Jill Bolte Taylor, co prawda nie przyniosłem ludzkiego mózgu, ale mam ze sobą litr szpiku kostnego.

The horse has already bolted.

Mleko już się rozlało.

But their day will come, and it will be into the courtyard for all of us to the rattle of rifle bolts, and we will have richly deserved it.

Ale ich dzień nadejdzie, a my będziemy mogli na podwórku bawić się grzechotką czy łukiem i strzałami, na co sami całkowicie sobie zasłużymy.

We also have the mathematics to describe how neurons collect information, and how they create a little lightning bolt to communicate with each other.

Mamy też matematykę, która opisuje, jak neurony pobierają informacje, i jak tworzą małe błyskawice do komunikacji między sobą.

And the fish gate did the sons of Hassenaah build; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the bolts thereof, and the bars thereof.

A bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy ją też przykryli i przyprawili wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.

Instead of looking at the billion-dollar projects and silver-bullet solutions, we need to get back to the nuts and bolts of what makes a successful economy.

Zamiast oglądać się na warte miliardy dolarów projekty i cudowne rozwiązania, powinniśmy powrócić do podstaw tego, co sprawia, że gospodarka jest skuteczna.

(EL) Mr President, this summer's catastrophic fires and floods in Greece as well as in Italy, Portugal, Great Britain and other EU countries, are not a bolt from the blue.

(EL) Panie przewodniczący! Tegoroczne katastrofalne pożary i powodzie w Grecji, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii i innych państwach UE to nie grom z jasnego nieba.
 

Wyniki z forum

"bolt" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.