Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bless you"

 

"bless you" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 31

bless you {wykrzyknik}

bless you {wykrz.} (też: cheers, chin chin, chin, god bless you)

na zdrowie {wykrz.}

Bless you, bless you.

Na zdrowie.

to bless {czasownik}

So shall they put my name upon the children of Israel; and I will bless them.

I będą wzywać imienia mego nad synami Izraelskimi, a Ja im błogosławić będę.

Every day will I bless thee; And I will praise thy name for ever and ever.

Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków.

My mouth shall speak the praise of Jehovah; And let all flesh bless his holy name for ever and ever.

Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków.

Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel: ye shall say unto them,

Mów do Aarona i do synów jego, a rzecz: Tak błogosławić będziecie synom Izraelskim, mówiąc do nich:

And they shall live; and to him shall be given of the gold of Sheba: And men shall pray for him continually; They shall bless him all the day long.

I będzie żył, a dawać mu będą złoto sabejskie, i ustawicznie się za nim modlić będą, cały dzień błogosławić mu będą.

And they had a few small fishes: and having blessed them, he commanded to set these also before them.

Mieli też trochę rybek, które pobłogosławiwszy, kazał i one przed lud kłaść.

And as they were eating, he took bread, and when he had blessed, he brake it, and gave to them, and said, Take ye: this is my body.

A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.

Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you; for when he was but one I called him, and I blessed him, and made him many.

Spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarę, która was porodziła, żem go jednego wezwał, i pobłogosławiłem mu, a rozmnożyłem go.

And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy łamał, i dał uczniom i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.

thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy threshing-floor, and out of thy winepress; as Jehovah thy God hath blessed thee thou shalt give unto him.

Szczodrze go udarujesz z bydła twego, i z gumna twego, i z prasy twojej; z tego, w czem ci pobłogosławił Pan, Bóg twój, dasz mu.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bless":

 

Podobne tłumaczenia

"bless you" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bless you" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We wish you God-speed, and may God bless you all and may God protect all of our troops.

Życzymy państwu powodzenia, niech Bóg państwa błogosławi i chroni nasze oddziały wojskowe.

It's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings. ~~~ Bless you.

Projektowanie jest całkowicie beztłuszczowe a kiedy spojrzymy na efekt, widzimy istotę ludzką.

Bless them that persecute you; bless, and curse not.

Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie.

SOC: What blessing would you get from carrying out a suicide attack?

Jakie błogosławieństwo cię czeka za atak samobójczy?

Oh, bless you for that.

Bóg zapłać za to.

God bless you.

Bóg z wami.

Bless you.

Bądź błogosławiona.

And I know that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of Christ.

A wiem, iż gdy przyjdę do was, z hojnem błogosławieństwem Ewangielii Chrystusowej przyjdę.

Behold, I set before you this day a blessing and a curse:

Oto, ja dziś wam przedkładam błogosławieństwo, i przeklęstwo;

the blessing, if ye shall hearken unto the commandments of Jehovah your God, which I command you this day;

Błogosławieństwo, będziecieli posłuszni przykazaniu Pana Boga waszego, które ja przykazuję wam dziś;

I'll leave you with what I call the baker's blessing.

Pozostawiam wam to, co nazywam błogosławieństwem piekarza.

You, however, are blessed with the gift of influence.

Jesteście osobami, które mają szczęście posiadać znaczące wpływy.

I wish you all the best and God bless!

Wszystkiego najlepszego i z Bogiem!

Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie.

♫ shows that you are blessed.

♫ ale w tym wypadku dowodzi mojej świętości.

It's been a blessing singing for you.

To zaszczyt móc tu śpiewać.

Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego

And it shall come to pass that, as ye were a curse among the nations, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a blessing.

I stanie się, że jakoście byli przeklęstwem między poganami, o domie Judzki i domie Izraelski

Behold, your house is left unto you [desolate]: and I say unto you, Ye shall not see me, until ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

Otoż zostanie wam dom wasz pusty.

There's nothing that makes you feel more -- the blessing and the honor of working in a program like that than to know that something that horrible no longer exists.

Nic nie pozwala poczuć zaszczytu i radości z pracy w takim programie bardziej niż świadomość, że coś tak okropnego już nie istnieje.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

bleat · bleb · bleed · bleeding · bleeper · blemish · blend · blender · blending · blepharospasm · bless-you · blessed · blessing · blest · blether · blewits · blight · blighter · blimey! · blimp · blind

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.