angielsko-polskie tłumaczenie słowa "blood"

EN blood angielskie tłumaczenie

blood {rzecz.}
blood {przym.}
to blood {czas.}

EN blood
play_circle_outline
{rzeczownik}

If blood comes into the syringe, the needle has entered a blood vessel.
Jeśli do strzykawki napływa krew, igła została wkłuta do naczynia krwionośnego.
It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
Czas, aby rządowe pijawki przestały wysysać życiodajną krew z przedsiębiorstw.
We take the blood sample and do the blood work and hair work on the mice.
Pobieramy próbkę krwi, a następnie badamy krew i sierść z tejże myszki.

trending_flat
"breeding, lineage"

blood (też: affinity, kindred, kinship, relationship)

Synonimy (angielski) dla "blood":

blood

Przykłady użycia - "blood" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto try to get blood from a stone
Englishto try to get blood from a stone
Englishto try to get blood from a turnip
Englishto try to get blood from a turnip
Englishblood is thicker than water
Englishblood is thicker than water
Englishincreased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;
EnglishThe subsequent dosage of< COVERSYL and associated names > should be adjusted according to blood pressure response.
Późniejsze dawkowanie leku < COVERSYL i nazwy związane > należy dostosować do odpowiedzi ciśnienia tętniczego.
EnglishThis puts the patient at risk of developing blood clots or bleeding problems.
Naraża to pacjenta na ryzyko wystąpienia zakrzepów lub problemów z krwawieniami.
EnglishNature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.
W laboratorium tworzymy kanały w biomateriałach, na których hodujemy komórki.
EnglishPharmacotherapeutic group: antihaemorrhagic Blood Coagulation Factor IX; ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: przeciwkrwotoczny czynnik krzepnięcia IX; kod ATC:
EnglishSome patients with Gaucher disease have high blood pressure in the lungs (pulmonary
Niektórzy pacjenci z chorobą Gaucher’ a mają podwyższone ciśnienie w naczyniach
EnglishTachoSil also acts as a support to stitching during surgery on the blood vessels.
Gąbka TachoSil działa także jako wspomaganie szwów w chirurgii naczyń krwionośnych.
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishEpoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production.
Epoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów.
EnglishBlood products and short-term infusion of concentrated solutions of electrolytes:
Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy skoncentrowanych roztworów elektrolitów:
EnglishThe mean maximum white blood cell concentration of telithromycin was 83±25 mg/ l.
Średnie maksymalne stężenie telitromycyny w krwinkach białych wynosiło 83± 25 mg/ l.
EnglishThe corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.
EnglishIf you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 15, your blood sugar level
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 15
EnglishRenal artery stenosis (narrowing of the blood vessels to one or both kidneys).
zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych jednej nerki lub obu nerek).