Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bless you"

 

"bless you" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 43

bless you {wykrzyknik}

bless you {wykrz.} (też: cheers, chin chin, chin, God bless you)

na zdrowie {wykrz.}

Bless you, bless you.

Na zdrowie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"bless you" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bless you" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We wish you God-speed, and may God bless you all and may God protect all of our troops.

Życzymy państwu powodzenia, niech Bóg państwa błogosławi i chroni nasze oddziały wojskowe.

bless them that curse you, pray for them that despitefully use you.

Błogosławcie tym, którzy was przeklinają; módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają.

I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.

Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.

It's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings. ~~~ Bless you.

Projektowanie jest całkowicie beztłuszczowe a kiedy spojrzymy na efekt, widzimy istotę ludzką.

but I would not hearken unto Balaam; therefore he blessed you still: so I delivered you out of his hand.

I nie chciałem słuchać Balaama; przetoż błogosławiąc błogosławił wam, a tak wybawiłem was z rąk jego.

Bless them that persecute you; bless, and curse not.

Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie.

SOC: What blessing would you get from carrying out a suicide attack?

Jakie błogosławieństwo cię czeka za atak samobójczy?

Neither do they that go by say, The blessing of Jehovah be upon you; We bless you in the name of Jehovah.

I mimo idący nie rzeką: Błogosławieństwo Pańskie niech będzie z wami; albo: Błogosławimy wam w imieniu Pańskiem.

Thank you very much, and God bless you all.

Dziękuję wam bardzo, niech Bóg was błogosławi.

Unto you first God, having raised up his Servant, sent him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities.

Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich.

Jehovah, the God of your fathers, make you a thousand times as many as ye are, and bless you, as he hath promised you!

Pan, Bóg ojców waszych, niech rozmnoży was nad to, jakoście teraz, tysiąc kroć więcej; i niech was błogosławi, jako wam obiecał!

Thank you, and God bless you.

Dziękuję i niech Bóg wam błogosławi.

May the Lord bless you.

Niech Bóg cię błogosławi.

Bless you, Dr. Watson.

Bądź błogosławiony, doktorze Watson.

Oh, bless you for that.

Bóg zapłać za to.

God bless you.

Bóg z wami.

Bless you.

Bądź błogosławiona.

And I know that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of Christ.

A wiem, iż gdy przyjdę do was, z hojnem błogosławieństwem Ewangielii Chrystusowej przyjdę.

Blessed be he that cometh in the name of Jehovah: We have blessed you out of the house of Jehovah.

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.

You send one blessed email to whomever you're thinking of at dah-da-la-dat-da-dah-da-la-dat.com.

Wyślij jeden błogosławiony email komuś o kim myślisz na adres: da da da da da da da da da da da da.com
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

bleed · bleeding · bleep · bleeper · blemish · blend · blende · blender · blending · blepharospasm · bless-you · blessed · blessing · blest · blether · blewits · blight · blighter · blimey! · blimp · blind

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.