Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "blood"

 

"blood" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 1260

blood {rzeczownik}

blood {rzecz.}

krew {f.}

It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.

Czas, aby rządowe pijawki przestały wysysać życiodajną krew z przedsiębiorstw.

When DaTSCAN is injected into you, it is carried around the body in the blood.

Po podaniu do organizmu DaTSCAN transportowany jest w obrębie ciała przez krew.

If blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.

Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.

If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.

Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.

And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.

Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.

blood (breeding, lineage) {rzecz.} (też: affinity, kindred, kinship, relationship)

blood {przymiotnik}

blood {przym.} [med.] (też: hematogenous)

krwiopochodny {przym. m.} [med.]

to blood {czasownik}

to blood [blooded|blooded] (hunting) {czas.}

to blood [blooded|blooded] (hunting) {czas.}

plamić krwią {czas. ndk}

to blood [blooded|blooded] (hunting) {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "blood":

 

Podobne tłumaczenia

"blood" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "blood" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

increased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis

zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;

Pharmacotherapeutic group: antihaemorrhagic Blood Coagulation Factor IX; ATC code:

Grupa farmakoterapeutyczna: przeciwkrwotoczny czynnik krzepnięcia IX; kod ATC:

Some patients with Gaucher disease have high blood pressure in the lungs (pulmonary

Niektórzy pacjenci z chorobą Gaucher’ a mają podwyższone ciśnienie w naczyniach

Nature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.

W laboratorium tworzymy kanały w biomateriałach, na których hodujemy komórki.

This puts the patient at risk of developing blood clots or bleeding problems.

Naraża to pacjenta na ryzyko wystąpienia zakrzepów lub problemów z krwawieniami.

TachoSil also acts as a support to stitching during surgery on the blood vessels.

Gąbka TachoSil działa także jako wspomaganie szwów w chirurgii naczyń krwionośnych.

Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production.

Epoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów.

Blood products and short-term infusion of concentrated solutions of electrolytes:

Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy skoncentrowanych roztworów elektrolitów:

The mean maximum white blood cell concentration of telithromycin was 83±25 mg/ l.

Średnie maksymalne stężenie telitromycyny w krwinkach białych wynosiło 83± 25 mg/ l.

If you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 15, your blood sugar level

W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 15

Renal artery stenosis (narrowing of the blood vessels to one or both kidneys).

zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych jednej nerki lub obu nerek).

If you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 25, your blood sugar level

W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 25

If you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 50, your blood sugar level

W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 50

A reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.

Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.

As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.

W konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.

your baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).

chore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu

The corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.

Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.

The corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.

Dodatkowe obniżenie ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiło 7 mm Hg.

There may be an increase in blood pressure which can be treated with drugs.

Może wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego, które można leczyć farmakologicznie.

Angiotensin II is a powerful vasoconstrictor (a substance that narrows blood vessels).

Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.